Geslacht Verduijn

 

Het geslacht Verduijn (ook wel geschreven als Verduyn, Duyn of Duynen) is één van de oudste geslachten van het dorp Charlois, tegenwoordig een stadswijk van Rotterdam. Maar vroeger was dat anders. Charlois bestond al in 1462, de allereerste kerk van het dorp werd in dat jaar gebouwd. In 1632 waren er maar 137 huizen en ze noemden het “een fraai gebouwd dorp” tussen een prachtige wei en korenvelden.
De familie Verduijn was in Charlois een belangrijke welgeboren familie.
Zij waren welgestelde boeren, maar ook zaten zij in het dagelijks bestuur als schepenen en in het kerkbestuur.

 

1. Cornelis Cornelisz Verduyn
Geboren rond 1470.
Mogelijk een zoon van Cornelis van der Duyn (Zie Heren van der Duyn nr. 6) en Elisabeth van Asperen van Vuren (Zie Heren van  Asperen van Vuren nr. 7).
Hij was gehuwd met Trijntje.
Zoon:

 • Wouter Cornelisz Verduijn ±  1500 – 1542 (Volgt 2)
Vermelding:
Cornelis Cornelisz Verduyn

 

2. Wouter Cornelisz (Verduijn)
Geboren rond 1500, overleden na 1542. Schepen van Charlois. Zoon van Cornelis Verduyn.
In 1542 wordt hij in stukken genoemd als gebruiker van een deel “gorssinge” in ‘s-Gravenambacht.
Hij is omstreeks 1525 gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Adriaen Woutersz
 • Cornelis Wouters van Duin
 • Hendrick Woutersz ±  1525 – 1542 (Volgt 3)
 • Sebastiaen Woutersz
Bronvermeldingen:
Wouter Cornelisz geb. ca. 1500 (streekarchiefijsselmonde.nl)

3. Hendrick Woutersz (Verduijn)
Geboren omstreeks 1525. Zoon van Wouter Cornelisz Verduijn.
Hij was bewoner van een Hofstede te Charlois
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Dirck Hendricksz                                  …. – 1604
 • Adriaen Hendricksz                             …. – 1605
 • Cornelis Hendricksz                    ± 1550 – ….
 • Hendrikje Hendricksdr                ± 1550 – ….
 • Wouter Hendricksz Verduijn      ± 1550 – 1626  (Volgt 4)
Bronvermeldingen:
Heindrick Wouters (streekarchiefijsselmonde.nl)

4. Wouter Verduijn
Geboren rond 1550 te Charlois, overleden 1626 te Charlois. Schepen en Heemraad van Charlois.
Hij was schepen van Charlois en hoogheemraad van de polder Charlois en annexe polders. Op 11 juli 1626 maakt hij nog een testament, waarbij vermeld werd, dat hij “sieck te bedde liggende” was. In dit testament was voor het eerst sprake van de familienaam Verduijn.
Zoon van Hendrick Woutersz (Verduijn).
Hij was 1e getrouwd met Maertge Cornelis Varkenoord voor 1578.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Maertgen de Oude Verduijn  ± 1565 -1645
 • Hendrik Wouters Verduijn      ± 1575 – 1626
 • Nelletje Wouters Verduijn      < 1579 – ± 1626

Wouter was 2e getrouwd rond 1580 met Lijntgen Eeuwout Verschoorgeboren rond 1550.  Dochter van Eeuwout Dirck Verschoor (Zie Genealogie Verschoor nr. 9) en Hadewij Aerts.
Kinderen uit het tweede huwelijk:

 • Eeuwout Woutersz Verduijn  ± 1580 –  ± 1649
 • Dirck Woutersz Verduijn  ± 1580 -> 1632
 • Clement Wouterszn Verduijn  ± 1582 – < 1626
 • Willem Woutersz Verduijn  ± 1584 – 1646
 • Maertgen Woutersdr “de Jonge” Verduijn  ± 1586 – 1651
 • Cornelis Woutersz Verduijn  ± 1587  – 1673 (Volgt 5)
 • Elisabeth ‘Lijsbeth’ Woutersdr Verduijn  …. – 1655
 • Lea Woutersdr Verduijn  ± 1590 – ….
Bronvermeldingen:
Wouter Heijndricksz. Verduijn geb. 1550 Charlois ovl. ca. 15 jul 1626 Charlois (streekarchiefijsselmonde.nl)

