Jan II met de Bellen

Egmont wapen

Jan met de Bellen

Jan met de Bellen


Jan II van Egmont

Geboren 1385 – overleden 1451. Hij is de zoon van Arent van Egmont (Zie Heren Egmont 17a) en Jolande, gravin van Leiningen.
Ook wel genoemd Jan met de bellen,  wegens een met bellen versierden gordel, welke hij in de strijd droeg.
Hij was heer van Egmont en IJsselstein, ambachtheer van Breul, voogd van Gelre (voor zijn zoon Arnold van Egmont).
Hij huwt in 1409 Maria van Arkel. In datzelfde jaar volgt hij zijn vader op als heer van Egmond. De familie woont in het kasteel, het Slot op den Hoef.

Kasteel_Egmond_1638

Het slot te Egmond aan den Hoef

 

Hij volgt zijn vader op in 1409 als heer van Egmont. De man was een vurige Kabeljauw en dus een vijand van Willem VI en Jacoba van Beieren.
Hij verloor zijn landgoederen in de Arkelse oorlog en maakte zich na de dood van Willem VI meester van IJsselstein.

In het voorjaar van 1417 verraste Jacoba van Beieren met behulp van Hollandse en Stichtse troepen hem, met het beleg van IJsselstein. Na een kort beleg werd bij het verdrag bepaald dat alle muren en poorten geslecht moesten worden en de komende 13 jaren geen ommuuringen mochten worden gebouwd en daarbij moest Jan II van Egmont de gravin Jacoba erkennen onder vernederende voorwaarden. Jan II is daarna naar Brabant gevlucht, waar hij met mede Kabeljauwse ballingen in het najaar het beleg van Gorinchem begon. Hij wist te ontsnappen nadat zijn medebroeders verslagen waren binnen Gorinchem.Voor zijn zoon Arnold voerde hij het voogdschap als hertog van Gelre. Jan van Egmont was van 1423 tot 1433, regent van het hertogdom Gelre. Om dit te mogen doen, sloot hij een onderpand af voor de leningen verstrekt aan Jan van Beieren en Filips van Bourgondië. Daarvan kreeg hij de heerlijkheid Leerdam. Hij was gehuwd met Maria van Arkel, dochter van Jan V van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 21), en Johanna van Gulik (Zie Hertogen van Gulik nr. 14).
Maria werd na de dood van haar broer Willem van Arkel, erfgenaam van de Hertog van Gelre.
Kinderen uit dit huwelijk:

  • Arnold (-1473), Hertog van Gelre (door erfenis)
  • Willem (1412-1483), heer van Egmont, heer van IJsselstein, stadhouder van Gelre (Zie Heren van Egmont nr. 19).

Door het huwelijk tussen Jan en Maria, verkregen ze van Reinoud IV van Gelre 6000 franse kronen als huwelijksgift.

Uit: Wikipedia –  Jan II van Egmont

 

Terug naar:

http://johnooms.nl/bijzondere-personen/

  facebook      

handtekening 2016

25 juli 2016