Nazaten Graven van Holland VIII

Vervolg van de Graven van Holland nr.7

 

VIII. 8. Hadewich van Holland
Geboren circa 1110, overleden na 1157. Een buitenechtelijk kind van Floris II van Holland (Zie Graven van Holland nr. 7).
Zij was gehuwd met Hugo III van Voorne. Geboren circa 1100, overleden na 1168. Heer van Voorne. Zoon van Hugo II van Voorne (Zie Heren van Voorne nr. 2).
Hugo komt als getuige voor in twee oorkonden van bisschop Burchard van Lechsgemünd van Utrecht. In het eerste onder de “principes” dat wil zeggen edelen en vrijen, in het tweede onder de “laycos liberos”, dat zijn de vrije leken. In tegenstelling met de geestelijke heren en met de dienstlieden (servientes) die mede onder de getuigen voorkomen). Hugo was Heer van Voorne en leenman van de bisschop.
Kinderen:

 • Floris van Voorne
 • Hugo IV van Voorne en Putten (Volgt Heren van Voorne nr. 4a)
 • Dirk I van Voorne (Volgt VIII.9)

Voorne

VIII.9. Dirk I van Voorne (ca. 1135, 1189) had de adellijke titel Heer van Voorne (van 1156 tot 1189). Zijn vader was Hugo III van Voorne, en hoorde tot het adellijke geslacht Van Voorne. Hij is getrouwd met een dochter van Unarch van Nadelwick, Heer van Naaldwijk en verwierf zo Naaldwijk. In latere jaren zou die heerlijkheid door een jongere tak van de familie Voorne worden bestuurd.  Hij liet de Burcht van Voorne bouwen (samen met zijn broer Floris van Voorne).
Kinderen:

 • Hugo (overleden na 1215)
 • Dirk II van Zeeland Van Voorne (geboren 1170- overleden 1228) (Volgt Heren van Voorne nr. 5b)
 • Bartholomeus van Voorne Van Naaldwijk ( geboren 1170- overleden ….) (Volgt VIII.10)
 • Floris van Voorne van der Woert (geboren ca. 1178 – overleden ….) (Volgt Heren van der Woerdt nr. 5)
 • Adelheid Dirksdr van Voorne (Volgt Heren van Voorne nr. 5c)

Naaldwijk

VIII.10. Bartholomeus van Voorne van Naaldwijk
Geboren 1170, overleden tussen 1215 en 1220. Zoon van Dirk I van Voorne  en een dochter van Unarch van Nadelwick, Heer van Naaldwijk.
Hij werd door zijn broer Hendrik van Voorne beleend met goederen te Naaldwijk die waren ingebracht door hun moeder. Hij bewoonde het Kasteel Ravesteyn te Heenvliet.
Hij was gehuwd met Halewijne van Egmond. Dochter van Wouter I van Egmond (Zie Heren van Egmont nr. 10) en Mabelia van IJsselmonde.
Kinderen:

 • Hugo I van Naaldwijk (1195- ….) (Volgt VIII.11).
 • Bartholemeus van Naeltwijck van Maerlant (1215 – ….) (Volgt Heren van Naaldwijk nr. 6b).

Naaldwijk

VIII.11. Hugo I van Naaldwijk
Geboren ca. 1195 – na 1230. Zoon van Bartholomeus van Voorne van Naaldwijk. Hij bezat onder andere goederen te Naaldwijk en Zwartewaal.
Hij was erfmaarschalk van Holland.
Hij was getrouwd met de erfdochter van het geslacht Van Velsen. Via dit huwelijk verkreeg hij de heerlijkheid van Velsen en het bos Schoonhoven bij Velsen.
Uit dit huwelijk kreeg hij een zoon:

 • Hugo II van Naaldwijk  (Volgt VIII.12)

Naaldwijk

VIII.12. Hugo II van Naaldwijk
Geboren te Zwartewaal circa 1220,  overleden in 1263. Zoon van Hugo I van Naaldwijk en de erfdochter van Velsen.
Hij was erfmaarschalk van Holland.
In 1253 en 1255 verkocht hij de heerlijkheid Zwartewaal en ook de heerlijkheid Velsen uit de erfenis van zijn moeder. Op 22 augustus 1257 staat hij vermeld als ridder en kocht in 1261 voor 800 pond het goed Holtsole (Huntsele, Honselersdijk). Het behoorde tot het verdwenen kasteel van Frederik Hendrik. Ook verwierf hij goederen onder Monster, De Lier, Maasland en bij de kapel van Wateringen in 1257.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Hendrik I van Naaldwijk, 1230 – ….
 • NN van Naaldwijk, circa 1235 – circa 1290. Gehuwd circa 1255 te Velsen met Floris van Brederode
 • Ermengard van Naaldwijk, circa 1250- 1310. Zij huwde met Willem van Leiden van Cuijk
 • Boudewijn  van Naaldwijk, Circa 1250 (Volgt Heren van Naaldwijk nr. 8).

 

VIII.13. N.N. van Naaldwijk
Geboren omstreeks. 1240. Dochter van Hugo II van Naaldwijk. Zij  bracht bij haar huwelijk o.a. het blok de Doortoghe onder Naaldwijk en goederen te Monster mee. Zij trouwde omstreeks 1255 Floris van Brederode, heer van de Doortoghe. Geboren 1230 in Slot Brederode, overleden na 1306. Zoon van Dirk I van Brederode (Zie Heren van Brederode nr. 2) en Alverade van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 15). Ridder, vermeld tussen 1270 en 1293. Hij was leenman van de graaf van Holland voor het huis te Doortoghe met 33 morgen land, in Monsterambacht gelegen, en voor de ambachten Zegwaard en Zevenhuizen.
Kinderen:

Doortoghe

VIII.14. Jan van der Doortoghe
Geboren omstreeks 1260. Overleden op 27 maart 1297 bij Vronen, gesneuveld in de strijd tegen de West-Friezen.
Hij was waarschijnlijk stichter van het huis Ter Duyn onder Zevenhuizen.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 

Graven van Holland

 

  facebook   

 

19 oktober 2015