Molenwaard

 

Molenwaard was een Nederlandse gemeente die op 1 januari 2013 is ontstaan door samenvoeging van de Zuid-Hollandse gemeenten GraafstroomLiesveld en Nieuw-Lekkerland. Gelegen in het noorden van de Alblasserwaard herbergt zij ongeveer 29.000 inwoners op een oppervlakte van circa 126 km². De noordgrens wordt gevormd door de rivier de Lek.
Op 1 januari 2019 is Molenwaard gefuseerd met de gemeente Giessenlanden in de nieuw gevormde gemeente Molenlanden.

Molenwaard was een echte plattelandsgemeente en dankt haar naam aan de talloze windmolens die op haar grondgebied staan, waaronder de befaamde Kinderdijkse molens. Op haar grondgebied ontspringt het riviertje de Alblas annex de Graafstroom, die pas na Oud-Alblas de gemeente verlaat.

De gemeente heeft een sterke orthodox-protestantse inslag, onder andere af te lezen aan de dominantie van de confessionele partijen in de lokale politiek, en wordt tot de Bijbelgordel gerekend.

De eerste gesprekken van een samenvoeging dateren uit 2008 en volgden uit een samenwerkingsproces waar ook de gemeente Giessenlanden aan deelnam. Dit eerste initiatief, gestart in 2007, ging echter ten onder aan onverenigbare standpunten over het niveau van samenwerking. De gemeente Nieuw-Lekkerland blies de gesprekken kort erna weer nieuw leven in, maar nu zonder Giessenlanden.De gemeentebesturen van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland volgden een andere route van herindeling dan gebruikelijk. Doorgaans fuseren gemeenten eerst en volgen daarna de ambtelijke organisaties. Molenwaard kreeg een organisatie (met de werknaam De Waard) die al per 1 juli 2009 functioneert (effectief sinds 1 september 2009). 1 september 2009 is ook datum van ingebruikname van het Gemeentekantoor aan het Melkwegplein te Bleskensgraaf. De periode tussen 1 juli 2009 en 1 januari 2013 stond in het teken van modernisering van de dienstverlening en het klaar maken van de organisatie voor de nieuwe gemeente Molenwaard. De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard hebben in november 2016 besloten om te fuseren. De fusie zal haar beslag krijgen op 1 januari 2019.

Wapen van de gemeente Molenwaard

Het wapen van Molenwaard is een wapen dat in 2013 aan de nieuwe gemeente Molenwaard toegekend is. De gemeente Molenwaard is uit de Zuid-Hollandse gemeentes Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland voortgekomen.
Het is een sprekend wapen dat gelijkenissen heeft met het wapen van Molenaarsgraaf (van zilver, beladen met een wipmolen van keel.)
Omschrijving van het wapen:
Een zilveren schild met daarop een rode molen, staande op een groene ondergrond. Aan weerszijden van de molen staat een lisdodde met zwarte aren. Het schild is gedekt door een kroon bestaande uit vijf bladeren.

 

 

 

 

 

Bron: Wikipedia – Molenwaard

Terug naar:

Gemeenten

  facebook       

© 30 november 2017, laatst bijgewerkt op 26 mei 2022