Genealogie Vossius

 

Vossius

Vossius

 

1. Gerardus van Buchout
Geboren rond 1370 in Diepenbeek (Vlaanderen), overleden rond 1430 in Diepenbeek.
Leenman van het goed van Buchout.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Thielman Voskens  ± 1390 – < 1450 (Volgt 2)
 • Simon Voskens  …. – ± 1425
 • Maria Voskens …. – 1440

2. Thielman Voskens
Hij is geboren rond 1390 in Boechout (Vlaanderen), overleden voor 11 oktober 1450 in Boechout. Zoon van Gerardus van Buchout.
Thielman Voskens was pachter van de Bouchoutwinning in Diepenbeek (Vlaanderen).  Hier wordt voor het eerst de naam Voskens gebruikt.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Kinderen:

 • Gherit Voskens  ± 1410 – < 1475  (Volgt 3)
 • Cornelis Voskens  ± 1425 – < 1472
 • Catharina Voskens  …. – < 1472

3. Gherit Voskens
Geboren rond 1410 in Diepenbeek (Vlaanderen), overleden voor 20 november 1475 in Diepenbeek. Zoon van Thielman Voskens.
Hij is getrouwd met N.N. van der Poorten.
Geeraard Vuskens was pachter van de Buchoutwinning en tiendenaar van alle tienden van het grondgebied van Diepenbeek, toebehorende aan de abt en de abdij van Villers.
Kinderen:

 • Catharina Voskens
 • Cecilia Voskens  ± 1432 – ± 1495
 • Elisabeth Voskens  ± 1434 – ….
 • Bartholomeus Voskens  ± 1450 – 1539
 • Geeraard Voskens  1450 – 1500 (Volgt 4)
 • Gijsbrecht Voskens
 • Simon Johannes Vuskens  ± 1430 – < 1515
 • Tilman Voskens  ± 1430 – ± 1497
 • Joannes Voskens  ± 1437-± 1510

4. Geeraard Voskens
Geboren in het jaar 1450 in Diepenbeek (Vlaanderen), overleden in het jaar 1500. Zoon van Gherit Voskens en N.N. van der Poorten.
Gerard Voskens studeerde aan de Katholieke Universiteit van Leuven onder de naam van Gerardus Vosken de Dyepenbeke Leodensis.
Hij is rond 1490 te Roermond getrouwd met Gertrudis Verhaegen. Geboren rond 1470. Dochter van Bartholomeus Verhaegen.
Kinderen:

 • Agnes Voskens
 • Antonius in den Vosch  ± 1520-1608 (Volgt 5)
 • Bartholomeus Voskens

5. Antonius de Vosch
Geboren rond 1520,  overleden in 1608. Zoon van Geeraard Voskens en Gertrudis Verhaegen.
Hij is getrouwd met Judith Caelen. Geboren rond 1525, overleden na 1594. Dochter van Johannes Caelen en Catharina Reiniersdr van Budel.

Kinderen:

 • Arendt in den Vos  ± 1550 – > 1617
 • Catharina Vossius
 • Isabella Vossius
 • Joannes Vossisus 1549-1586 (Volgt 6).

6. Joannes Vossius van Kellendonck
Geboren in 1549 te Roermond. Overleden 22 mei 1585 te Dordrecht. Vanaf 1573 predikant. Zoon van Antonius de Vosch en Judith Caelen.
Toen hij vijf jaar oud was, werden de stad Roermond en de familie Vos getroffen door een ramp. Op 15 juli 1554 brak er een geweldige brand uit. Twee dagen lang deden de vlammen hun vernietigend werk en toen het vuur gedoofd was, waren het stadhuis, drie kerken en 900 huizen nog slechts smeulende puinhopen. Negen dagen later, op Sint-Jacobsdag, stak er een hevige storm op, die de nog recht staande muren omverwierp. Een zware slag voor de stad, een gevoelig verlies voor de familie Vos. Jans ouders waren dakloos geworden en ook de huizen van grootvader Caelen waren vernield. Ondanks deze tegenspoed en ondanks het gevoelige financiële verlies dat de familie had geleden werd er toch gezorgd, dat Jan de Latijnse School kon bezoeken. Op deze humanistisch georiënteerde school, die toen een goede naam had, maakte hij kennis met de klassieke talen en met de eerste beginselen der wijsbegeerte. Toen hij 15 jaar oud de school kon verlaten, ging hij zich voorbereiden op een handelscarrière door Frans, Italiaans en andere talen te leren.
Joannes Vossius was een leergierige jongeman. Het kon niet anders, of de woelige gebeurtenissen in zijn stad en vaderland moesten de jonge Vos tot nadenken stemmen. Hij liet zich overhalen eens een hagepreek bij te wonen, aanvankelijk met tegenzin. Het bleef niet bij die ene keer: spoedig was hij een van de trouwste toehoorders bij de preken. Hij ging zelf de Schrift bestuderen, las boeken die de nieuwe leer verkondigden, en kwam tot de overtuiging, dat hij zich bij de hervorming moest aansluiten. Jan Vos werd nu een vurig apostel van de beweging en hij bracht op zijn beurt anderen er toe zich erbij aan te sluiten, o.a. zijn neef Pieter van Linne, die jaren later de zoon van zijn apostel zou danken voor de weldaad hem door diens vader bewezen. Als koopman was Jan Vos weinig in Roermond. Hij vertoefde meestal in het Gulikse gebied dat aan zijn vaderstad grensde. Toch bleef zijn ijver voor de nieuwe leer niet verborgen in Roermond: enkele spionnen brachten bisschop Lindanus op de hoogte van de gezindheid van de jonge koopman.