5. Cornelis Verduijn
Hij is geboren rond 1587 en overleden op 7 januari 1673 in Charlois. Schepen van Charlois en Landbouwer.
Cornelis erft “om sonderlinghe reden” de hofstede te Charlois met huis, bergen, schuren, plantinge en 16 morgen land (akker en grasland), 1 morgen weiland in de Hille en nog 3 morgen 280 roeden “bruijckland” liggende in “Westenbeke”.
Zoon van Wouter Verduijn en Lijntgen Eeuwout Verschoor.
Hij was 1e  getrouwd met Geertruijd Gerrit van Cranendonk. Geboren rond 1600, overleden rond 1630.
Dochter uit het eerste huwelijk:

 • Geertruit Cornelisdr Verduijn ± 1629 – ….

Hij trouwde 2e op 19 november 1639 te Rotterdam met Grietgen Arijs Sparreboom. Geboren omstreeks 1605, overleden na 1675. Dochter van Adriaan N. en Truitje Leenderts.
Kinderen:

 • Arijen Cornelisz Verduijn        ± 1640 – 1712 (Volgt 6)
 • Wouter Cornelisz Verduijn      ± 1645 – 1693
 • Lijsbeth Cornelisdr Verduijn    ± 1650 – ….
 • Caetgen Cornelisdr Verduijn    ± 1658 – ….
Bronvermeldingen:
Cornelis Woutersz. Verduijn geb. 1597 Charlois ovl. na 1663 Charlois (streekarchiefijsselmonde.nl)

6. Ardriaen Cornelisz Verduijn
Geboren rond 1640, overleden na 1712. Schepen van Charlois en Landbouwer. Hij woont te Charlois aan de Goudse Rijweg na 1705.
Zoon van Cornelis Verduijn en Grietgen Arijs Sparreboom.
Hij was gehuwd met Yeffjen Leendertsdr Klaren. Geboren rond 1654 in Land van Stein. Zij is overleden op 25 februari 1702 te Charlois. Dochter van Leendert Jansz Klaren (Zie Genealogie Klaren nr. 4) en Beligje Willemsdr Rietveld (Zie Genealogie Rietveld nr. 5).
Kinderen van Yeffjen en Adryaen:

 • Cornelis Arijensz Verduijn  1675-1742  (Volgt 7)
 • Leendert Arijensz Verduijn  1677 –     ….
 • Margarithe Arijensdr Verduijn  1681 – ….
 • Johannes Arijensz Verduijn  1683 – < 1688
 • Wouter Arijensz Verduijn  1685 – ….
 • Johannes Arijensz Verduijn  1688 – 1708

Adryaen huwde 2e te Rotterdam op 3 november 1705 met Gijsbertje Gijsberts Casemier, weduwe van Dirk Ouderbergh.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

Bronvermeldingen:
Adriaen Verduijn (streekarchiefijsselmonde.nl)

7. Cornelis Arijensz Verduijn.
Hij is geboren op 15 augustus 1675 in Charlois en overleden op 28 augustus 1742 in Bergambacht. Schepen van Charlois en Landbouwer. Hij was tevens ouderling van de kerk van Charlois. Schepen van Bergambacht (1737-1740).
Zoon van Arijen Verduijn en Yeffjen Leendertsdr Klaren. Hij koopt in Bovenberg bij Bergambacht 14 hont weiland.
Hij is op 5 december 1706 te bergambacht getrouwd met Christina Willemsdr de Jong (geboren op 4 augustus 1675 in Bergambacht, overleden op 3 april 1743 in Bergambacht). Dochter van Willem Willemsz de Jongh (Zie Genealogie de Jongh nr. 4) en Meynsje Claesdr.
Zoon:

 • Willem Cornelisz Verduijn (Volgt 8)
Bronermeldingen:
Cornelis Arijensz. Verduijn (streekarchiefijsselmonde.nl)

 

8.  Willem Cornelisz Verduijn
Hij is geboren in 1707 en gedoopt op 13 februari 1707 te Charlois. Hij is overleden op 14 december 1790 te Bergambacht.  Schepen en burgemeester van ‘s-Heeraartsberg. Hij is getrouwd op 16 november 1732 te Stolwijk met Cornelia Gerritsdr De Heer, geboren 1712, gedoopt 24 April 1712 in Stolwijk. Zij is overleden op 14 April 1789 in Bergambacht, begraven 15 April 1789 in Bergambacht. Dochter van Gerrit Cornelisz de Heer (Zie Genealogie de Heer nr. 5) en Marritge Cornelisse Boer (Zie Genealogie Boer nr. 10).
Willlem Cornelis Verduijn en Cornelia Gerritsdr de Heer bewoonden de hofstede “Bouwlust” gelegen in de buurtschap Bovenberg van Bergambacht. De hofstede is gebouwd in 1640/50 en gerestaureerd in 1671, dit jaartal staat op de gevel.
Kinderen:

