Het jaar 1803

Het geboortejaar van Jan van Vliet

Overzicht van het jaar 1803.
MDCCCIII

februari
maart
april
  • 2 – Hieronymus van Alphen (56) overleden, Nederlands dichter en dan vooral door zijn gedichten voor kinderen. Zijn bekendste gedicht is De Pruimeboom (1779).
  • 12 – Verdrag tussen de koning van Denemarken als hertog van Holstein en de rijksstad Hamburg. Holstein staat het dorp Alsterdorf af en alle rechten die het heeft in het Domkapittel te Hamburg. Hamburg staat de rechten af die het heeft in de dorpen Poppenbühren, Spitzendorf, Bilzen en Hoisbüttel.
  • 14 – De Banque de France krijgt voor vijftien jaar het exclusieve recht om bankbiljetten uit te geven.
  • 25 – De vorst van Bretzenheim ruilt de abdij Lindau met Oostenrijk tegen de heerlijkheden Saros-Patack en Régecz in Hongarije.
  • 29 – De Franse bisschoppen worden door de overheid gelast tot instelling van de kerkfabrieken voor het beheer van de parochiale bezittingen.
mei
juni
juli
  • juli – Ruilverdrag tussen het landgraafschap Hessen-Darmstadt en het keurvorstendom Baden ter verbetering van de grenzen.
  • 21 – Napoleon Bonaparte doet zijn Blijde Intrede in Mechelen.
  • 23 – Mislukte Ierse opstand tegen Britse overheersing onder aanvoering van de Ierse nationalist Robert Emmet.
augustus
  • Tijdens het bezoek van Napoleon aan Namen vraagt bisschop Bexon om de vrijlating van gevangenzittende priesters uit zijn bisdom. Dit valt verkeerd, en Bexon moet bij de paus zijn ontslag indienen.
september
  • 19 – Groot-Brittannië bezet opnieuw de Nederlandse koloniën Demerara en Essequibo.
oktober
november
december

uitgestorven

Bronnen:
1803 – Wikiwand


Terug naar:

Genealogie Van Vliet
Geboortejaren Van Vliet 

facebook

© 14 maart 2024