Marenteel Hendrik van Schotland

De oudst bekende voormoeder in deze Marenteel van mijn voorvader Hendrik van Schotland, graaf van Huntingdon (1115 – 1152) is Herleva van Falaise (± 1015 – 1050).

Wapen van het graafschap Huntindon

1. Herleva van Falaise
Geboren omstreeks 1015, overleden in 1050. Zij was de moeder van Willem de Veroveraar.
Zij was de dochter van Fulbert, een leerlooier uit Falaise. De naam van haar moeder is niet bekend.
Robert de Duivel, hertog van Normandië, wilde haar als zijn minnares maar Herleva zou te trots zijn geweest voor een heimelijke verhouding. Ze eiste door Robert als een echtgenote te worden behandeld, zij hadden een niet-kerkelijk huwelijk volgens de “more Danico”, het gewoonterecht van de Vikingen.
Robert de Duivel was de zoon van hertog Richard II van Normandië (Zie Nazaten van de Noormannen nr. 4) en Judith, dochter van Conan I van Bretagne (Zie Hertogen van Bretagne nr. 2).
Kinderen:

 

2. Adelheid van Normandië (ca. 1026 – ca. 1090) was een buitenechtelijke dochter van Robert de Duivel, hertog van Normandië en Herleva van Falaise. Zij was een zuster van Willem de Veroveraar en suo jure (op eigen titel) gravin van Aumale.

Haar eerste huwelijk met Engelram II van Ponthieu, heer van Aumale, bezorgde haar broer hertog Willem van Normandië, de latere Willem de Veroveraar, een belangrijke bondgenoot in Normandië. Maar toen bij het Concilie van Reims in 1049 het huwelijk van Willem de Veroveraar met Mathilde van Vlaanderen werd verboden wegens bloedverwantschap, werd ook het huwelijk van Adelheid met Engelram van Ponthieu geannuleerd. Voor haar werd een ander huwelijk gearrangeerd met Lambertus, graaf van Lens en van Boulogne, waardoor er een nieuwe huwelijksalliantie ontstond tussen Normandië en Boulogne.Lambertus van Lens sneuvelde in 1054 bij Lille, toen hij graaf Boudewijn V van Vlaanderen bijstond in zijn strijd tegen keizer Hendrik III. Als weduwe verbleef Adelheid in Aumale, een stad aan de rivier de Bresle in noord-oost Normandië. Willem de Veroveraar verhief haar tot gravin van Aumale, maar het is niet bekend wanneer dit gebeurde. Adelheid voerde als eerste de graventitel van Aumale, haar zoon Stephen was de tweede die de titel zou voeren. Als adellijke weduwe leefde Adelheid een teruggetrokken bestaan; ze was betrokken bij de kerk van Auchy, die zij bedacht met giften. In 1060 werd ze weer uitgehuwelijkt met de jongere graaf Odo II van Champagne, die echter van Willem de Veroveraar geen land of titels in Engeland kreeg toebedeeld. De landerijen rond Aumale bleven op naam van Adelheid staan.In 1086 staat Adelheid als de Comitissa de Albatnarla vermeld in het Domesday Book; zij wordt genoemd als de eigenaar van verschillende landerijen in Suffolk en Essex. Zij is in die tijd een van de weinige Normandische edelvrouwen die zelf grond bezaten in Engeland. Zij had ook het leen Holderness; na haar dood ging dit over op haar man die inmiddels zijn titel graaf van Champagne was kwijtgeraakt, en vervolgens op hun zoon. Adelheid stierf voor 1090.
Adelheid huwde 1e met  Engelram II van Ponthieu, heer van Aumale. Ze hadden drie kinderen:
 • Gwijde I van Ponthieu
 • Adelheid
 • Helissende

Adelheid huwde 2e met Lambertus van Boulogne, graaf van Lens.
Zij hadden een dochter:

 • Judith van Lens (van Boulogne) (Volgt 3)

Adelheid huwde 3e met graaf Odo II van Champagne.
Zij hadden een zoon:

 • Steven

 

