Nieuw-Beijerland

 

Nieuw-Beijerland is een dorp in het westen van de Hoeksche Waard (Zuid-Holland) met ongeveer 4.195 inwoners (2021).

Het dorp is gelegen aan het Spui, een getijrivier. Het water in de omgeving van Nieuw-Beijerland is nog aan de invloed van de getijden onderhevig. Er is een veerpontverbinding met Hekelingen bij Spijkenisse.

Nieuw-Beijerland werd in 1582 gesticht als voorstraatdorp, nadat de bedijking van de polder Nieuw-Beijerland en Nieuw-Piershil gereed was gekomen. Het dorp ligt in de noordoostelijke hoek van de gelijknamige polder en kreeg een planmatige aanleg, bestaande uit drie straten die de dijk volgen en drie straten die daar haaks op staan.

Nieuw-Beijerland vormde tot 1984 een afzonderlijke gemeente. Bastiaan Kolbach, de laatste burgemeester van Nieuw-Beijerland, werd in dat jaar burgemeester van Korendijk, waarin Nieuw-Beijerland samen met de gemeenten GoudswaardPiershil en Zuid-Beijerland opging. Sinds 2019 maakt Nieuw-Beijerland deel uit van de fusiegemeente Hoeksche Waard. Het dorp wordt sinds 2013 aan de zuidkant uitgebreid.

De Swaen

De eerste Nieuw-Beijerlandse molen werd gebouwd rond de jaren 1700, kort na het ontstaan van de polder. In 1703 werd de molen Windlust gebouwd, tegenwoordig De Swaen geheten. Dit was in de achttiende eeuw een dwangmolen, wat inhield dat men verplicht was zijn graan hier te laten malen.
De molen is gelegen aan de Spuidijk 29 in Nieuw-Beijerland. Het is een ronde stenen korenmolen van het type grondzeiler met een rietgedekte kap. Tegenwoordig wordt de molen alleen nog maar gebruikt als ontvangstcentrum, omdat het binnenwerk er bijna helemaal uitgsloopt is. In de molen is alleen de bovenas met het bovenwiel nog aanwezig.
Evenals de hervormde kerk is het een rijksmonument.

 

Het wapen van Nieuw-Beijerland werd op 24 juli 1816 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Nieuw-Beijerland in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1984 werd Nieuw-Beijerland onderdeel van de nieuwe gemeente Korendijk. Het wapen van Nieuw-Beijerland is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Korendijk is het wapen van Nieuw-Beijerland in het schildhoofd overgenomen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
Gelozanjeerd van lazuur en zilver.

 

De heraldische kleuren in het wapen zijn lazuur (blauw) en zilver (wit). Het schild is gedekt met een oude Franse markiezenkroon.
Het gemeentewapen is gelijk aan het wapen van de voormalige hoge heerlijkheid Nieuw-Beijerland. Het gebied waarin Nieuw-Beijerland was gelegen is in 1557 bedijkt door Lamoraal van Egmont, die het ontstane land noemde naar zijn vrouw, Sabina van Beieren. Dit gebied omvat ook de plaatsen Oud- en Zuid-Beijerland. Het is gelijk aan het wapen van Beieren.

Uit:
Wikipedia – Nieuw-Beijerland
Wikipedia – Wapen Nieuw-Beijerland

Voorouders uit Nieuw-Beijerland:

Willem Gerrits Cranendonck
Geboren rond 1470 te Oost IJsselmonde, overleden op 25 juni 1543 te Nieuw-Beijerland. Zoon van Gerrit Roelofsz Cranendonck en Beatrijs. Hij is getrouwd met Beatrijs.

Terug naar: Dorpen en Steden – JohnOoms.nl

  facebook        

© 29 december 2021