Het jaar 1824

Het geboortejaar van Gerrit van Driel

 

Overzicht van het jaar 1824
MDCCCXXIV

januari

februari

maart
  • 11 – In de Verenigde Staten wordt het Office of Indian Affairs opgericht.
  • 17 – Nederland en Groot-Brittannië sluiten te Londen een verdrag waarin alle geschillen worden geregeld die zijn voortgekomen uit de teruggave in 1816 van de Nederlandse koloniën door Groot-Brittannië. Bij het verdrag wordt de archipel rond Malaya verdeeld in een Britse en Nederlandse zone. Dit resulteert in de uitwisseling van Benkoelen op het eiland Sumatra en Nederlands Malakka tussen beide landen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt ook volledige controle over Singapore.
  • 29 – Bij Koninklijk Besluit wordt de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgericht.
april
mei
juli
augustus
  • 16 – De Nederlandse regering bepaalt, dat er geen kerk meer gebouwd of verbouwd mag worden zonder toestemming van de rijksoverheid.
    Zo begint het tijdperk van de Waterstaatskerken.
  • augustus – De bebouwde omgeving van Fort Zoutman op Aruba krijgt de naam Oranjestad.
september
oktober
november
december
  • 4 – Het Noordhollandsch Kanaal wordt geopend.
  • 9 – De Zuid-Amerikaanse opstandelingenleider Antonio José de Sucre verslaat de Spaanse troepen bij Ayacucho in Peru. Dit is de beslissende slag in de Zuid-Amerikaanse vrijheidsoorlog.
  • Shaka Zoeloe sluit een verdrag met de Boeren om rivaliserende stammen de baas te worden. Op termijn zullen echter vooral de blanken profiteren.

zonder datum

 

 

Bronnen:
1824 – Wikiwand

 

Terug naar:
Gerrit van Driel
Genealogie van Driel (IV)