Heren van Heusden

Teisterband was in de middeleeuwen een gouw of graafschap van Vlaardingen tot Tiel, begrensd door de rivieren Lek, Maas, Waal en Hollandse IJssel. De huidige Neder-Betuwe maakte er deel van uit, maar ook plaatsen als Vianen,Culemborg, Batenburg en Geldermalsen. Tiel was de belangrijkste stad van het gebied. De historische landen van Altena, Arkel, Buren, Heusden en Vianen maakten er ook deel van uit.

De eerste vermelding van Heusden dateert uit 722, als Hunsata Super fluvium Mosam. In 839 zou de plaats door de Noormannen verwoest zijn. Vermoedelijk ging het hierbij niet om de stad Heusden zoals we die tegenwoordig kennen, die is van later datum. Het zou om een plaats kunnen gaan die overeenkomt met het huidige Oudheusden, dat aan de toenmalige loop van de Maas gelegen was.

Het Kasteel Heusden dateert uit de 12e eeuw. In de buurt van dit kasteel ontwikkelde het huidige stadje Heusden zich. In het jaar 1210 werd melding gemaakt van een kerk. Heusden lag op de strategische grens tussen het hertogdom Brabant, het graafschap Holland en het hertogdom Gelre, terwijl ook het graafschap Kleef er aanvankelijk rechten bezat. Hierdoor was de politieke situatie van Heusden onduidelijk. Zo werd Heusden in 1279 ingenomen door hertog Jan I van Brabant en dit wordt als het begin van de Brabantse invloed beschouwd, hoewel er al eerder schermutselingen waren tussen de drie machtsblokken.

De eerste 11 generaties zijn door oudere schrijvers beschreven, volgens moderne historici is dat omstreden.
Vandaar dat deze namen in het grijs zijn vermeld.

 

1. Robbrecht van Teisterbant
Overleden na 802.
Gehuwd met Cunigunde van Huy. Uit dit huwelijk:

 •  Robbrecht van Heusden (Volgt 2)

2. Robbrecht I van Heusden
Geboren 802, overleden 857. Zoon van Robbrecht van Teisterbant en Cunigunde van Huy.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Boudewijn I van Heusden (Volgt 3)

heusden

Heusden

3. Boudewijn I van Heusden
Geboren 830, overleden 870. Heer van Heusden. Zoon van Robbrecht I van Heusden.
Hij huwde Sophia van Wessex (833 -899).
Op het wapenschild staat een wiel of rad afgebeeld. Volgens een oude legende is dit wapen verleent door de Koning van Wessex. Het verhaal gaat dat koningsdochter Sophia door Boudewijn van Heusden is geschaakt. Dienaren van de koning werden op pad gestuurd om haar te zoeken en vonden haar in Heusden zittend aan het spinnewiel.
Zoon:

 • Robbrecht II van Heusden (Volgt 4)

4. Robbrecht II van Heusden
Overleden 914. Heer van Heusden. Zoon van Boudewijn I van Heusden en Sophia.
Hij was gehuwd met Adelheid van Zutphen.
Uit dit huwelijk:

 • Edmund van Heusden (Volgt 5)

5. Edmund van Heusden
Overleden 929. Heer van Heusden. Zoon van Robbrecht II van Heusden en Adelheid van Zutphen.
Hij was gehuwd met Hildegardis van Seijn.
Uit dit huwelijk:

 •  Jan I van Heusden (volgt 6)

6. Jan I van Heusden
Geboren rond 920 overleden in 956. Heer van Heusden. Zoon van Edmund van Heusden en Hildegardis van Seijn.
Hij was gehuwd met Margaretha van Loon.
Uit dit huwelijk:

 • Robbrecht III van Heusden (Volgt 7)

7. Robbrecht III van Heusden
Geboren 940 Heusden, overleden 972 Heusden. Heer van Heusden. Zoon van Jan I van Heusden en Margaretha van Loon.
Hij was gehuwd met Gertrudis van Sponheim.
Uit dit huwelijk:

 • Boudewijn II van Heusden

8. Boudewijn II van Heusden
Geboren 972, overleden 1028. Heer van Heusden. Zoon van Robbrecht III van Heusden en Gertrudis van Sponheim.
Hij was gehuwd met Aleida van Gennep (geboren 980 – overleden 1030).
Uit dit huwelijk:

 • Jan II van Heusden (Volgt 9)

9. Jan II van Heusden (geboren 1020 – overleden 1073). Heer van Heusden.
Zoon van Boudewijn II van Heusden en Aleida van Gennep.
Hij was gehuwd met Margriet van Steenvoort.
Uit dit huwelijk:

 • Robert IV van Heusden (Volgt 10)

10. Robert IV van Heusden
Geboren 1046,  overleden 1092. Heer van Heusden. Zoon van Jan II van Heusden en Margriet van Steenvoort.
Hij was gehuwd met Johanna van Arkel. Geboren circa 1055. Dochter van Jan II van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 10) en Margaretha van Altena.
Uit dit huwelijk:

 • Arnold I Heer van Heusden (Volgt 11)

11. Arnold (van Rode) van Heusden
Geboren rond 1070 – overleden 1135). Heer van Heusden.
Zoon van Robert IV van Heusden en Johanna van Altena.
Hij was heer van Heusden en Rode.
Hij was 1e gehuwd met  Heilwina van Walbeck. Geboren omstreeks 1065. Dochter van Siegfried II van Walbeck en Guda van Valkenburg.
Hij was 2e gehuwd met Helwig van Cuijk (1075-1125).
Kinderen:

 • Herman van Heusden (Volgt 12)
 • Arnold II van Rode
 • Gijsbert I van Rode (Volgt Heren van Rode nr. 2)
 • Heilwig van Rode, gehuwd met Kunraad I van Merheim

