Genealogie Cool

In de 16e en 17e eeuw woonde er in het Land van Stein (tussen Gouda en Hekendorp) en in Hekendorp een boerengeslacht genaamd Cool.
De eerste vier generaties kwamen voor onder patroniem.
Lenart, kom regelmatig met achternaam Cool voor.

 

1. Adriaen Symons
Overleden voor 1543. Gehuwd met Gheertruyt. Zij wordt in 1543 in het kohier van de 10e penning van Hekendorp Adriaen Symonss weduwe genoemd.
Zoon:

 • Symon Ariens (Volgt 2)

 

2. Symon Ariens
Zoon van Adriaen Symons en Gheertruyt.
In het kohier van de 10e penning 1543 in Stein komt Symon Aryens voor met 1½ viertel eigen
land alsmede 2 viertelen huurland en nog eens 8 mergen huurland. In de 10e penning 1553 in
Stein komt hij voor met 1½ viertel (zes mergen) eigen land en een viertel huurland van vier
mergen.
Hij was getrouwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Adriaen Symons (Volgt 3)

 

3. Adriaen Symons
Geboren rond 1500, overleden vóór 1573. Zoon van Symon Ariens.
In het kohier van de 10e penning 1556 van Hekendorp komt Adrien Symons voor met een huis alsmede met 12 mergen huurland, toebehorende het Katrijne klooster binnen Gouda.
Adriaen Symons in het Land van Stein koopt in 1561 1½ viertel land van Ghijs Harmans.
Hij was gehuwd met Clara, die in 1573 weduwe wordt genoemd.
Zoon:

 • Symon Ariens (Volgt 4)

 

4. Symon Ariens 
Geboren rond 1530, overleden voor 9 oktober 1582. Zoon van Adriaen Symons en Clara.
Symon Ariensen in Hekendorp is in 1564 huurder van een hofstede met 14 mergen
en uiterdijk in Hekendorp, waarvan het Catrijnen convent in Gouda eigenaar is.
Hij huwde rond 1560 met Maritgen (Mantgen) Pietersdr. Overleden na 13 juli 1610.
Kinderen:

 • Adriaen Zymons             …. – ± 1585   Heemraad, gehuwd met Pieterge Pietersdr
 • Lenart Symons Cool         …. – 1653  (Volgt 5)
 • Cornelis Symons Cool  ….. – ± 1652   Schepen en Weesman in het Land van Stein
 • Gijsbert Symons Cool       …. – 1637   Gehuwd met Barbara Aertsdr
 • Heyltgen Symons
 • Gheertgen Symons

 

5. Lenart (Leendert) Symons Cool
Geboren rond 1560, overleden in 1653, begraven N.H.-kerk te Oudewater op 7 september 1653 (graf 26 Sakrements-koor).
Zoon van Symon Ariens en Maritgen Pietersdr.
Leendert is in 1612, 1615, 1619 en 1623 gezworene van Hekendorp. Leenart Symons, wonend Hekendorp, koopt op 14 mei 1626 een viertel land in Hekendorp, strekkende uit de stroom van de IJssel tot de halve sloot van de Ruigeweide toe.
Hij bezit op het land een hofstede met huis, berg, schuur, potinge ende plantinge.
De naam van zijn vrouw is niet bekend.
Kinderen:

 • Symon Leendertsz Cool                   …. – 1663  Huwt 1e Maertgen den Baes, 2e Annetge Luytens, 3e Barbara Verwey
 • Cundertgen Leendertsdr Cool
 • Geertgen Leenderts Cool                 …. – 1663  (Volgt 6)

 

6. Geertgen Leenderts Cool
Geboren omstreeks 1595, overleden in 1663, begraven op 12 augustus 1663 te Oudewater (Sakrementskoor).
Zij huwde te Oudewater op 31 januari 1618 als j.d. uit Hekendorp met Jan Leenderts Clare, bij
huwelijk jonggezel uit Hekendorp, begraven op 5 november 1631 te Oudewater (Middelkerk), zoon van
Lenart Jan Claaren (Zie Genealogie Klaren nr. 2) en IJeffjen Aryensdr. Schepen/gezworene van Hekendorp in 1620 en 1625.
Kinderen:

 • Leendert Jansz Klaren      ± 1620 – 1682 (Volgt Genealogie Klaren nr. 4)
 • Jan Jans Claren                    1621 – 1651  Schepen van Hekendorp (1649)
 • Lijsbeth Jans Claren            1625 – ….        Gehuwd met Cornelis Gijsberts van der Neut
 • Simon Jansz Claren            1628 – 1672   Schepen van Hekendorp (1655, 1659, 1663, 1664, 1668 en 1669)

 

Bronvermeldingen:
Hogenda – Nageslacht van Simon Ariens in Stein/Hekendorp (Cool, Swartendijk, Claren)
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Terug naar:

Genealogieën

 facebook

 

© 21 december 2019, laatst bijgewerkt op 19 januari 2023