Nazaten Graven van Auvergne

auvergne

In de 7e eeuw werd Auvergne betwist tussen de Franken en Aquitaniërs. Het werd later veroverd door de Karolingers en werd geïntegreerd voor een tijd in het koninkrijk van Aquitanië. De graven van de Auvergne werden langzaam autonoom.

 

1. Armand van Clermont
Burggraaf van Auvergne, onder het gezag van de Graven Bernard Plantevelue (846) en Willem de Vrome ( hertog van Aquitanië en graaf van Auvergne in 886). Hij maakte donaties aan de kerk in Brioude 895 en 898 .
Zoon:

 • Robert I van Clermont (Volgt 2)

 

2. Robert I van Clermont
Geboren circa. 875. Burggraaf van Auvergne. Zoon van Armand van Clermont.
Zoon:

 • Robert II van Clermont (Volgt 3)

3. Robert II van Clermont
Geboren rond 900. Burggraaf van Auvergne. Zoon van Robert I van Clermont .
Hij was gehuwd met Ingelberga.
Zoon:

 • Guy I van Clermont (Volgt 4)

4. Guy I van Clermont
Geboren rond 930, overleden in 989. Graaf van Auvergne. Zoon van Robert II van Clermont en Ingelberga.
Hij was gehuwd met Ausenda.
Zoon:

 • Willem IV van Auvergne (Volgt 5)

 

5. Willem IV van Auvergne
Geboren rond 960, overleden in 1011.  Graaf van Auvergne. Zoon van Guy I van Clermont en Ausenda.
Hij was gehuwd met Ermengarde van Brioude.
Kinderen:

 • Robert I van Auverge (Graaf van Auverge 1016-1032)  ± 983-1032 (Volgt 6)
 • Willem van Auverge  ± 985 – ….
 • Irmgard van Auverge  ± 990-1040
 • Steven van Auverge (Bisschop van Clermont)  ± 994 – ….
Uit: Willem IV van Auvergne – Wikipedia

 

6. Robert I van Auvergne
Overleden 1032. Graaf van Auvergne. Hij was een zoon van Willem IV van Auvergne en Ermengarde. Hij volgde in 1016 zijn vader op als graaf van Auvergne.
Robert was gehuwd met Ermengarde, dochter van Willem I van Provence (Zie Graven van Provence nr. 3b) en van Blanche van Anjou.
Kinderen:

 • Willem V van Auvergne  ± 1005-1064 (Volgt 7)
 • Richard van Auvergne  ± 1010 – ….
 • Frederic de Clermont 940-999
Uit: Robert I van Auvergne – Wikipedia

 

7. Willem V van Auverge
Geboren rond 1005, overleden in 1064. Graaf van Auvergne 1032-1064. Zoon van Robert I van Auverge en Ermengarde van Provence.
Hij maakte donaties aan de kerk van Clermont in 1030 en 1034. Met Pinksteren 1059 assisteerde hij bij de kroning van Filips I van Frankrijk. In 1054 trouwde hij met Philipa, dochter van Stephen, graaf van Gévaudan. Hij stierf in 1064, en werd opgevolgd door zijn zoon Robert II, die ook het graafschap van Gévaudan had geërfd.
Kinderen:

 • Robert II van Auvergne (Graaf van Auvergne)  ± 1023-1096 (Volgt 8a)
 • Filippa van Auvergne  1024 – ….(Volgt 8b)
 • Willem van Auvergne  ± 1025 – ….
 • Bego van Auvergne  ± 1026 – ….
 • Steven van Auvergne (Bisschop van Clermont)  ± 1028 – ….
 • Pons van Auvergne  ± 1030- ….
Uit: Willem V van Auvergne – Wikipedia

 

8a. Robert II van Auvergne
Overleden in 1096. Hij was van 1064 tot aan zijn dood graaf van Auvergne. Hij behoorde tot het huis Auvergne.
Robert II was de oudste zoon van graaf Willem V van Auvergne uit diens huwelijk met Philippa, dochter van graaf Stefanus van Gévaudan.
Na de dood van zijn vader in 1064 werd hij graaf van Auvergne, wat hij bleef tot aan zijn eigen dood in 1096. Over zijn regering in Auvergne is zo goed als niets bekend.
Omstreeks 1051 huwde hij met zijn eerste echtgenote Bertha van Rouergue. Overleden tussen 1063 en 1065, die in 1054 haar vader Hugo opvolgde als gravin van Rouergue, hetgeen Robert II iure uxoris bestuurde. Het huwelijk bleef kinderloos en na de dood van Bertha ging Rouergue naar graaf Willem IV van Toulouse. Zijn tweede echtgenote Judith was een dochter van graaf Willem van Melgueil.
Uit dit huwelijk een zoon:

 • Willem VI (Volgt 9)
Uit: Robert II van Auvergne – Wikipedia

 

8b. Filippa van Auvergne
Geboren 1024. Dochter van Willem V van Auvergne en Filippa van Gevaudan.
Zij is getrouwd in 1048 met Archimbald IV (de Sterke) van BourbonGeboren rond 1020, overleden in 1078. Heer van Bourbon (1064-1078). Zoon van Archimbald III van Bourbon en Deodorata.

