Biografisch Woordenboek IV

Biographisch Woordenboek (Van der Aa)

Abraham Jacob van der Aa
Geboren te Amsterdam op 7 december 1792, overleden te Gorinchem op  21 maart 1857.
Hij was een Nederlandse letterkundige, die voornamelijk bekend is geworden door zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden en door zijn Biographisch Woordenboek der Nederlanden.

Hij was de zoon van Pierre Jean Baptiste Charles van der Aa (1770-1812) en Francinca Adriana Bartha van Peene en broer van de jurist en auteur Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791-1851). Van der Aa was geboren in Amsterdam maar groeide op in Nieuwer-Amstel, het huidige Amstelveen, waar zijn vader gemeentesecretaris was. Na zes jaar op de dagschool te Amstelveen volgde vanaf zijn twaalfde jaar een onrustige tijd. Na de kostschool in Alphen, thuisonderwijs in Utrecht, de Latijnse school, het seminarium te Lingen en als leerling in een apotheek, ging hij in 1810 medicijnen studeren aan de Leidse Universiteit.

In 1812 brak hij, gedwongen door het overlijden van zijn vader, zijn studie af en ging in de verplichte legerdienst, de zogenaamde conscriptie. Hij koos voor de zeedienst en kwam terecht op een nieuw fregat van de onder Frans bevel staande marine, dat op zijn eerste tocht door de Engelsen werd overmeesterd. Na twee maanden krijgsgevangenschap in Engeland sloot hij zich aan bij de aldaar in ballingschap verblijvende Prins van Oranje. Hij was nog te jong om als soldaat te dienen en werd daarom tamboer bij de infanterie. In 1814 nam hij deel aan een veldtocht tegen Napoleon en was betrokken bij de Slag bij Waterloo.

Na 1817 werd hij boekhandelaar te Leuven; twee jaren later verwisselde hij dat hem onbekende vak met het onderwijs. Vervolgens was hij van 1825 tot de Belgische Revolutie werkzaam als particulier secretaris van de Antwerpse auditeur-militair. Hij vluchtte vanwege de opstand naar Breda, waar hij tot 1839 in dienst kwam bij de gouverneur van de vesting. Van daaruit maakte hij menig gevaarlijke tocht naar het afgescheiden gebied.

Van der Aa was redacteur van de Zuid- en Noord-Hollandsche Volksalmanak en leverde talrijke bijdragen in het Letterlievend maandschrift, Vaderlandsche Letteroefeningen, Vriend des Vaderlands, Algemeene Konst- en Letterbode, Maria en Martha, Astrea, Globe, en de De Navorscher. Op zijn ziekbed schreef hij het Levensbericht van A.C. Schenk voor de handelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde over het jaar 1857.

Sedert 1841 woonde hij te Gorinchem waar zijn Aardrijkskundig Woordenboek verscheen en overleed daar op 21 maart 1857.

Uit: Wikipedia – Abraham Jacob van der Aa

Hieronder kunt u de digitale versie van A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden bezoeken.
Bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt; voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel, Haarlem 1852-1878. ‘Van der Aa’ bevat uitgebreide biografieën met verwijzingen naar primaire en secundaire literatuur. De delen 1-20 lopen van A tot Z en bevatten de levensbeschrijvingen van personen die voor 1852 zijn overleden; deel 21 bevat aanvullingen op de delen 1-20 en biografieën van personen, overleden tussen 1852 en 1878. Bij het gebruik van Van der Aa dient men erop bedacht te zijn dat de verstrekte biografiën niet kritisch zijn: Van der Aa geeft een compilatie van de stand van zaken zoals die in de vorige eeuwen gegroeid is.

Van der Aa is digitaal toegankelijk gemaakt in een gezamenlijk project van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

 

Zoeken van een biografie op persoonsnaam:
Klik hier om te zoeken!

 

Zie ook:

Biografisch Woordenboek I

Biografisch Woordenboek II

Biografisch Woordenboek III

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

 

  facebook        

© 5 december 2020, laatst bijgewerkt op 13 juli 2022