Kasteel Doorwerth

Op zaterdag 11 juni 2016 bezochten wij het schitterende kasteel Doorwerth.

Kasteel-Doorwerth-tekening

Tekening van kasteel Doorwerth in de 18e eeuw door Jan de Beier.

 

Kasteel Doorwerth is een waterburcht in de uiterwaarden van de Rijn nabij het dorp Doorwerth, in de Nederlandse provincie Gelderland.

Wapen Doorwerth

Wapen Doorwerth

Het kasteel wordt voor het eerst genoemd in 1260, toen het door de heer van Vianen werd belegerd en in brand gestoken. Dit was vermoedelijk een straf, opgelegd door de graaf van Gelre, om korte metten te maken met de roofzuchtige praktijken van burchtheer Berend van Dorenweerd. Gedurende de daaropvolgende 20 jaar heeft de toenmalige burchtheer (Berend van Dorenweerd of diens zoon, Hendric) de burcht weer hersteld. (Andere bronnen spreken van de stichting alhier van een waterburcht door Hendric van Dorenweerd omstreeks 1280).

Kasteel Doorwerth2 Kasteel Doorwerth3
Kasteel Doorwerth8  Kasteel Doorwerth10
In 1435 verkreeg Reinald van Homoet het kasteel en liet het flink uitbreiden. De daaropvolgende eigenaren van het kasteel verbleven er slechts zelden en dit is waarschijnlijk een van de redenen dat Doorwerth nog een zeer middeleeuws aandoend uiterlijk heeft. Zijn huidige uiterlijk is de danken aan de verbouwingen uit 1560 die zijn verricht in opdracht van Adam Schellaert van Obbendorf heer van Gürzenich, Schinnen 1565-1602, Geysteren 1591-1602 en Flodorp (ca. 1541 – 8 september 1603) en Walrave van Voorstvrouwe van Doorwerth. Alleen de verbouwing aan de noordhoek is van latere datum evenals het poortgebouw dat in 1640 ontstond in opdracht van
Leeuw Doorwerth

Bij de hoofdingang van Kasteel Doorwerth, een leeuw met het wapen van Schellart van Obbendorf

Adam’s achterkleinzoon Johan Vincent van Schellaert van Obbendorf. Dat het kasteel het rampjaar 1672 intact heeft overleefd is te danken aan inspanningen van de toenmalige eigenaar, Anton van Aldenburg, een belangrijk Duits edelman.De van Aldenburgs (Bentinck) woonden slechts zelden op het kasteel en het begon langzaam in verval te raken. In 1837 werd het kasteel verkocht aan Jacob Adriaan Prosper baron van Brakell, die het vervallen kasteel herstelde en er zelf ging wonen. Na de dood van zijn weduwe zette het verval echter weer in. In 1909 werd ten slotte de vereniging ‘De Doorwerth’ opgericht die een jaar later het kasteel in bezit wist te krijgen. De initiatiefnemer, Frederic Adolph Hoefer, vestigde er zijn artilleriemuseum, dat later in Delft zou worden voortgezet als het Legermuseum. Het kasteel raakte zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar het is daarna weer geheel gerestaureerd. Thans huizen het Museum voor Natuur- en Wildbeheer en Museum Veluwezoom in het kasteel.

 

Kasteel Doorwerth7

De enorme boom die op het voorplein van kasteel Doorwerth staat is de oudste acacia robinia van West-Europa. In 1676 plantte graaf Anton, rijksgraaf van Aldenburg en destijds eigenaar van kasteel Doorwerth, drie robinia’s op het voorplein van kasteel Doorwerth. De andere twee werden eind 1800 geveild. De robinia die nu nog bij het kasteel staat overleefde dus zelfs de tweede wereldoorlog en is nu 340 jaar oud. De omvang van de stam is inmiddels zeven meter.

 

Het oudste deel, gebouwd door Berend of Hendric van Dorenweerd, bestaat uit een rechthoekige woontoren van circa 10 bij 15 meter, die oorspronkelijk omgracht was en nu nog is te herkennen als de huidige oostvleugel. De zuidelijke vleugel werd gedurende de 14e eeuw tegen het kleine kasteel aan gebouwd en later volgen er nog meer uitbreidingen. De massieve woontoren aan de noordvleugel, met zijn uitkragende torentjes op de hoekpunten, werd gedurende de 15e eeuw opgetrokken. Men weet echter niet precies wanneer. Er wordt aangenomen dat Reinald van Homoet verantwoordelijk is voor dit bouwproject, omdat er rekeningen bestaan uit de jaren 1435-1436. Daarin wordt gesproken van omvangrijke bouwprojecten. Wel is zeker dat Van Homoet verantwoordelijk is voor tal van andere uitbreidingen, zoals het vergroten van de zuidvleugel en het verplaatsen van de hoofdingang. Ook de voorburcht dateert in aanleg uit de 15e eeuw.

plattegrond Kasteel Doorwerth

Plattegrond Kasteel Doorwerth

Kasteel Doorwerth20

Gids Roel wist te vertellen dat Koning-Stadhouder Willem III van Oranje-Nassau zijn zinnen had gezet om Kasteel Doorwerth te bemachtigen, maar het was vergeefse moeite.

De laatste grote uitbreiding vond plaats halverwege de 16e eeuw, met het uitbreiden van de zuidvleugel en de bouw van de massieve zuidwest toren (welke in de 18e eeuw werd gesloopt, om in de 19e eeuw weer te worden opgebouwd.

Het kasteel is een officiële trouwlocatie van de gemeente Renkum.
Van kasteel Doorwerth is één regelmatig terugkerend spookverschijnsel bekend. Er zou in het kasteel de geest ronddwalen van een meisje dat ooit binnen de muren van het gebouw verhongerd is. Zij werd het meest gezien in de noordvleugel, in het bijzonder in de jachthal.
Kasteel Doorwerth16  Kasteel Doorwerth9      Kasteel Doorwerth18 KD22
 Kasteel Doorwerth17  Kasteel Doorwerth21
Kasteel Doorwerth12  Kasteel Doorwerth13
Bronnen o.a.: Wikipedia
Links:
– Facebook Kasteel Doorwerth
– Twitter Kasteel Doorwerth
– GLK Kasteel Doorwerth
– Video Kasteel Doorwerth
– Video Geschiedenis Kasteel Doorwerth
Meldingen bij Twitter:

vindt je Tweet leuk

12 jun. 2016: Gisteren zijn we op bezoek geweest bij het schitterende kasteel

heeft je Tweet geretweet
12 jun. 2016: Gisteren zijn we op bezoek geweest bij het schitterende kasteel
Terug naar:

Kastelenoverzicht