Nazaten Graven van Gulik

Het hertogdom Gulik (Duits: Herzogtum Jülich) (ook land van Gulik) was eerst een graafschap en vanaf 1356 een hertogdom dat tot het Heilige Roomse Rijk behoorde. Het gebied omvatte een gebied tussen de Maas en de Rijn met de Roer als de centrale as. De hoofdplaats was de gelijknamige stad Jülich. Met uitzondering van enkele plaatsen in Nederlands-Limburg lag het geheel in het huidige Duitsland. Het hertogdom was binnen het Heilige Roomse Rijk ingedeeld bij de Nederrijns-Westfaalse Kreits.

Het land van Gulik lag tussen het gebied van de bisschop van Keulen (het keurvorstendom Keulen) en dat van Luik. Het gebied grensde direct aan het huidige Nederlands Zuid-, Midden- en Noord-Limburg. Het oude hertogdom Limburg en de (Brabantse) landen van Overmaas lagen dus ingeklemd tussen deze beide ‘buitenlandse’ gewesten. Door zijn ligging en omvang zou dit kreits-grensland dan ook gezien kunnen worden als een Nederrijnse voorloper of pendant van de huidige Nederlandse provincie, die toen zelf nog verre van een eenheid vormde. Ook taalkundig sluit het geheel bij Limburg aan. De Limburgse dialecten lopen aan de oostzijde over in de Nederrijnse.

Gulik.jg

Gulik

1. Gerard I van de Gulikgouw
Hij was gouwgraaf van de Gulikgouw 1003 -1029.
Hij was gehuwd met Oda van Saksen
Zoon:

 • Everhard van de Gulikgouw (Volgt 2).
 • Berlinde van Ortenburg (935 – 1011). Gehuwd met  Hugo VII “Raucus”, graaf in Nordgau.

2. Everhard van de Gulikgouw
Hij was de vader van:

 • Gerard II van de Gulikgouw (Volgt 3).

3. Gerard II van de Gulikgouw
Overleden in 1081. Hij was een kleinzoon van Gerard I van de Gulikgouw (en een zoon van Everhard).
Hij werd gouwgraaf van de Gulikgouw in 1029 en werd de vader van:

 • Gerard III van Gulik (Volgt  4)
 • Gerlach.

4. Gerard III van Gulik
Overleden in 1114. Hij was een zoon van Gerard II van de Gulikgouw. Gerard was een vazal van de graaf van Lotharingen, die zich in 1085 losmaakte van Lotharingen en zich vele bezittingen en titels toeëigende bij het uiteenvallen van Lotharingen. Hij werd voogd van Sint Gereon en Sint Kunibert in Keulen en lag aan de grondslag van de opkomst van de graven van Gulik en van de eeuwenlange twisten met aartsbisschoppen van Keulen.

Gerard was de vader van:

 • graaf Gerard IV van Gulik (Volgt  5).
 • Willem van Gulik Schellaert de eerste uit het huis Schellaert
 • Alexander, de bisschop van Luik.

5. Gerard IV van Gulik
Overleden 1127. Hij was een zoon van Gerard III van Gulik. Hij volgde zijn vader op als graaf van Gulik en werd de vader van:

 • Gerard V van Gulik (Volgt  6).

6. Gerard V van Gulik
Overleden 1142. Hij was een zoon van graaf Gerard IV van Gulik en werd zelf graaf van Gulik in 1138. Gerard was ook voogd van Sint Kunibert en Sint Gereon in Keulen, had vele twisten met de aartsbisschoppen van Keulen en bouwde zijn gebied gestaag uit.

Gerard werd de vader van:

 • Diederik, kanunnik in Keulen
 • Willem I van Gulik (-1176) (Volgt  7).
 • Herman, proost van Sint Severinus.

7. Willem I van Gulik
Overleden in 1176. Zoon van Gerard VI van Gulik.
Graaf van Gulik.
Kinderen:

 • Willem II van Gulik, opvolger. Maar overlijd kinderloos.
 • Judith van Gulik, dochter en erfgename van graaf Willem I van Gulik (Volgt  8).

8. Judith van Gulik
Dochter en erfgename van Willem I van Gulik.
Zij was gehuwd met  Everhard van Hengenbach.
Zoon:

 • Willem III van Gulik (-1278) (Volgt  9).

– 

9. Willem III van Gulik
Overleden Damiette, 1218) was een zoon van Everhard van Hengenbach en Judith van Gulik, dochter en erfgename van graaf Willem I van Gulik.