Vanwege de vervolging van de protestanten was Joannes Vossius uit de Nederlanden, Roermond, naar het naburige Duitsland gevlucht. Hij studeerde vanaf 1571 theologie in Heidelberg en werd in 1573 predikant van een dorp in de buurt daarvan. Kort na zijn benoeming tot predikant stuurde Jan Vos een brief naar Wassenberg om te vragen om de hand van Cornelia van Buel, een meisje dat hij reeds in Roermond had leren kennen. Verschillende leden van de familie Van Buel bekleedden in Roermond en omgeving openbare ambten. De vader van Cornelia was Mathijs van Buel (Zie Genealogie van Buel nr. 2), de moeder was Maria Nicolaesdr Martels.
Mathijs van Buel had, evenals de ouders en grootouders van Jan Vos, bij de grote brand van 1554 zijn huis verloren en hij had in 1562, met verlof van Ludger van Vlodrop, erfvoogd van Roermond, een huis gebouwd op het Maaseilandje de Weerdt. Daaraan dankte hij zijn bijnaam Mathijs van de Weerdt. Hij was ook aanhanger van de hervorming geworden en had, uit vrees voor Lindanus en Alva, met zijn gezin de wijk genomen naar Wassenberg. De dochter van deze trouwe aanhanger van de nieuwe leer zou nu de echtgenote worden van Jan Vos, want het antwoord van Mathijs van Buel luidde positief. Met verlof van de keurvorst verliet de predikant enige tijd zijn gemeente om naar Wassenberg te reizen en daar in het huwelijk te treden met zijn bruid. Hij keerde met haar naar zijn standplaats terug en het jonge predikantengezin werd al gauw verblijd met de geboorte van het eerste kind. Maar de blijdschap verkeerde in droefheid: het kind stierf en ook de twee volgende kinderen leefden maar kort.

Na de geboorte van Gerardus Joannes moest het gezin van predikant Joannes Vossius in 1577 uit de Palts vertrekken, omdat de nieuwe landsheer, de lutherse Lodewijk VI van de Palts de calvinisten bestreed.
Hij was predikant in Leimuiden en Veurne (Vlaanderen) en vanaf 1583 in Dordrecht. Zijn vrouw Cornelia overleed het volgende jaar.
Uit zijn huwelijk met Cornelia van Buel had hij de volgende kinderen:

 • kind (vroeg overleden)
 • kind (vroeg overleden)
 • kind (vroeg overleden)
 • Gerardus Joannus Vossius  1577 -1649, was een Nederlandse protestantse theoloog, taalkundige, geschiedkundige en humanist. Lid van de Muiderkring.
 • Anneke (Anthonia) Vossius  1581 – 1654 (Volgt 7)

Na het overlijden van Cornelia, trouwde Joannes in maart 1585 met Anna de Witt, een telg uit een Dordts regentengeslacht (haar broer werd de grootvader van de Hollandse Raadpensionaris Johan de Witt en diens broer Cornelis).
Joannes overleed al op 22 mei in dat zelfde jaar. Zijn weduwe hertrouwde met Mathijs Claeszoon van der Horst, een lid van een Rotterdams regentengeslacht, en volgde haar man naar diens woonplaats. De kinderen van Joannes, Gerardus en Anneke werden liefdevol opgenomen door Barbara van der Myle. Haar man, Jacob van der Myle, had met Jan Vos in Heidelberg gestudeerd en was in 1578 predikant in Dordrecht geworden, waar hij nog datzelfde jaar overleed. Omwille van de vriendschap tussen Jan Vos en haar man nam Barbara de twee wezen in haar huis op.

7. Anneke (Annitgen Vossius
Geboren 1581, overleden op 21 november 1654 te Spijkenisse.
Dochter van de calvinistische predikant Joannes Vossius van Kellendonck en  Cornelia van Buel.
Zij was getrouwd met Gerrit Jacobsz Roest. Geboren rond 1577 in Spijkenisse, overleden op 18 juli 1652 in Spijkenisse. Zoon van Jacob Roest en Lijsbeth Gerritsdr.
Kinderen:

 • Elisabeth Roest
 • Pieter Gerrits Roest  1609-1653
 • Margrieta Roest  1610 – ….
 • Margrieta Gerrits Roest  1611-1669  (Volgt Genealogie Roest I nr. 4)
 • Helena Gerrits Roest  1616 – ….
Vermeldingen:
Voorouders Anneke (Annitgen) Vossius (± 1581-1654) 
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Literatuur:

 

Zie ook: VOSSIUS – Parenteel Gerardus van Buchout – JohnOoms.nl

Terug naar:

Genealogieën

 facebook

© 20 mei 2016,   laatst bijgewerkt op 22 januari 2023