Kinderen:

 • Irmengarde van Bourbon  ± 1045 – …. 
 • Archimbald V van Bourbon (Heer van Bourbon)  1050 – 1095
 • Aymon II van Bourbon (Volgt Heren van Bourbon nr. 7)

 

9. Willem VI van Auvergne
Waarschijnlijk overleden in 1136. Hij was een zoon van Robert II van Auvergne en Judith van Melgeuil. Willem volgde in 1096 zijn vader op als graaf van Auvergne. Hij liet Montferrand versterken, ter bescherming tegen de bisschop van Clermont. De wreedheden tegen de geestelijkheid van Clermont in 1122 die aan Willem werden toegeschreven, leidden ertoe dat Lodewijk VI van Frankrijk een leger tegen hem op de been bracht en dat Willem de hulp diende in te roepen van zijn leenheer Willem IX van Aquitanië.

Hij was gehuwd met Emma (-1120), dochter van Rogier I van Sicilië, en werd vader van:

 • Robert III …. – 1147
 • Willem VIII ….- 1182 (Volgt 10)
Uit: Willem VI van Auvergne – Wikipedia

 

10. Willem VIII van Auvergne
Bijgenaamd de Oude . Geboren rond 1100, overleden in 1182. Hij was van 1155 tot aan zijn dood graaf van Auvergne. Hij behoorde tot het huis Auvergne.
Willem VIII was de jongere zoon van graaf Willem VI van Auvergne en diens echtgenote Emma, dochter van koning Rogier I van Sicilië.
Toen zijn oudere broer Robert III en diens zoon Willem VII in 1147 naar het Heilige Land vertrokken om deel te nemen aan de Tweede Kruistocht nam Willem VIII het beheer van Auvergne op zich. Nadat zijn broer tijdens deze kruistocht was overleden, trok Willem de macht over Auvergne naar zich toe, zonder de terugkeer van zijn neef af te wachten. Dit leidde na de terugkomst van Willem VII dan ook tot een conflict tussen de twee. Het conflict zorgde in 1155 voor de opdeling van Auvergne, waarbij Willem VIII het grootste deel van het graafschap wist te bemachtigen. Zijn neef Willem VII verloor de graventitel. Vanaf dan stonden hij en zijn nakomelingen bekend als dauphin van Auvergne.
Willem VIII bleef graaf van Auvergne tot aan zijn dood in 1182.
Willem VIII was gehuwd met Anna, dochter van graaf Willem II van Nevers. Ze kregen volgende kinderen:

 • Robert IV (1130-1194), graaf van Auvergne (Volgt II)
 • Agnes, huwde met graaf Hugo II van Rodez
 • Judith, huwde met heer Beraud van Mercœur
Uit: Willem VIII van Auvergne – Wikipedia

 

11. Robert IV van Auvergne
Geboren rond 1130, overleden in 1194). Hij was van 1182 tot aan zijn dood graaf van Auvergne. Hij behoorde tot het huis Auvergne.
Robert IV was de zoon van graaf Willem VIII van Auvergne en diens echtgenote Anna, dochter van graaf Willem II van Nevers. In 1182 volgde hij zijn vader op als graaf van Auvergne.
In 1183 vielen de Brabançons, een bende huurlingen die gebieden plunderden en verwoestten, Auvergne binnen. Robert IV vormde vervolgens samen met de belangrijkste edelen in Auvergne een leger dat deze bende versloeg.
In 1192 stichtte Robert de Cisterciënzersabdij van Bouschet-Vauluisant. Het was zijn bedoeling om van deze abdij de begraafplaats van het huis Auvergne te maken. Na zijn dood in 1194 werd hij er dan ook bijgezet.
Robert huwde met Mathilde (1145-1201), dochter van hertog Odo II van Bourgondië.
Ze kregen volgende kinderen:

 • Willem IX (overleden in 1195), graaf van Auvergne (Volgt 12)
 • Robert (overleden in 1234), aartsbisschop van Lyon
 • Gwijde II (1165-1222), graaf van Auvergne
 • Maria (1180-1215), huwde met Albert II de la Tour du Pin
Uit: Robert IV van Auvergne – Wikipedia

 

12. Gwijde II van Auvergne
Geboren omstreeks 1165, overleden in 1222). Hij was van 1195 tot aan zijn dood graaf van Auvergne. Hij behoorde tot het huis Auvergne.
Gwijde II was de tweede zoon van graaf Robert IV van Auvergne en diens echtgenote Mathilde, dochter van hertog Odo II van Bourgondië. Na het overlijden van zijn oudere broer Willem IX werd hij in 1195 graaf van Auvergne.

