Kasteel Amerongen

Op woensdag 28 december 2016 kwamen wij uit Witteveen in Drenthe, waar wij in hotel Het Witteveen de Kerstdagen hebben doorgebracht. Op reis naar huis deden we Kasteel Amerongen aan.
Er was die ochtend dikke mist, dus ook het kasteel was in de mist gehuld.

amerongen52 amerongen55 amerongen54

amerongen1 amerongen2  amerongen5

kasteel-amerongen

Kasteel Amerongen is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de buurt van Amerongen. Het behoort tot de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ uit 1990.

amerongen61

Tekening van de oostzijde van het kasteel vanaf de voorburcht door R. Roghman in 1646 -1647.

De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Op 20 juli van dat jaar verklaart Floris V van Holland dat Henric en Diederic Borre van Amerongen zijn mannen van leen zijn geworden van den “Huyse dat si doen timmeren”. Het kasteel werd in die vroege jaren meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In 1557 wordt het Huys verkocht aan Goert van Reede van Saesveld. Hij trouwde met Geertruid van Nijenrode, die erfdochter van het nabijgelegen “Zuylestein” was . De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert uit 1597, het jaar waarin het Huys werd erkend als Ridderhofstad. Frederik van Reede erft het Huys van zijn vader en laat het op zijn beurt na aan zijn zoon Goert. Met Goerts zoon Godard Adriaan van Reede, die het Huys in 1641 in bezit krijgt, breekt er voor het Huys een nieuwe tijd aan.

amerongen65

Margaretha Turnor

Godard Adriaan van Reede is bekend als prominente vertegenwoordiger van de Nederlanden in het buitenland. Samen met zijn vrouw Margaretha Turnor verfraait hij het Huys. Tijdens het rampjaar vlucht Margareta tijdelijk naar Amsterdam terwijl Godard Adriaan in Berlijn verblijft bij de Keurvorst van Brandenburg. In februari 1673 is het Kasteel door de Franse troepen met takkenbossen in brand gestoken. Onder supervisie van Margaretha wordt er na de verwoesting direct begonnen met de herbouw.

Het huidige kasteel Amerongen is opgebouwd in de voor die tijd veel voorkomende Hollands-Classicistische stijl. In 1680 is het Huys gereed. Godard Adriaan van Reede overlijdt in 1691. Zijn zoon Godard van Reede-Ginckel volgt zijn vader op als heer van Amerongen. Hij trouwt met Philipotta van Raesfeld, erfdochter van Kasteel Middachten. Godard van Ginckel is een van de vertrouwelingen van Stadhouder Willem III. Hij is succesvol in het leger van de Prins en behaalt in Ierland belangrijke overwinningen. Hij wordt onderscheiden en verkrijgt de titel Graaf van Athlone.

amerongen24 amerongen17
Na het huwelijk van Van Ginckels zoon Frederik Christiaan van Reede, tweede Graaf van Athlone, met Henriette van Nassau-Zuylestein, wordt het Huys van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed. Een inventarislijst uit 1748 geeft een beeld van een verfijnde en weelderige smaak. Er staat bijzonder fraai meubilair in Huys en de kasten zijn gevuld met porselein, zilver en damast.
 
Wanneer in 1795 de Fransen de Nederlanden binnenvallen vertrekken de Oranje gezinde mannelijke leden van de familie samen met Willem V naar Engeland. Zij worden spoedig gevolgd door de vrouwelijke gezinsleden. Dit vertrek naar Engeland betekent voor Kasteel Amerongen een langdurige afwezigheid van de eigenaren. Het beheer komt in handen van de rentmeester.

De negende en laatste Graaf van Athlone woont op Kasteel Middachten, daarnaast is hij Heer van Amerongen. In 1844 overlijdt hij kinderloos. Het Huys komt daarna via de vrouwelijke lijn in 1879 in bezit van Godard John George Charles, Graaf van Aldenburg Bentinck.

Godard Graaf van Aldenburg Bentinck vestigt zich in 1879 op Kasteel Amerongen en brengt het Huys opnieuw tot bloei. Hij huwt Auguste Wilhelmine Louise Adrienne Gravin van Bylandt, die hem vier zonen en een dochter schenkt. Kasteel Amerongen wordt volgens moderne methoden beheerd. De graaf steunt de bevolking van Amerongen door agrarische projecten op te zetten, Godard geeft de bekende architect dr P.J.Cuypers opdracht veranderingen in het Huys aan te brengen.

amerongen35

Büste Keizer Wilhelm II

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog, vanaf 11 november 1918, verleent de graaf op verzoek van de toenmalige Commissaris van de Koningin, onderdak aan de Duitse Keizer Wilhelm II op Kasteel Amerongen. Hij blijft anderhalf jaar op Kasteel Amerongen en ondertekent hier zijn acte van abdicatie. In mei 1920 verhuist hij naar het nabijgelegen Huis Doorn. De met de ex-keizer naar Nederland meegereisde adjudant Sigurd von Ilsemann leert tijdens het verblijf op kasteel Amerongen de dochter van de graaf kennen en trouwde met haar in 1920. Na het overlijden van Wilhelm II in 1941 betrekt hij met zijn vrouw het kasteel.

Godard van Aldenburg Bentinck sterft in 1940 en laat het Huys en de tuinen na aan zijn kinderen. Zijn erfgenamen bezitten Kasteel Amerongen tot 1976 als onverdeelde boedel en verkopen in 1977 het Huys, interieur en de tuinen aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het op 6 maart 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen.

Bewoners:

 • 1286 – De gebroeders Henric en Diederic Borre
 • 1577 – Goert van Reede van Saesveld
 • Frederik van Reede
 • Goert van Reede
 • 1641 – Godard Adriaan van Reede
 • 1691 – Godard van Reede-Ginckel
 • Frederik Christiaan van Reede, tweede graaf van Athlone
 • 1879 – Godard John George Charles graaf van Aldenburg Bentinck.
 • 1918-1920 – Keizer Wilhelm II van Duitsland woonde tijdelijk op het kasteel
 • 1920-1952 – Sigurd von Ilsemann, adjudant keizer Wilhelm II, gehuwd met Elisabeth Aldenburg Bentinck
 • 1977 – De erven van de laatste bewoner, Godard van Aldenburg Bentinck (overleden 1940) verkopen het kasteel met toebehoren aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het in 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen.

Bron: Wikipedia – Kasteel Amerongen

 

Een impressie van Kasteel Amerongen:

amerongen53  amerongen49  amerongen57

amerongen6  amerongen7

amerongen43   amerongen42  amerongen41

 

amerongen50

 amerongen9  amerongen58 
amerongen11  amerongen10
amerongen12  amerongen13  amerongen14
amerongen15  amerongen16  amerongen18
amerongen19  amerongen20  amerongen23
amerongen24  amerongen25
amerongen28  amerongen32
amerongen30  amerongen27
amerongen33  amerongen36 
amerongen39  amerongen37
amerongen38  amerongen34 
Toen we terugliepen, kwamen we bij het Kinderhuisje op het landgoed:
amerongen48  amerongen47
amerongen46   amerongen45  amerongen44

Links:

vindt een Tweet waarin je bent vermeld leuk

 

Zie ook:

Heren van Amerongen

Terug naar:

Kastelen

handtekening 2016

31 december 2016