Joannes Ooms

Joannes Ooms (17e eeuw)                                     Afbeelding: Wikimedia

Pater Joannes Ooms
17e eeuwse Franciscaner pater

De Am­mer­zo­dense pa­ro­chie werd in de zeven­tien­de eeuw gesticht door de franciscaner pater Joannes Ooms (ook wel Jan Ooms). Hij kreeg daartoe de gelegen­heid van de Heer van Am­mer­zo­den, Otto van Arckel. Gezien de tijdsgeest was dit zeer opmer­ke­lijk daar in het mid­den van de zeven­tien­de eeuw het heersende pro­tes­tantse geloof het niet toestond dat katho­lie­ken een pa­ro­chie gingen stichten.

Vooral het kasteel van Ammerzoden is een basis geweest voor de rooms-katholieke zielzorg in de Bommelerwaard.
Pater Jan Ooms, de Franciscaan, trok van daaruit, als marskramer vermomd rond (omstreeks 1650).
In Kerkdriel hield hij diensten in de kerkschuur aan en bij het huis Nieuw Spiekertje, oudtijds Leyenstein geheten. Werd de grond hem te heet onder de voeten, dan vluchtte hij weer naar het kasteel Ammerzoden.

Vele leden van de fran­cis­caanse orde hebben na Jan Ooms in de Am­mer­zo­dense ziel­zorg gewerkt.
In Ammerzoden is een straat naar hem vernoemd.

 

Uit:

Terug naar:

Ooms is de naam

  facebook       

© 24 januari 2021