Vlaardinger-Ambacht

Vlaardingerambacht in 1866, door J. Kuyper. 600 inwoners.

Vlaardinger-Ambacht was aanvankelijk een ambachtsheerlijkheid nabij Vlaardingen en dit verklaart de naam. In 1810 werd het een zelfstandige gemeente, maar tussen 1812 en 1817 maakte het dorpje deel uit van de gemeente Vlaardingen. De gemeente Vlaardinger-Ambacht omvatte tevens Negenhuizen en nadat de gemeente Zouteveen in 1855 werd opgeheven, werd deze aan Vlaardinger-Ambacht toegevoegd. In 1941 onderging de gemeente Vlaardingerambacht hetzelfde lot toen deze kleine gemeente deels aan Vlaardingen en deels aan Schipluiden werd toegevoegd.

Vlaardinger-Ambacht behoorde tot De Zeven Ambachten, waaruit samen met de Geestambachten in 1289 het Hoogheemraadschap van Delfland is ontstaan. Deze ambachten waren naast Vlaardingerambacht de ambachten Maasland, Schipluiden, Hof van Delft, Vrijenban, Pijnacker, Kethel en Berkel die samen de Zeven Ambachten vormden, en de Geestambachten Monster, Naaldwijk, Rijswijk, Voorburg en Wateringen. Wie goed telt, ziet dat de Zeven Ambachten eigenlijk acht waren; Vlaardinger-Ambacht en Schipluiden werden samen als één ambacht beschouwd.

Sinds 1941 is Vlaardinger-Ambacht een wijk in Vlaardingen, waar onder andere ook de Oranjewijk onder valt. De Vlaardingse Westwijk ligt geheel op een deel van het grondgebied van deze vroegere gemeente. Het voormalige stadhuis van Vlaardinger-Ambacht herbergt nu het stadsarchief van Vlaardingen.

Vlaardinger-Ambacht was aanvankelijk een ambachtsheerlijkheid nabij Vlaardingen en dit verklaart de naam. In 1810 werd het een zelfstandige gemeente, maar tussen 1812 en 1817 maakte het dorpje deel uit van de gemeente Vlaardingen. De gemeente Vlaardinger-Ambacht omvatte tevens Negenhuizen en nadat de gemeente Zouteveen in 1855 werd opgeheven, werd deze aan Vlaardinger-Ambacht toegevoegd. In 1941 onderging de gemeente Vlaardingerambacht hetzelfde lot toen deze kleine gemeente deels aan Vlaardingen en deels aan Schipluiden werd toegevoegd.

Vlaardinger-Ambacht behoorde tot De Zeven Ambachten, waaruit samen met de Geestambachten in 1289 het Hoogheemraadschap van Delfland is ontstaan. Deze ambachten waren naast Vlaardingerambacht de ambachten Maasland, Schipluiden, Hof van Delft, Vrijenban, Pijnacker, Kethel en Berkel die samen de Zeven Ambachten vormden, en de Geestambachten Monster, Naaldwijk, Rijswijk, Voorburg en Wateringen. Wie goed telt, ziet dat de Zeven Ambachten eigenlijk acht waren; Vlaardinger-Ambacht en Schipluiden werden samen als één ambacht beschouwd.

Sinds 1941 is Vlaardinger-Ambacht een wijk in Vlaardingen, waar onder andere ook de Oranjewijk onder valt. De Vlaardingse Westwijk ligt geheel op een deel van het grondgebied van deze vroegere gemeente. Het voormalige gemeentehuis van Vlaardinger-Ambacht herbergt nu het stadsarchief van Vlaardingen.

Wapen van Vlaardingerambacht

Het wapen van Vlaardinger-Ambacht werd op 7 oktober 1818 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Vlaardinger-ambacht in gebruik bevestigd. Deze was op 1 april 1817 afgesplitst van de gemeente Vlaardingen. De Babberspolder behoorde ook tot de gemeente. Op 1 september 1855 werd de gemeente Zouteveen toegevoegd, wat geen verandering van het wapen met zich meebracht. Op 1 augustus 1941 is de gemeente opgeheven en toegevoegd aan het grondgebied van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Schipluiden. Het wapen van Vlaardingerambacht is daardoor komen te vervallen. In de wapens van deze gemeenten zijn geen elementen uit het wapen van Vlaardingerambacht overgenomen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Gevierendeeld : het 1e en 4e van lazuur, beladen met een zespuntige ster van zilver; het tweede en derde van goud, beladen met 3 groene klaverbladen, geplaatst 2 en 1.
De heraldische kleuren lazuur (blauw), zilver (wit), goud (geel) en sinopel (groen).
De herkomst van het wapen is onbekend.Bron: wikiwand – Vlaardinger-Ambacht

Voorvader van mij uit Vlaardinger-Ambacht:

  • Adriaan Jorisz van Cranenburch
    Geboren circa 1525. Woonachtig in Vlaardinger-Ambacht. Zoon van Joris Claes Florisz van Cranenborch.