Het Driemanschap van 1813

 

Het Driemanschap van 1813Het Driemanschap van 1813 oftewel het Voorlopig Bewind, bestond uit Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum.

Het Driemanschap werd op 17 november 1813 gevormd, nadat Charles-François Lebrun en een belangrijk deel der Franse troepen halsoverkop het gebied van de Hollandse departementen, het latere Nederland, verlaten hadden. Dit Driemanschap vaardigde op 20 november 1813 in Den Haag de proclamatie uit waarin het het algemeen bestuur ter hand nam. De volgende dag volgde een proclamatie waarin een Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden werd uitgeroepen, met de kennisgeving dat er een “Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden is, in naam van de Prins van Oranje” en dat “alle landgenoten worden ontslagen van hun eed van trouw aan de Keizer der Fransen”.

De drie staatslieden nodigden de in Nederland vrijwel vergeten Prins van Oranje, de latere Koning Willem I der Nederlanden, per brief uit om naar ‘s-Gravenhage te komen en als “soeverein vorst” de regering op zich te nemen, teneinde zo een anarchie te voorkomen. De internationale erkenning van Willem I als vorst kwam echter pas tot stand bij het Congres van Wenen.

Willem aanvaardde hun uitnodiging en een Engels fregat bracht hem naar de kust van Scheveningen waar hij op 30 november 1813 voet op Nederlandse bodem zette. Op 1 december werd Willem tot soeverein vorst uitgeroepen, wat op 2 december door hem werd aanvaard.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 

Het Driemanschap:

Gijsbert Karel van Hogendorp

Frans Adam van der Duyn van Maasdam

Leopold van Limburg Stirum

 

Terug naar:

Bijzondere personen

 

handtekening 2016

1 juni 2016