Nazaten Graven van Guînes

Het graafschap Guînes (oud-Vlaams: Ghisene) was een graafschap in de pagus flandrensis, het latere graafschap Vlaanderen, in de 7e eeuw het hele gebied tussen de Somme en de Schelde.

Guînes of Ghisnes, Guynes of Guysnes, in het Nederlands ook Wijnen, is een stad in de Franse regio Nord-Pas-de-Calais, dichtbij de Noordzee. Het graafschap omvatte naast de stad Guînes zelf, ook Aarde, Bredenaarde, Hardinghen, Tournehem-sur-la-Hem en de haven Wissant. Het was, op het ogenblik van de inname door Engeland, ingedeeld in 12 baronieën en evenveel parochies.

Het gebied hoorde oorspronkelijk toe aan de abdij van Sint-Bertinus. Karel de Kale bevestigde nog in 877 hun bezit. Nadien kwamen deze gebieden terecht bij het graafschap Vlaanderen.

Guines

Guînes

1. Siegfried I van Guînes (ca. 925 – 966)
Hij was een Viking die graaf van Guînes werd en trouwde met een dochter van Arnulf I van Vlaanderen.
Het gebied van het latere graafschap Guînes, hoorde oorspronkelijk toe aan de abdij van Sint-Bertinus. Karel de Kale bevestigde in 877 nog hun bezit. Nadien kwamen deze gebieden terecht bij het graafschap Vlaanderen. Er bestaan twee hypotheses over de wijze waarop Guînes terechtkwam bij Siegfried.

  • Willem I van Ponthieu maakte Boulonnais, Guînes en Saint-Pol-sur-Ternoise in 965 afhandig van Arnulf II van Vlaanderen, waarop Arnulf de hulp van de Denen inriep. Deze slaagden in hun opzet en Arnulf schonk Guînes aan Siegfried, en huwelijkte zijn zuster/zijn tante? Elftrudis van Gent uit aan Siegfried.
  • Siegfried en de Noormannen vielen de streek binnen en startten de bouw van de stad Guînes. Arnulf I van Vlaanderen deed geen tegenaanval en erkende Siegfried als vazal en gaf hem zijn dochter Elftrudis ten huwelijk.

Siegfried was een zoon van Gottfried van Denenmarken en Gisele van Lorraine en zou een kleinzoon zijn van Harald de Deen. Hij trouwde met Elftrudis (na 934 – 972), dochter van Arnulf I van Vlaanderen en Aleidis van Vermandois. (Zie Graven van Vlaanderen nr. 3)
Ze hadden een zoon: Ardolf I (966-996), postuum geboren, opvolger van zijn vader. De wettigheid van het huwelijk van Siegfried en Elftrude werd betwist door de abdij van Sint-Bertinus.

2. Ardolf I van Guînes (geboren 966- overleden na 996), bijg. Posthumus, was een postuum geboren zoon van Siegfried I van Guînes en van Elftrude van Vlaanderen. Hij volgde bij zijn geboorte zijn vader op als graaf van Guînes en werd opgevoed aan het hof van zijn oom Arnulf II van Vlaanderen. Deze breidde het graafschap Guînes uit met Bredenaarde (de streek rond Audruicq). Ardolf liet het kasteel van Guînes omwallen door een dubbele gracht. Hij was gehuwd met Mathilde (geb. voor 972), dochter van Arnulf III graaf van Boulogne en zijn vrouw Adela (Zie graven van Boulogne nr. 5 ), en werd de vader van:

  • Rudolf I (992-1036)
  • Roger, jong overleden

3. Rudolf I van Guînes  (geboren ca. 985 – overleden Parijs, 30 mei 1036).
Hij was een zoon van Ardolf I van Guînes en van Mathilde van Boulogne. Hij volgde zijn vader in 997 op als graaf van Guînes. Rudolf was spilziek en voerde een tiranniek bestuur met zware heffingen. Omdat hij bevreesd was voor opstanden verbood hij het dragen van wapens, zelfs de knotsen van boeren waren verboden. Vermoedelijk heeft hij hierdoor zijn bijnaam gekregen (massue is Frans voor knots). Rudolf stierf tijdens een toernooi in Parijs. Hij viel zwaargewond van zijn paard en zijn lichaam werd door de honden aan stukken gereten en in de Seine geworpen.

Rudolf was gehuwd met Rozella (geb. ca. 985), een dochter van de graaf Hugo I van Saint-Pol, en werd de vader van:

4. Eustaas I van Guînes (geboren 1016 – overleden voor 1065)
Hij was een zoon van Rudolf I van Guînes en van Rozella van Saint-Pol. Hij volgde in 1036 zijn vader op als graaf van Guînes. Eustaas bewees de eer aan Boudewijn IV van Vlaanderen. Hij stond bekend om zijn goedheid voor zijn onderdanen en zijn ijver voor gerechtigheid. Eustaas was gehuwd met Suzanna, dochter van Seger van Ghermines (1015-), en werd de vader van:

8. Boudewijn I van Guînes (ca. 1035 – na 1091).
Hij was een zoon van Eustaas I van Guînes en van Suzanna van Ghermines. Hij volgde zijn vader in 1052/1065 op als graaf van Guînes.
Hij was gehuwd met Adelheid van Holland (geboren ca. 1045 – overleden 1087).
Zij was een dochter van Floris I van Holland en Geertruida van Saksen (Zie Graven van Holland nr. 5 ).
Boudewijn en  Adelheid waren de ouders van:

  • Manasses, ook Robert, (1075-1137)
  • Fulk, graaf van Beiroet
  • Gwijde
  • Hugo, aartsdiaken.
  • Adelheid (1080-1142), gehuwd met heer Godfried II van Semur en Brionnais
  • Gizela (1075-) (Volgt 9), gehuwd met Wenamar van Gent

9. Gizela van Guînes (geboren 1075).
Zij was gehuwd met Wenamar van Gent (1070-1120), 3de burggraaf van Gent, eerste kastelein van Gent en heer van Bornem.
Kinderen:
– Zeger I van Gent (Volgt Graven van Holland VI  nr. VI.8)
– Arnoud van Gent, graaf van Guines
– Boudewijn van Gent
– Margareta van Gent
– Élisabeth Ide van Gent