Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel rond 1860, door J. Kuyper. 1423 inwoners.

Krimpen aan den IJssel is een plaats en gemeente in de Krimpenerwaard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt  29.501 inwoners (31 januari 2023, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 8,93 km² (waarvan 1,10 km² water). Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. De gemeente maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stadsregio Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Krimpen wordt het eerst genoemd in een document van 1277. Zoals met zoveel gehuchten is in de loop der tijden de naam op uiteenlopende wijzen geschreven waarvan Tingenijssel toch wel de meest afwijkende van de huidige naam is. De gemeente ligt aan de zuidoever van de IJssel en de dijk langs deze rivier is ook jaren de enige plaats van de bebouwing geweest, voor het merendeel boerderijen. In die tijd bestond Krimpen uit een aantal min of meer opzichzelfstaande woongemeenschappen langs de dijk. Industrie bestond uit (onder andere) twee voorname werkgevers: de steenfabriek van Mijnlieff en de scheepswerf van Van der Giessen de Noord.In het begin van de 20e eeuw werd de bebouwing landinwaarts, van de dijken af, uitgebreid en verloor de gemeente zijn agrarisch karakter. Heden ten dage zijn er nog wel twee wijknamen die herinneren aan het meer agrarische verleden. Het westelijk gedeelte van Krimpen bestond in vroeger tijden voornamelijk uit korte landerijen (vanaf de dijk gezien) en het oostelijk gedeelte uit wat langere. Tegenwoordig herinneren de namen Kortland en Langeland nog aan deze tijd.

Bij de watersnood van 1953 bleek de open verbinding met de Noordzee en de daarmee gepaard gaande toegankelijkheid voor het getij tot de IJssel een groot gevaar te zijn, en in 1954 werd begonnen met de bouw van de Stormvloedkering Hollandse IJssel, het eerste deltawerk. In 1958 werd deze voltooid en de bijbehorende Algerabrug die Krimpen met Capelle aan den IJssel verbindt is de eerste vaste verbinding tussen de Krimpenerwaard en het gedeelte van Zuid-Holland ten noorden van de IJssel.

Halverwege de jaren zestig heeft Krimpen de functie van forensengemeente van Rotterdam gekregen en is toen flink gaan uitbreiden. Inmiddels is het grootste gedeelte van het grondgebied volgebouwd. Het bestuur streeft ernaar om het landelijk karakter (gericht naar de Krimpenerwaard in het oosten) te behouden.

Buitendijks stond tot 1930 de korenmolen Onverwacht. In 1993 heeft men de uitgebrande molen herbouwd. De molen werd bij deze gelegenheid De Schelvenaer gedoopt. Deze maalvaardige molen is het onderkomen van een restaurant.

Het wapen van Krimpen aan den IJssel is op 24 december 1817 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Krimpen aan den IJssel toegekend. Het is sindsdien bij gemeentelijke herindelingen ongewijzigd gebleven.
De beschrijving van het wapen is als volgt: “Van zilver beladen met 3 halve manen van sabel, geplaatst 2 en 1 en gekeerd naar de linkerzijde van het schild.”

 

 

Het familiewapen van het geslacht Van Polanen

Het wapen is afkomstig van het wapen van Jan II van Polanen, heer van de Leck in 1342. Hij was een afstammeling van de Van Duivenvoordes die zich noemden naar  kasteel Polanen in Monster. De van Duivenvoordes stammen af van de Van Wassenaers, die reeds halve manen in hun wapen voerden.

Uit:
Wikipedia – Krimpen aan den IJssel
Wikipedia – Wapen Krimpen aan den IJssel
Links:
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Streekmuseum Krimpenerwaard
Het Kontakt – Krimpenerwaard | Al het nieuws uit Krimpenerwaard
IJsselstreekradio

 

Voorouders van mij uit  Krimpen aan den IJssel:

  • Johanna Ooms
    Geboren te Krimpen aan den IJssel op 5 september 1868. Overleden aldaar 4 februari 1944. Dochter van Willem Ooms en Aartje Opschoor.
    Zij trouwde op 17 mei 1894 te Krimpen a/d IJssel  met
  • Willem van Vliet, landbouwer te Zevenhuizen en ouderling in de Nederlands Hervormde Kerk aldaar.
  • Jannige Verdoold 
    Geboren 30 april 1797 te Berkenwoude. Overleden op 23 november 1848 te Krimpen aan den IJssel. Dochter van Cornelis Verdoold en Wijntje van Eck. Zij is gedoopt op 7 mei 1797 in Berkenwoude. Zij trouwde op 15 maart 1817 in Stolwijk met Ary Hendriksz Anker.
Bronvermeldingen:
Krimpenerwaardse geslachten Hogenda.nl
Genealogieën – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

 

Dorpen en Steden

   facebook     

© 5 oktober 2017, laatst bijgewerkt op  17 december 2023