Schiebroek

Overschie in 1868 door J. Kuyper. 335 inwoners.

Schiebroek is een wijk in het Rotterdamse stadsdeel Hillegersberg-Schiebroek en voormalig dorp en gemeente in de gelijknamige polder in het noorden van de gemeente Rotterdam, gelegen tussen de wijken Hillegersberg en Overschie.
Schiebroek telt 16.430 inwoners (CBS, 2017)

In de middeleeuwen vormde de Kleiweg al een verbinding over land tussen de rivieren Rotte en Schie. Aan deze wat hoger op een zandrug gelegen weg vestigden zich de eerste bewoners. Het omliggende gebied werd rond het jaar 1300 in cultuur gebracht. Het gebied Schiebroek werd in 1590 een ambacht (rechtsgebied) dat tot het Baljuwschap Schieland behoorde. Het was veenland dat door inklinking in de loop van de eeuwen steeds lager kwam te liggen en daardoor steeds natter werd.
In de 17e en 18e eeuw werd er door afgraven en wegbaggeren van het veen op grote schaal turf gewonnen. Dit had als gevolg dat het steeds meer een plassengebiedwerd. Vanaf 1773 maakte men van Schiebroek een polder door het aanleggen van kades, vaarten en sloten. Vanaf die tijd werd het overtollige water door een molengang van drie molens weggemalen naar de Bergse Plassen. Tegenwoordig gebeurt dit met een gemaal, dat is nodig, want het gebied ligt 5 meter onder NAP.
Het ambacht Schiebroek werd in 1817 een zelfstandige gemeente. Het bleef nog lang een landelijk gebied. De bewoning concentreerde zich vooral in een buurtschap aan de Kleiweg en langs de Hoge Limiet. In 1865 telde de gemeente 335 inwoners.Begin 20ste eeuw werd de in 1908 geopende Hofpleinspoorlijn aangelegd, dwars door de toen nog lege polder. Schiebroek kreeg twee haltes, Station Schiebroek aan de Kleiweg en halte Adrianalaan. De laatste werd al snel verplaatst naar het bij Rotterdammers populaire openluchtbad Wilgenplas, de naam werd halte Wilgenplas. De spoorlijn tussen Rotterdam en Scheveningen was de eerste geëlektrificeerde spoorweg in Nederland.Door de ontwikkeling van ‘Tuinstad Schiebroek’, zoals het werd genoemd, groeide het aantal inwoners snel. Na 1920 werden er bij de Adrianalaan en rond de Molenvijver hele straten met -voor die tijd- luxueuze woningen gebouwd. Deze waren vooral in trek bij forensen die uitweken voor de hogere Rotterdamse belastingdruk. In 1941 was het aantal inwoners al gestegen tot 8030. In hetzelfde jaar werd de gemeente Schiebroek, evenals Hillegersberg en Overschie, bij Rotterdam gevoegd.
Na de oorlog, in de jaren 50, werd in een heldere bouwkundige structuur een moderne tuinwijk met veel sociale woningbouwflats in het groen gerealiseerd. De polderindeling is daarbij zichtbaar gebleven. De vaarten veranderden in singels en de sloten in straten. Scholen en kerken vervingen de boerderijen. De drie molens waren al veel eerder vervangen door een motorgemaal. Berucht was in de jaren vijftig en zestig de Gekro, het destructiebedrijf aan de Bovendijk dat bij westelijke wind door stank het woongenot danig verminderde. Ook de aanleg van Vliegveld Zestienhoven in 1957 werkte niet erg mee om de tuinstadgedachte verder inhoud te geven. Minder overlast veroorzaakten vanaf de jaren vijftig de aardolieoppompende jaknikkers ten westen van de wijk langs de spoorbaan richting Den Haag. In 2010 waren dit de laatste die in Nederland nog in gebruik waren. In oktober 2013 werden ze definitief buiten gebruik gesteld.[1]Nadat het openbaar vervoer lang was verzorgd door bus 45 van de RET met aanvankelijk alleen haltes op de Ringdijk, werd in 1968 Tramlijn 5 aangelegd met een grotendeels vrije baan voor een snelle verbinding met het centrum van Rotterdam. In 2006 werd lijn 5 vervangen door de plustram van lijn 25. De Hofpleinlijn is vanaf 2006 omgebouwd tot RandstadRail met twee nieuwe stations in Schiebroek. Rond 2005 werd begonnen met de afbraak van een groot aantal verouderde portiekwoningen uit de naoorlogse bouwgolf. Om de diversiteit van woningaanbod in de wijk te vergroten werden ze vervangen door comfortabeler huizen.Met de invoering van het deelgemeentebestel werd de wijk, volgens de nummering van de PTT tot 1977 bekend als ‘wijk 12’, onderdeel van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. In 2006 woonden er 15.491 mensen.Het wapen van Schiebroek is op 16 december 1896 bij Koninklijk Besluit aan de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Schiebroek verleend. Schiebroek werd op 1 augustus 1941 toegevoegd aan de gemeente Rotterdam, waardoor het wapen kwam te vervallen. In het wapen van de gemeente Rotterdam zijn geen elementen uit het wapen van Schiebroek opgenomen.De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“In goud een achtpuntige ster van azuur.”
De heraldische kleuren in het wapen zijn goud (geel) en azuur (blauw).Het wapen is gelijk aan het wapen dat de gelijknamige ambachtsheerlijkheid voerde en is afgeleid van het wapen van het geslacht Van Kralingen. De burgemeester had ook een markiezenkroon aangevraagd, maar dit werd door de Hoge Raad van Adel afgewezen.

Bron: Wikipedia – Schiebroek

Voorouders uit Schiebroek:

  • Pieter Meijndertsz
    Hij is geboren rond 1540 te Schiebroek. Hij was de vader van:
  • Bonefaes Pietersz Schiebroek
    Hij is geboren rond 1570 te Schiebroek. Hij is overleden in 1622.  Hij was gehuwd met Belitje IJsbrands. Zij waren de ouders van:
  • Immetgen Beunen
    Zij is geboren rond 1605 in Schiebroek. Zij was gehuwd met Claes Jorisz Cleijwegh.

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook         

johnooms-nl

© 24 februari 2018