Gwijde raakte verwikkeld in de oorlog tussen koning Filips II van Frankrijk en koning Richard I van Engeland. Deze laatste was als hertog van Aquitanië de directe leenheer van het graafschap Auvergne, maar liet Gwijde vrij onafhankelijk regeren. In het voorjaar van 1196 stond Richard in het verdrag van Louviers zijn rechten aan Auvergne echter af aan Filips II, waardoor het graafschap Auvergne onder de suzereiniteit van Frankrijk belandde. Gwijde was niet bereid dit te erkennen uit vrees om zijn onafhankelijkheid te verliezen. Om zijn heerschappij te proberen bevestigen, liet hij burchten zoals die van Tournoël en Châtel-Guyon bouwen. Toen de Franse koning Auvergne binnenviel en de stad Issoire belegerde, riepen Gwijde en zijn neef, dauphin Robert I van Auvergne, de hulp in van Richard I van Engeland. Aanvankelijk wilde die hen steunen, maar Richard kwam daarop terug om de vrede met Filips II te bewaren. Toen het in de zomer van 1196 opnieuw tot oorlog kwam tussen Filips II en Richard I, bood Richard Gwijde en Robert aan om hen te steunen in de strijd tegen Filips, maar de twee weigerden omdat ze zich in de steek gelaten voelden.

In mei 1209 leidde Gwijde een van de eerste militaire acties in de Albigenzenkruistocht. Samen met burggraaf Raymond III van Turenne, de aartsbisschop van Bordeaux en de bisschoppen van Limoges, Agen en Cahors voerde hij een kruisvaarderleger aan in de streek van Quercy in het graafschap Toulouse, dat op dat moment onder interdict was geplaatst. Nadat ze enkele dorpen hadden ingenomen, belegerden ze de burcht van Casseneuil. De daar aanwezige katharen werden verbrand op de brandstapel. Omdat kruisvaarders minstens een periode van veertig dagen moesten vechten, besloten ze na het aflopen van deze periode terug te keren naar hun landerijen. Toen enkele maanden het hoofdleger in actie kwam, nam Gwijde niet meer deel aan de Albigenzenkruistocht.

De vijandelijke houding van Gwijde II tegenover de Franse kroon veroorzaakte een conflict in zijn familie. Zijn broer Robert, die bisschop van Clermont was, had in tegenstelling tot hem een goede band met de Franse kroon, wat ervoor zorgde dat Roberts positie versterkte tegenover die van Gwijde. In de daaropvolgende broederoorlog werd Gwijde door zijn broer geëxcommuniceerd, terwijl hij in 1211 Robert kon gevangennemen. Tijdens deze oorlog had Gwijde ook verschillende religieuze stichtingen aangevallen, waaronder de Koninklijke Abdij van Mozac. Als reactie stuurde de Franse koning Filips II een leger onder leiding van heer Gwijde II van Dampierre naar Auvergne, dat er meerdere burchten veroverde. In december 1213 werd Gwijdes zoon Willem bij de val van de burcht van Tournoël gevangengenomen, waarna hij zich gedwongen zag om te capituleren. Gwijde moest zich volledig onderwerpen en werd helemaal onteigend. Zijn zoon Willem X kreeg later een eerder gering deel van Auvergne terug, terwijl de rest van het graafschap in het bezit van de Franse kroon kwam.
In 1222 overleed Gwijde, waarna hij werd bijgezet in het klooster van Le Bouchet-Vauluisant in Manzat.
Rond 1180 was gehuwd met Péronnelle van Chambron (1165-1224), vrouwe van Combraille. Ze kregen volgende kinderen:

 • Alix (1190-1250), huwde met burggraaf Robert IV van Turenne
 • Willem X (1195-1247), graaf van Auvergne (Volgt 13)
 • Ermengarde (1196-1225), huwde met graaf Gwijde IV van Forez
 • Margaretha (1200-1263)

Uit: Gwijde II van Auvergne – Wikipedia

 

13. Willem X van Auvergne
Geboren omstreeks 1195 – overleden in 1247), graaf van Auvergne, was een zoon van Gwijde II van Auvergne en van Peronella van Chambon, dame van Combrailles. Willem was gehuwd met Adelheid van Brabant (1190-1261), een dochter van Hendrik I van Brabant, erfgename van Boulogne. Hij werd de vader van:

 • Robert V, graaf van Auvergne 1225 – 1277
 • Maria van Auvergne  1225 – 1280 (Volgt 14)
 • Mathilde van Auvergne 1230-1280 gehuwd met Robert II, dauphin van Auvergne (1273-1281)
Uit: Willem X van Auvergne – Wikipedia

 

14. Maria van Auvergne
Overleden op 19 mei 1280. Dochter van Willem X van Auvergne en Adelheid van Brabant.
Ze kregen vijf kinderen:

 • Wouter VII Berthout …. – 1288), heer van Mechelen,
 • Floris Berthout (Volgt Heren van Grimbergen nr. 16)
 • Willem Berthout …. – 1301, bisschop van Utrecht,
 • Mathilde …. – 1306),
 • Sofie …. –  1299
Uit: Wouter VI Berthout – Wikipedia

 

Bronvermeldingen:
Voorouders Maria van Auvergne (1228-1280) » Genealogie Online
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Graven en Gravinnen

  facebook      

© 20 november 2016,  laatst bijgewerkt op              2 oktober 2022