Heren van Caets

 

Het geslacht Van Caets is een zijtak van Van Buren, zij droegen dan ook hetzelfde wapen.
Het kasteel is in die tijd van Gijsbert van Caets (1270 – 1328). De naam “Caets” is waarschijnlijk ontleend aan de woning die de heren hadden aan het Jansveld in Utrecht, vlakbij de kaatsbaan.
Het geslacht begint bij Hubert van Buren-Caets (1248-1262).

 

12. Hubert van Buren-Caets
Geboren rond 1210, overleden in 1262 Heer van Kaets (1248-1262). Zoon van Otto I van Buren (Zie Heren van Buren nr. 11).
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

  • Hubert van Caets  ± 1240 – ± 1288 (Volgt 13)

 

13. Hubert van Caets 
Geboren rond 1240, overleden omstreeks 1288. Heer van Kaets. Zoon van Hubert van Buren-Caets.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

  • Gijsbrecht van Caets (Volgt 14)

 

14. Gijsbrecht van Caets
Geboren rond 1270, overleden op 10 juli 1328. Zoon van Hubert van Caets.
Gijsbert heeft veel onenigheid met de abdij van Mariënweerd, maar ook met Johan van Beusichem, die vlakbij veel land bezit. De vader van Gijsbert was eerder gedood door de grootvader van Johan. Om de strijd te beëindigen wordt een verzoeningshuwelijk gesloten tussen Gijsbert en Elisabeth van Beusichem, de halfzuster van Johan.
Gijsbert krijgt later onmin met de Heren Van Buren, over hun goederen in Beusichem. Ook nu volgt een verzoeningshuwelijk. Dit keer tussen Gijsberts dochter Mabelia en Alard IV van Buren.
Gijsbrecht was getrouwd met  Elisabeth van Bosichem. Dochter van Hubert III Schenk van Beusichem (Zie Heren van Beusichem nr. 10a) en Clementine van Woerden.
Dochter:

  • Mabelia van Caets  ± 1310 – ….  (Volgt 15)

 

15. Mabelia van Caets
Geboren rond 1310.  Vrouwe van Beusinchem. Dochter van Gijsbrecht Caets en Elisabeth van Bosichem.
Zij was getrouwd met Allard IV van Buren.
Zoon: 

 

Heren van Buren

© 13 mei 2018