Willem werd door zijn oom Willem II van Gulik aangeduid als erfgenaam en volgde hem als graaf op in 1207. In 1214 zette hij hertog Lodewijk I van Beieren gevangen, toen die tegen Gulik ten strijde wilde trekken. Hij nam deel aan de Vijfde Kruistocht tegen Egypte, maar sneuvelde in Damiette.

Willem was getrouwd met Mathilde, dochter van hertog Walram III van Limburg, en was vader van:

 • Willem IV van Gulik (-1278) (Volgt  10).
 • Walram, heer van Broich en Bergheim, gehuwd met Mechtildis van Molenark, dochter van graaf Koenraad van Molenark
 • Diederik

10. Willem IV van Gulik
Geboren voor 1225 – Aken, overleden 16 maart 1278) was een zoon van graaf Willem III van Gulik en Mathilde van Limburg.

In 1219 volgde hij zijn vader op als graaf van Gulik. Tot 1225 stond hij onder voogdij van zijn oom Everhard van Hengenbach. Willem consolideerde de macht van Gulik, maar stootte daarbij op de concurrentie van de aartsbisschop van Keulen. Er ontstond een felle strijd tussen Gulik en Keulen. Tijdens het hoogtepunt van deze strijd hield Willem IV de aartsbisschop van Keulen, Engelbert II van Valkenburg, drie jaar gevangen in de burcht Nideggen.

Willem werd samen met zijn zoon Willem in 1278 door de burgerij van Aken gedood. De moordaanslag vond plaats in de Jacobstraat, vóór het Wittevrouwenklooster, toen hij probeerde belastinggeld te innen voor koning Rudolf I van Habsburg. De Akenaren werden in 1280 veroordeeld tot het betalen van een hoog bedrag aan smartengeld. Zij moesten 15.000 mark aan zijn weduwe Richardis overmaken. Richardis en haar zonen Walram, Otto en Gerard waren op het proces aanwezig.

Willem IV is begraven te Nideggen.

Willem was 1e gehuwd in 1237 met Margaretha van Gelre († voor 1251), dochter van graaf Gerard III van Gelre (Zie Graven van Gelre nr. 8a). Hij huwde 2e  voor 1251 met Richardis van Gelre († 1292), eveneens een dochter van graaf Gerard III van Gelre.
Kinderen uit het huwelijk met Margaretha van Gelre:

 • Mathilde, gehuwd met Johan I van Rieneck, graaf van van Loon-Chiny (-1279)
 • Margaretha (-1292), gehuwd met Dieter V van Katzenelnbogen (-1276)Walram (-1297), proost van de dom van Aken, vanaf 1278 graaf van Gulik
 • Willem (-1278), gehuwd met Maria van Dampierre (-1297), dochter van Gwijde van Dampierre
 • Walram (-1297), proost van de dom van Aken, vanaf 1278 graaf van Gulik
 • Gerard VII van Gulik (-1328), opvolger van Walram als graaf van Gulik (Volgt  11)

Kinderen uit het huwelijk met Richardis van Gelre:

 • Richardis, gehuwd met graaf Willem van Salm-Vianden
 • Blancefloer, gehuwd met graaf Hendrik I van Sponheim-Kreuznach (-1289)
 • Otto, proost van Sint-Servaas in Maastricht en aartsdiaken in Luik
 • Pironetta, in 1277 gehuwd met graaf Lodewijk van Arnstein (-1313)
 • Catharina, gehuwd met graaf Johan van Arberg
 • Mechtildis

11. Gerard VII van Gulik
Overleden in 1328. Hij was de jongste zoon van graaf Willem IV van Gulik en Margaretha van Gelre. In 1297 volgde hij zijn broer Walram op als graaf van Gulik.

Hij was een bondgenoot van Adolf van Nassau in de slag van Göllheim in 1298, maar toonde zich nadien een trouw onderdaan van Albrecht I en behield al zijn lenen. In 1300 steunde hij Albrecht in diens strijd tegen de Rijnse keurvorsten en verwierf daarbij Kaiserswerth, Mönchengladbach, Kessel-Grevenbroich, Rheydt, Münstereifel, Bergheim en Müllenark. Bij de troonstrijd van 1313 koos hij partij voor keizer Lodewijk de Beier.