 • Cornelis Willemse Verduijn       1733 – 1812 (Volgt 9a)
 • Meynsje Willemsdr Verduijn      1737 – 1786 (Volgt 9b)
 • Fijgje Willemsdr Verduijn           1741 – ….
 • Cristijntje  Willemsdr Verduijn   1742 –
 • Gerrit Willemsdr Verduijn           1744 – < 1750
 • Marrige Willemsdr Verduijn       1745 – ± 1750
 • Gerrigje Willemsdr Verduijn       1748 – ….
 • Gerrit Willemsz Verduijn             1750 – ….
 • Marrigje Willemsdr Verduijn       1751 – ….
 • Arie Willemsz  Verduijn                1753 – 1818
Vermeldingen:
Gezinskaart Willem Cornelisz Verduijn
Willem Verduijn (streekarchiefijsselmonde.nl)

9a. Cornelis Willemse Verduijn
Geboren 3 oktober 1733 te Stolwijk,  overleden op 23 maart 1812 in Aarlanderveen. Zoon van Willem Corneliszoon Verduijn en van Cornelia Gerrits-dochter de Heer en broer van Meynsje Verduijn.  Woonde tot 1783 aan de Bovenberg nr. 18  te Stolwijk Daarna woonde hij op de Hofstede Duynlust te Aarlanderveen aan de lage zijde van de Rijn, Zuideinde polder. Gehuwd op 15 november 1758 te Vlist met Annigje van der Neut. Geboren in 1732 te Haastrecht, gedoopt op 2 november 1732 aldaar. Dochter van Leendert Claasz van der Neut (Zie Genealogie Van der Neut nr. 4b) en Neeltje Cornelisdr Cock (Zie Genealogie Cock nr. 6).
Kinderen:

 • Leendert Cornelisz Verduijn  1760 – 1813
 • Willem Cornelisz Verduijn      1763 – ….
 • Gerrit Cornelisz Verduijn        1765 – ….
 • Neeltje Cornelisz Verduijn      1768 – 1824
 • Cornelia Cornelisdr Verduijn  1771 – 1817
 • Jan Cornelisz Verduijn            1773 – 1852  (Volgt 10)
 • Christina Cornelisdr Verduijn 1776 -1848
 • Bastaan Cornelisz Verduijn    1779 – 1822
Vermeldingen:
Gezinskaart Cornelis Willemse Verduijn

9b.Meynsje Verduijn
Geboren in 1737, gedoopt te Stolwijk op 22- december 1737.
Klik hier voor meer informatie over het geboortejaar van Meynsje.
Zij is overleden in april 1786, het overlijden van Meynsje wordt door haar man aangegeven op 18 april 1786 te Stolwijk. Dochter van Willem Cornelisz Verduijn en van Cornelia Gerrits-dochter de Heer en een zuster van Cornelis Willemse Verduijn.
Zij was 1e getrouwd met Jan Jacobsz Verburg. Geboren 1735, gedoopt 8 mei 1735 te Stolwijk. Overleden op 20 juni 1760 te Stolwijk.
Zoon van Jacob Jansz Verburg en Neeltje Ingensdr Baas.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

 • Neeltje Jansdr. Verburg  1758 – ….
 • Jan Verburg  1760 – 1761

Na het overlijden van Jacob Jansz Verburgh, trouwde zij 2e op 6 november 1763 met Cornelis Adamsz Ooms, (geboren 1728, gedoopt in Bergambacht op 7 november 1728. Overleden te Stolwijk op 19-10-1818), zoon van Adam Janszoon Ooms (Zie Genealogie Ooms nr. 7) en Beatrix Geeresteyn (Zie Genealogie Geeresteyn nr. 4).
Kinderen van Meynsje en Cornelisz Ooms:

