Tienhoven

Tienhoven is een klein dorp in de gemeente Stichtse Vecht, in de Nederlandse provincie Utrecht. Het dorp heeft 1.755 inwoners (2020).

Een stuk land, groot tien hoeven (oppervlaktemaat) werd in 1243 door Herman van Maarssen aan het kapittel van Sint Pieter te Utrecht verkocht. Hierdoor werd het kapittel de bezitter van het gerecht Tienhoven. Het kapittel verkocht zijn rechten in 1621 aan de familie Ploos van Amstel. Reeds in de Middeleeuwen was er een kapel in Tienhoven, maar Tienhoven werd nooit een zelfstandige parochie. Pas na de reformatie werd het met de aanstelling van een predikant in 1604 een zelfstandige kerkelijke gemeente. Tot deze gemeente behoorden ook de inwoners van Maarsseveen en Breukeleveen.

De heerlijkheid Tienhoven bleef 1811 bij de vorming van de gemeenten zelfstandig. Per 1 januari 1812 werd ze al samengevoegd met de gemeenten Oud-Maarsseveen, Nieuw-Maarsseveen en Breukeleveenonder de naam gemeente Tienhoven. Lang duurde deze situatie niet, want op 1 januari 1818 werd Maarsseveen een zelfstandige gemeente en werd Tienhoven weer beperkt tot zijn oude grondgebied. Op 1 juli 1957 werd de gemeente Tienhoven opgeheven bij de gemeente Maarssen gevoegd. Met Maarssen ging het per 1 januari 2011 op in de gemeente Stichtse Vecht.

Ten oosten van het dorp staat de voormalige poldermolen De Trouwe Waghter uit 1832.

Wapen Tienhoven                                                     Afbeelding: Wikipedia

Het wapen van Tienhoven werd niet officieel verleend of bevestigd door de Hoge Raad van Adel aan de Utrechtse gemeente Tienhoven. Op 1 juli 1957 ging Tienhoven op in de gemeente Maarssen, die op haar beurt in 2011 opging in gemeente Stichtse Vecht. Het wapen van Tienhoven is daardoor komen te vervallen als gemeentewapen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

“In keel 11 vierkanten van goud, geplaatst 4,1,3,1 en 2.”
De heraldische kleuren zijn keel (rood) en goud (goud of geel).
Bij de site Nederlandse Gemeentewapens is geen verklaring bekend.

 

 

Uit:
Wikipedia – Tienhoven
Wikipedia – Wapen Tienhoven

 

Voorouders van mij uit Tienhoven:

 • Laurens Wouters Bosch
  Geboren circa 1540, overleden na 2 august 1603. Zoon van Wouter Bosch. Schout van Tienhoven en Breukelerveen. Woont 1588 te Tienhoven.
 • Wouter Laurensz Bosch
  Geboren circa 1575, overleden na 2 juni 1638. Zoon van Laurens Wouters Bosch en Dirkje IJsbrands.
  Schout te Tienhoven. Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
 • Anthonie Bosch
  Geboren circa 1615. Zoon van Wouter Laurensz Bosch. Schout van Tienhoven.
  Hij trouwde op 29 augustus 1641 te Meerkerk met Adriaantje Dirks de Kleijn.
 • Hendrik Anthonies Bosch
  Geboren circa 1645. Zoon Anthonie Bosch en Adriaantje Dirks de Kleijn.
  Schout van Tienhoven.
  Hij trouwde op 11 juni 1671 te Benschop met Geertruij Willems Taets.
 • Catharina Hendriks Bosch
  Geboren circa 1680 te Tienhoven. Dochter van Hendrik Anthonies Bosch en Geertruij Willems Taets.
  Zij trouwde op 13 december 1705 te Benschop met Roelof Aalberts Rietveld.

Terug naar:

Dorpen en Steden

 

 facebook       

© 15 maart 2018