Gerard was gehuwd met:

 • een dochter van graaf Willem van Kessel, erfgename van Kessel en Grevenbroich
 • Elisabeth van Brabant-Aarschot, dochter van graaf Godfried van Brabant, in 1304,

en werd vader van:

 • Willem VI van Gulik (-1361 ) (Volgt  12).
 • Maria (-1353 ), in 1327 gehuwd met graaf Hendrik II van Virneburg, in 1340 met graaf Diederik IX van Kleef (-1347), en met graaf Koenraad II van Saffenberg
 • Elisabeth, gehuwd met graaf Johan II van Hachenburg-Altenkirchen (-1359)
 • Hendrik, proost in Keulen (1319-1334 )
 • Richardis, gehuwd met graaf Koenraad V van Dyck
 • Walram van Gulik, aartsbisschop van Keulen (-1349)
 • Godfried (-1335), heer van Bergheim.

12. Willem VI van Gulik
Overleden 1361. Zoon van Gerard VII en N.N. van Kessel, vanaf 1328 graaf als Willem VI, vanaf 1356 als Hertog Willem I van Gulik.
Hij was gehuwd met Johanna van Holland (1315-1374). Zij was een dochter van graaf Willem III van Holland (Zie Graven van Holland nr. 14a) en Johanna van Valois (Zie Capetingers nr. 19).
Kinderen:

 • Richardis (1314-1360), in 1330 gehuwd met hertog Otto IV van Beieren (1307-1334) en met graaf Engelbert III van Mark (-1391)
 • Gerard (-1360)
 • Filippa (-1390), in 1357 gehuwd met graaf Godfried III van Heinsberg-Looz (-1395)
 • Johanna, in 1352 gehuwd met graaf Willem I van Isenburg, graaf van Wied (-1383)
 • Willem II van Gulik (1325-1393) (Volgt  13).
 • Isabella (-1411), gehuwd met graaf Jan van Kent (1330-1352).

13. Willem II van Gulik (ca. 1327 – 13 december 1393) was de tweede Hertog van Gulik en de zevende Willem uit het huis Gulik. Hij was een zoon van Willem VI van Gulik en Johanna van Holland-Henegouwen.

Willem’s vader regeerde eerst als graaf Willem VI en later als hertog Willem I van Gulik. Vanaf 1343 voerden zij samen de hertogelijke titel. Hij lag vaak overhoop met zijn vader en sloot hem zelfs op in gevangenschap tussen 1349-1351. Willem eiste vele jaren de graafschappen Holland en Zeeland op, maar faalde in deze strijd tegenover het huis Wittelsbach. Willem volgde zijn vader in 1361 op, zijn oudere broer Gerard was in 1360 tussentijds overleden. Willem participeerde in de Gelderse Broederstrijd (1351-1360) tussen zijn zwagers Reinoud en Eduard voor de controle over het hertogdom Gelre, hierbij steunde hij Eduard. Hij nam deel aan de Slag bij Baesweiler in 1371, waar zijn zwager Eduard dodelijk gewond raakte en hij Wenceslaus I van Luxemburg gevangen nam. Zijn andere zwager Reinoud III overleed ook hetzelfde jaar zonder erfgenamen, waarna de Eerste Gelderse Successieoorlog ontstond tussen Willem met zijn vrouw Maria (zij was de jongste zus van Reinoud III en Eduard) en Maria’s zuster Mechteld van Gelre, vrouw van Jan II van Blois.

Willem huwde in december 1362 met Maria van Gelre (1328 – november 1397), een dochter van Reinoud II van Gelre (Zie Hertogen van Gelre nr. 11).
Zij hadden drie kinderen:

 • Willem (1364-1402), als Willem I hertog van Gelre en vanaf 1393 als Willem III hertog van Gulik. Hij overlijdt kinderloos.
 • Reinoud (1365-1423), opvolger van zijn broer. Ook hij overlijdt kinderloos.
 • Johanna ( -1415) (Volgt  14).

14. Johanna van Gulik
Overleden in 1415  te IJsselstein. Zij was de jongste dochter van hertog Willem II van Gulik en Maria van Gelre.
In 1376 huwde zij met Jan V van Arkel (1362-1428) en werd de moeder van:

 • Willem van Arkel († Gorinchem, 1417), kreeg burcht en land van Born met de steden Sittard en Susteren in leen.
 • Maria van Arkel († IJsselstein, 1415) (Volgt Heren van Arkel nr. 22) , die huwde met Jan II van Egmont (Volgt Heren van Egmont nr. 18)

Doordat haar broers en haar ooms en tantes langs moederzijde overleden waren, werd zij de erfgename van Gelre.
Haar kleinzoon Arnold van Egmont volgde haar broer Reinoud op als hertog van Gelre.

Terug naar:

Graven en Gravinnen

  facebook       

© 21 juli 2016

handtekening 2016

21 juli 2016