 • Adam Ooms          1764 – 1802
 • Cornelia Ooms       1766 – 1827
 • Willem Ooms          1767 – 1859  (Volgt Genealogie Ooms nr. 9)
 • Beatrix Ooms          1768 – 1819
 • Gerrit Ooms             1770 – 1770
 • Gerrit Ooms             1771 – 1778
 • Jan Ooms                1772 – 1859
 • Cornelis Ooms        1773 – 1773
 • Cornelis Ooms        1774 – 1774
 • Christina Ooms       1776 – 1782
 • Ary Ooms                  1777 – 1777
 • Eva Ooms                  1778 – 1778
 • Margje Ooms           1779 – 1847
 • Eva Ooms                  1781 – 1853
Bronnen:
Jan Jacobsz Verburgh  (stamboomonderzoek.com)
BS – Overlijden Cornelis Ooms
BS – Overlijden Willem Ooms
Vermeldingen:
Gezinskaart Meynsje Verduijn
Geslacht Ooms
Boek Vijf Eeuwen Ooms (1995)

10. Jan Cornelisz Verduijn
Geboren 28 november 1773 te Stolwijk. Overleden 23 juni 1852 te Zwammerdam. Bouwman te Aarlanderveen.
Zoon van Cornelis Willemse Verduijn en Annigje van der Neut.
Hij was gehuwd met Antje Verburg. Geboren 1782, gedoopt 21 juli 1782 te Waddinxveen , overleden 23 januari 1864 te Zwammerdam. Dochter van Hage Verburg (Zie Genealogie Verburg nr. 6) en Neeltje van Leeuwen.
Kinderen:

 • Cornelis Verduijn  ± 1810 – 1882, gehuwd met Trijntje den Hertog
 • Neeltje Verduijn       1811 – …. (Volgt 11)
 • Annigje Verduijn      1813 – 1884, gehuwd met Daniël Binnendijk
 • Hagen Verduijn        1814 – 1864, gehuwd 1e met Annigje Ceelen, gehuwd 2e met Kornelia van Rijn
 • Gerrit Verduijn          1816 – 1816
 • Clara Verduijn          1817 –  1865, gehuwd met Japhet van der Knijff
 • Gerrit Verduijn         1819 – ….
Bronnen:
BS – Overlijden Jan Verduijn 
BS – Overlijden Antje Verburg
WieWasWie.nl – zoeken kinderen Jan Verduijn en Antje Verburg
Vermeldingen:
Gezinskaart Jan Cornelisz Verduijn

11. Neeltje Verduijn
Geboren 3 april 1811 te Aarlanderveen, overleden op 16 mei 1901 te Hazerswoude. Dochter van Jan Verduijn en Antje Verburg.
Zij was op  ‎8 april 1832 gehuwd te Aarlanderveen met Dirk van den Akker (Zie Genealogie van den Akker nr. 5). Geboren ‎in 1807 te Hazerswoude, overleden ‎op 15 april 1878 te Hazerswoude. Zoon van Jan van den Akker en Beatrix Turkenburg (Zie Genealogie Turkenburg nr. 7).
Kinderen:

 • Antje van den Akker          1839 – 1907 (Volgt Genealogie van den Akker nr. 6)
 • Jan Dirk van den Akker
 • Jan van den Akker                …. -1936
 • Jakob van den Akker        1841-1914
 • Nicolaas van den Akker       …. -1904
 • Arie Cornelis van den Akker
Bron:
BS – Overlijden Dirk van den Akker
BS – Overlijden Neeltje Verduijn
Vermeldingen:
Gezinskaart Neeltje Verduijn
Gezin Neeltje Verduijn
Geslacht Braat

 

Vermeldingen over geslacht Verduijn:
Verduijn (streekarchiefijsselmonde.nl)
Voorouders en nazaten van Cornelis Cornelisz Verduijn
Geni – Nazaten Cornelis Cornelisz Verduijn
Geni – Voorouders en nazaten van Meynsje Verduijn
Geni – Voorouders en nazaten Neeltje Verduijn
Overige bronnen:
Vijf eeuwen Ooms 1995
Bijdrage Genealogie Braat ( M.C. Braat ~ Epe 1979
Familiedossier Ooms-Braat – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Zie ook: Parenteel Cornelis Cornelisz Verduyn

 

 


 

Zie ook:

Geslacht Ooms

Stamreeks Karel de Grote (XXIII)

Terug naar:

Genealogieën

facebook

 

© 23 januari 2016, laatst bijgewerkt     op  5 mei 2024

 

.