3. Judith van Lens (van Boulogne)
Geboren rond 1050. Dochter van Lambertus van Boulogne en Adelheid van Normandië.
Zij is getrouwd met Waltheof II van Northumbria.
Als weduwe verloofd met Simon van Senlis maar ze vluchtte om niet te hoeven trouwen. Als straf ontnam Willem de Veroveraar al haar bezittingen. Simon zou met haar dochter Maud trouwen.
Dochter van Judith en Waltheof II:

 • Maud van Northumbria  ± 1073 (Volgt )

 

4. Maud van Northumbria
Geboren circa 1073 – overleden 1130/1131. Ze was een dochter van Judith van Lens en Waltheof II van Northumbria.
Zij was 2e gravin van Huntingdon en Koningin-gemalin van Schotland. Ze was een dochter van Waltheof II van Northumbria en Judith van Lens. Ze kreeg het graafschap Huntingdon van haar vader toebedeeld en huwde twee keer.

Simon I de Senlis zou met Mauds moeder Judith huwen, maar die weigerde. Dit maakte koning Willem I van Engeland woedend en hij pakte haar landerijen af en gaf die aan Maud die in 1090 wel met De Senlis trouwde. in 1090 en samen kregen ze de volgende  kinderen:

 • Simon II de Senlis, earl van Huntingdon en Northampton, stichter van de abdij van St Andrews in Northampton, waar hij ook is begraven. Gehuwd met Isabella, dochter van Robert II van Beaumont. Ouders van Simon III, earl van Huntingdon en Northampton, en een aantal dochters.
 • Matilda de Senlis, gehuwd met Robert de Clare en daarna met Saher de Quincy.
 • Waltheof de Senlis, 1148 abt van Melrose
 • een onbekende dochter

De Senlis overleed in 1109, en Maud hertrouwde met koning David I van Schotland, met hem kreeg ze de volgende kinderen:

 • Malcolm, op jonge leeftijd vermoord door een klerk
 • Hendrik van Schotland (1115 – 1152), 3e graaf van Huntingdon (Volgt 5)
 • Claricia, jong overleden
 • Hodierna, jong overleden
 • onbekend kind, ouder van een dochter Ela, gehuwd met Duncan MacDuff earl van Fife

Mathilde is begraven in de abdij van Scone.

 

Huntingdon

Huntingdon

5. Hendrik van Schotland
Geboren omstreeks 1115 – overleden 12 juni 1152. Hij was een zoon van David I van Schotland en Maud van Huntingdon.
Hij was prins van Schotland en graaf van Huntingdon.

Na de dood van zijn oudere broer Malcolm werd hij troonopvolger van Schotland en rond 1130 volgde hij zijn moeder op als 3e graaf van Huntingdon. Samen met zijn vader verwierf hij grote bezittingen en rechten in het noorden van Engeland tijdens de eerste jaren van de Anarchie (Engeland). In 1149 was hij aanwezig toen Hendrik II van Engeland tot ridder werd geslagen, in 1150 stichtte hij Holmcultram Abbey (Holme Abbey).

In 1139 huwde Hendrik met Ada de Warenne (ca 1125 – 1178), dochter van Willem II van Warenne, 2e graaf van Surrey (Zie Graven van Warenne nr. 3) en Isabella van Vermandois (Zie Graven van Vermandois nr. 9)
Zij kregen de volgende kinderen:

 • Malcolm, koning van Schotland
 • Willem, koning van Schotland
 • Margaretha  ± 1145 – 1201, gehuwd met Conan IV van Bretagne (Volgt Hertogen van Bretagne nr. 9)
 • David, graaf van Huntingdon
 • Ada (Volgt Koningen van Schotland nr. 13), getrouwd met graaf Floris III van Holland (Zie Graven van Holland nr. 9a)
 • Mathilde  …. – 1152

Hendrik stierf in 1152, een jaar voor zijn vader, en werd begraven in Kelso Abbey in Roxburghsire. Het graafschap Huntingdon werd in eerste instantie geërfd door Simon de Saint-Liz (of Senlis), een half-broer van Hendrik.

 

Terug naar:

Marentelen uit de Middeleeuwen

  facebook      

© 1 maart 2019