De jaren rond 1560

De beginjaren van
Adriaen Claesz van Driel

 


Adriaen Claesz van Driel is geboren te Strijen rond 1560.
Overzichten van de jaren 1559, 1560 en 1561.

1559
MDLIX

januari
februari
april
mei
 • 2 – John Knox keert uit ballingschap terug in Schotland en neemt de leiding van de Reformatie op zich.
 • 12 – Super universasbul waarin paus Paulus IV een nieuwe bisschoppelijke indeling van de Nederlanden beschrijft. Het bisdom Utrecht wordt verdeeld in de bisdommen Middelburg, Haarlem, Deventer, Leeuwarden, Utrecht en Groningen in het noorden, met Utrecht als aartsbisdom. De eveneens nieuwe bisdommen Roermond en ’s Hertogenbosch komen onder de jurisdictie van het aartsbisdom Mechelen.
 • 13 – De protestantse Bazelse autoriteiten achtten het nodig het lijk van de Hollandse Wederdoper David Joris op te graven en in het openbaar als ketter te verbranden.
juni
 • 2 – Bij koninklijk decreet wordt in Frankrijk op ketterij de doodstraf gesteld.
juli
 • 10 – Koning Hendrik II van Frankrijk sterft aan de gevolgen van een ongeval bij een steekspel. Wegens de minderjarigheid van de Dauphin wordt koningin-weduwe Catharina de’ Medici regent.
 • 21 – De Vlaamse stad Ronse wordt door brand zo grondig verwoest, dat landsheer Filips de inwoners voor twintig jaar belastingvrijdom geeft.
augustus
oktober
november
december
 • 25 – Kardinaal Giovanni Angelo Medici wordt gekozen tot paus Pius IV.
zonder datum
 • De landsheer Filips II geeft de autoriteit over de Nederlanden over aan zijn halfzuster Margaretha van Parma, maar ook kardinaal Granvelle vergroot geleidelijk zijn macht.
 • In Antwerpen geeft Adriaan van Haemstede (Adrianus Haemstedius) een grote verzameling documenten uit onder de titel Historie der martelaren die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed hebben gestort.
 • Eerste protestantse Synode (Synode van Parijs).
 • Een opstand in Schotland tegen het Franse garnizoen ontaardt in een Beeldenstorm.
 • Eerste vermelding van thee in de Westerse literatuur door uit Japan teruggekeerde Portugezen.
 • De eerste Latijnse vertaling van de Ta eis heauton of Meditaties van Marcus Aurelius door Xylander.

1560
MDLX

april

 • 4 – Het ridderleger van Savoye raakt in oorlog met de Waldenzen, over het algemeen boeren, die trouw zijn aan de hertog maar weigeren terug te keren in de katholieke kerk.

mei

juli
augustus
oktober
 • 14 – In de hoofdstad van AnjouAngers, vindt een oproer met beeldenstorm plaats, dat “Journée des mouchoirs”, (Zakdoekendag) genoemd wordt, daar de protestanten, die de stad overnemen, hun hoeden met witte zakdoeken hebben versierd. Van elders opgeroepen katholieke troepen drukken het oproer snel de kop in.

november

 • 25 – Andrea Doria (93) overleden, Genuees admiraal en politicus. In Genua wordt hij geëerd als Vader des vaderlands wegens zijn aandeel in het tot stand komen van de Genuese onafhankelijkheid in 1528.

zonder datum

 • Jean Nicot stuurt het in Amerika ontdekte geneeskrachtige wondermiddel tabak naar de Franse koningin Catharina de’ Medici om haar van haar hoofdpijn af te helpen.
 • Akbar de Grote regeert nu als volmondige over India en fnuikt de macht der Afghanen. Hij verwerft gebiedsuitbreiding en roem door bestuursorganisatorische talenten, wijsheid en tolerantie.

 

1561
MDLXI

januari
februari
april
mei
juni
augustus
 • 25 – Willem van Oranje hertrouwt met de Duitse prinses Anna van Saksen.
 • 29 – Paus Pius IV geeft het jezuïetencollege Collegia Externorum op Malta de toestemming om diploma’s met de titel Philosophiae Magister en Doctor divinitatis te verlenen.
september
november
december
 • 21 – Installatie van Antoine Perrenot de Granvelle als aartsbisschop van Mechelen. Oranje, Egmont en Hoorne hebben zich vergeefs tegen de benoeming verzet en blijven weg bij de plechtigheid.
zonder datum

 

Bronnen:
1559 – Wikiwand
1560 – Wikiwand
1561 – Wikiwand

Terug naar:
Genealogie van Driel (IV)
Geboortejaren Van Driel