Jan I van Cuijck

 

Cuijk

Cuijck

Jan I van Cuijk

Jan I van Cuijck

Hij was een edelman, ridder en diplomaat. Hij was heer van Cuijk van 1254 tot 1308. Geboren te Cuijk in 1230, overleden aldaar in 1308. Hij was de zoon van Hendrik III van Cuijk en zijn moederwas een dochter Jan I Persijn van Putten (Zie Heren van Putten nr. 2)

Jan I was de belangrijkste heer van Cuijk; hij was ook heer van Grave en heer van Asten. Hij verbleef meestal op zijn kasteel te Grave, maar als ridder moest hij regelmatig vechten voor hertog Jan I van Brabant tegen de Geldersen en het bisdom Keulen. Zo nam hij deel aan de Slag bij Woeringen in 1288, waarin gevochten werd tegen aartsbisschop Siegfried van Keulen en graaf Reinoud I van Gelre om de opvolgingsrechten over het hertogdom Limburg. Deze slag werd door Brabant gewonnen en in de Yeeste van den slag bij Woeronc wordt ze ook in een lang lofdicht bezongen.

In 1296 was Jan I betrokken bij het complot van edelen dat ten doel had om graaf Floris V van Holland naar Engeland te ontvoeren. Deze poging liep uit op moord.
Jan I speelde een centrale rol bij het complot van edelen dat ten doel had om graaf Floris V van Holland  naar Engeland te ontvoeren: op aandringen van koning Eduard I van Engeland verenigde hij alle oude tegenstanders van graaf Floris tot een bondgenootschap. Deze ontvoering liep uit op moord: Gerard van Velsen stak met twee ‘knapen’ de graaf dood, die bij een vluchtpoging met zijn paard in een modderige sloot was beland. Tussen 1296 en 1304 probeerde Jan I zijn neef Gijsbrecht van Amstel en diens nakomelingen, die naar Brabant waren uitgeweken, zoveel mogelijk te helpen. Na zijn dood zette zijn zoon Otto deze steun voort.

Voor de plaatselijke bevolking heeft Jan I veel betekend, omdat hij vlak voor zijn dood in 1308 7000 ha woeste grond ter beschikking stelde van dorpelingen en boeren in de omgeving, die deze konden gebruiken om er kudden op te laten grazen en er plaggen te steken voor de potstal. Ook stichtte hij het Sint-Catharinagasthuis te Grave.

Mede door deze daden was hij geliefd bij de bevolking en is er later een standbeeld voor hem opgericht aan de Maasstraat te Cuijk. In 2008 werd er een bronzen standbeeld gegoten. Dit standbeeld staat nu voor het gemeentehuis van Cuijk

Jan I trouwde omstreeks 1260 met Jutta van Nassau (1225-1312) (Zie graven van Nassau nr. 3), dochter van Hendrik II van Nassau, die een rechtstreekse voorvader van Willem van Oranje was. Zij kregen de volgende kinderen:

  • Cunigunde van Cuijck 1260-1329 (Volgt Heren van Cuijck nr. 8a)
  • Hendrik van Cuijck heer van Lierop.
  • Willem van Cuicjk  1265-1303 ridder en heer van Cuijk. Hij trouwde met Johanna Sofia van Gymnich
  • Jan II van Cuicjk  1270-1354  graaf van Cuijk. Hij trouwde met Catharina van Berthout (1280-1350)
  • Aleidis van Cuijck  1270-1330. Zij trouwde met Hendrik van Voorne (1275-1330) heer van Acquoy
  • Agnes van Cuijck  1270-1345 . Zij trouwde met Hendrik van Sponheim
  • Albert Otto van Cuijck 1270-1350  heer van Mierlo (Volgt Heren van Cuijck nr. 8b)
  • Mechteld van Cuijck   1275-1320 (Volgt Heren van Cuijck nr. 8c)

Uit: Wikipedia – Jan I van Cuijck

Terug naar:

Bijzondere personen

  facebook      

© 25 mei 2016, laatst bijgewerkt op 23 februari 2020