12. Herman  van Heusden
Geboren  rond 1100, overleden 1145. Heer van Heusden.
Mogelijk zoon van Arnold I Heer van Heusden.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

 • Arnold I Heer van Heusden (Volgt 13)

13. Arnold I  van Heusden
Geboren rond 1130. Heer van Heusden.
Zoon van Herman  van Heusden.
Hij was gehuwd met Justine Van Heeze-Millen. Geboren in 1132, overleden in 1200. Dochter van Herbert Reinardsz van Heeze en Didradis van Rixtel.
Uit dit huwelijk:

 • Jan III van Heusden (Volgt 14a)
 • Boudewijn Van Heeswijck van Heusden (Volgt 14b)


14a. Jan III van Heusden
(Jan I volgens een andere telling)
Geboren rond 1160,  overleden 1217. Heer van Heusden.
Zoon van Arend I  van Heusden en Justine Van Heeze-Millen.
Hij was gehuwd met Aleida van Cuijck. Geboren omstreeks 1165, overleden omstreeks 1205.  Dochter van Hendrik II van Kuijck en Sophia van Renen

Kinderen: 

 • Aleid Van Heusden (1190-1235), gehuwd met Dirk I van Teylingen, heer van Brederode (Volgt heren van Brederode nr. 2)
 • Arnold II Heer van Heusden en Sluis (1195-1242) (Volgt 15a)
 • Alverade Van Heusden (1200 – ….) gehuwd met Herbaren II van der Lede, heer van Arkel (Volgt heren van Arkel nr. 15b) 

 

14b. Boudewijn Van Heeswijck van Heusden
Geboren rond 1160. Zoon van Arnold I van Heusden en Justine Van Heeze-Millen.
Hij was gehuwd met N. van Heeswijck.
Dochter:

 • Anne van Heeswijk (Volgt 15b)

15a. Arnold II van Heusden.
Heer van Heusden en Sluis.
Zoon van Jan III van Heusden en Aleida van Cuijck.
Hij was gehuwd met Mechteld Van Kleef (1200-1255), dochter van Arnold van Kleef, heer van Valkenburg en Adelheid van Heinsberg (Zie Graven van Kleef nr. 7 en Heren van Valkenburg nr. 4).
Uit het huwelijk van Arnold en Mechteld:

 • Jan IV van Heusden (Volgt 16a)
 • Hendrik van Heusden (Volgt 16b)

 

15b. Anne van Heeswijk
Geboren circa 1180, overleden 1250. Dochter van Boudewijn van Heeswijck van Heusden.
Zij was gehuwd met Daniel III van de Merwede.
Uit dit huwelijk:

16a. Jan IV van Heusden
(Jan II volgens een andere telling)
Zoon van Arnold II van Heusden en Mechteld van Heinsberg, heer van Heusden, is overleden 14 of 15 oktober 1268 bij de aanslag op de stad Keulen.
Hij was gehuwd (1) met een dochter van Gillis Berthout.
Van hen zijn drie kinderen bekend:

Hij was gehuwd (2) met Aleid van Wittgenstein (van Arberg).
Kinderen uit dit huwelijk:

 

16b. Hendrik van Heusden
Geboren ca. 1220. Zoon van Arnold II van Heusden en Mechteld van Kleef.
Hij was heer van Doeveren, door huwelijk. Hij was gehuwd met Elisabeth van Doeveren.
Uit dit huwelijk:

 • Arnold van der Sluis (Volgt 17)

 

van der Sluis

van der Sluis

17.  Arnold van der Sluis  (overleden 28 november 1296) was een Brabants ridder. Hij wordt voor het eerst genoemd in een charter over de Abdij van Berne in 1274. Hij was dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder.
Hij was 1e gehuwd met Aleydis van Roistelle. Na haar overlijden was hij 2e gehuwd met Agnes van de Boekhorst. Geboren rond 1260, overleden omstreeks 1325. Dochter van Boudewijn van Noordwijk, heer van de Boekhorst (Zie Heren van Noordwijk nr. 4).
Uit het 2e huwelijk met Agnes worden zijn dochters geboren:

 • Jutta van der Sluse      1270 – 1330 (Volgt 18)
 • Beatrix van der Sluse   1280 – ….
 • Lijsbeth van de Sluse (Heusden, 1285-). Zij trouwde met Rudolf II de Cock van Weerdenburg (1242-1316). Hij was een zoon van Rudolf I de Cock van Weerdenburg (1210-1280) en Agnes van Cuyk (ca. 1224 – ….)
 • Agnes, trouwde met Witte van Haemstede

18. Jutta van der Sluse.
Zij trouwde met Wolter III heer van Keppel en Verwolde. Geboren in 1270 in Verwolde (Gelre), overleden op 30 april 1330. Zoon van Derck II van Keppel (Volgt Heren van Keppel nr. 4) en Beatrijs van Meurs.
Kinderen:

 • Beatrix Vrouwe van Keppel  1300 – 1355, zij trouwt met Roderic I van Voorst. Via dit huwelijk gaat de heerlijkheid Keppel naar het geslacht Voorst. Deze heren gaan zich voortaan Van Voorst en Keppel noemen.
 • Arnolda van Keppel-Overrijn 1315 – …. (Volgt Heren van Keppel nr. 6)
 • Agnes, trouwt met Johan van Lynden
 • Ermgard, trouwt met Dirk III van Lynden
 • Elisabeth, trouwt met Willem van Doornick
 • Ludgard, trouwt met Gijsbert van Bronckhorst de Jonge
 • Johanna
Vermeldingen:

Eerste elf generaties:

Vanaf de twaalfde generatie:

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

 

  facebook       

© 8 mei 2015, laatst bijgewerkt op 27 maart 2022