Jacob Kuyper

Jacob Kuyper (1821 – 1908)                    Foto: Wikipedia

Jacob Kuyper
Geboren te Rotterdam op 17 september 1821,  overleden te Den Haag op 3 februari 1908.
Hij was vanaf 1846 controleur, hoofdcontroleur en ontvanger der belastingen in verschillende plaatsen, grotendeels in Amsterdam.

Tevens was hij aardrijkskundige en cartograaf. Hij was medeoprichter in 1873 van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is een genootschap voor alle geografen in Nederland en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelen.
Kuyper was een belangrijk pionier op het gebied van thematische geografie.

Hij publiceerde meerdere aardrijkskundige werken, kaarten en atlassen:

  • Wereldatlas met aardrijksbeschrijving (1857)
  • Groote kaart van Europa (1861)
  • Natuur en Staathuishoudkundige atlas van Nederland (1863)
  • Atlas van Nederland en Overzeesche bezittingen (1866)
  • Gemeente-atlas van Nederland (1865-1870)

De kaarten voor Gemeente-atlas tekende hij in de jaren 1865-1870; ze zijn uitgegeven door Hugo Suringer te Leeuwarden.

Kaart van Zevenhuizen (Z-H) in 1869 door J. Kuyper. 2940 bunder en 1900 inwoners.

Kuyper overleed in 1908. Omdat dat meer dan 70 jaar geleden is, zijn al zijn kaartjes nu in het publieke domein (vrij van auteursrecht). Ze zijn op diverse plaatsen op het internet te vinden, deels in kleur en in hoge resolutie en kunnen gratis of tegen een kleine vergoeding worden besteld of gedownload.

Uit:
Wikipedia – Jacob Kuyper
Wikipedia – Gemeente-atlas van Nederland
Wikipedia – Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde – Jacob Kuyper

 

Commerciële sites:
atlas1868
atlasenkaarten.nl
(Kadastrale) gemeenten uit de Gemeente Atlas van Jacob Kuyper 1866-1870

 

 

 

 

  facebook       

© 12 augustus 2020, laatst bijgewerkt op 13 juli 2022