Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel, vaak ook kortweg Capelle genoemd, is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, gelegen aan de Hollandse IJssel. De gemeente heeft een oppervlakte van 15,40 km² (waarvan 0,50 km² water) en telt 67.513 inwoners (31 januari 2023, bron: CBS).
De aangrenzende gemeenten zijn Rotterdam, Zuidplas en Krimpen aan den IJssel.

Capelle aan den IJssel in 1866,                door J. Kuyper. 2283 inwoners.

 

Binnen de gemeentegrenzen van Capelle aan den IJssel liggen geen andere kernen.
De gemeente is verdeeld in een aantal wijken:
Schollevaar, Schenkel, Oostgaarde, Middelwatering, Capelle-West, ‘s-Gravenland, Fascinatio en het bedrijvenpark het Rivium.

Appartementencomplex Boomberg in de Bergenbuurt

In de wijk Oostgaarde bevindt zich de Bergenbuurt.
De bebouwing bestaat uit bloemvormige appartementcomplexen met een open binnenplein naar een ontwerp van architect Benno Stegeman. Het project omvat 878 woningen in 65 woontorens, van 3 – 4 lagen op een onderbouw. Iedere laag, behalve de bovenste met 2 maisonnettes, bestaat uit 4 woningen, gegroepeerd rond een centraal trappenhuis met lift in een split-level opzet. De woningen aan de buitenrand liggen een halve verdieping verschoven. De onderbouw dient als parkeergarage en ontsluiting van de woontorens. Elk appartementencomplex bestaat uit vierenzestig eenheden. De buitenrand van de woningen zijn tuingebonden aangelegd. De binnenrand van de woningen werd eveneens in het groen aangesloten in de vorm van ‘hangende tuinen’.
Parkeren vindt overdekt plaats op de begane grond.
Met de bouw van de Bergenbuurt werd in 1974 begonnen.
De eerste paal werd op 12 december 1974 geslagen door prins Claus.
In 2001 tot 2003 heeft een grondige renovatie plaatsgevonden. De buurt telt 1.640 inwoners (2022).
Het college van Capelle aan den IJssel heeft in november 2009 besloten de Bergenbuurt aan te wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht.

Capelle is gelegen aan de rivier de Hollandsche IJssel. De gemeente strekt zich uit langs deze rivier tot aan de monding in de Nieuwe Maas. Tot halverwege de twintigste eeuw was Capelle een klein dorp dat leefde van aan de rivier gerelateerde bedrijvigheid. De getijdenwerking in de IJssel bleek bij de watersnood van 1953 een groot gevaar te zijn en in 1954 werd begonnen met de bouw van het eerste deltawerk, de Stormvloedkering Hollandse IJssel, in combinatie met de bijbehorende Algerabrug die Capelle aan den IJssel verbindt met Krimpen aan den IJssel. In 1958 werden deze voltooid.

Vanaf de jaren vijftig werd wijk na wijk gebouwd, die veelal werden bevolkt door Rotterdammers. In 2001 is gestart met de laatste grote uitbreiding van Capelle aan den IJssel, de woonwijk Fascinatio.

De ruimtelijke opzet van Capelle aan den IJssel is enigszins ongebruikelijk voor een Nederlandse gemeente. Hoewel de bebouwde kom als één kern wordt beschouwd, zijn het er in feite meerdere. Deze kernen grenzen alle aan Rotterdam, maar niet aan elkaar. Tussen het noordelijke deel, bestaande uit de wijk Schollevaar, en het zuidelijk deel (Middelwatering/Oostgaarde) ligt het Schollebos. Tot slot ligt omsloten door de gemeente Capelle op Rotterdams grondgebied het voormalige dorp Kralingse Veer.

De gemeente Capelle aan den IJssel kent enkele winkelcentra, waaronder De Koperwiek, De Terp, Slotplein en de Scholver. Rond de Koperwiek, het grootste winkelcentrum, is een nieuw stadscentrum ontstaan, met een theater, de bibliotheek en het gemeentehuis. Veel van de ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden, vinden in dit gebied plaats.

De Abram van Rijckevorselweg is een hoofdverbinding tussen de Maasboulevard in Rotterdam, de A16 bij de Van Brienenoordbrug en Capelle aan den IJssel. De weg is vernoemd naar Abram van Rijckevorsel (1790-1864), lid van de Tweede Kamer van 1841 tot 1850, maar vooral herinnerd als voorzitter van de Kamer van Koophandel van Rotterdam van 1838 tot 1864.
Tot 1953 lag op de plek waar nu deze weg ligt het tracé van de spoorlijn Utrecht-Rotterdam Maas. Toen in 1953 de spoorlijn naar Rotterdam Maas werd gesloten en de treinen naar Rotterdam Centraal gingen rijden kwam de ruimte vrij.
De Abram van Rijckevorselweg sluit in Rotterdam aan op de Maasboulevard, tussen de A16 en het Capelseplein maakt de Abram van Rijckevorselweg deel uit van de N210 en ten oosten van het Capelseplein maakt de Abram van Rijckevorselweg deel uit van de N219.

De ‘s-Gravenweg is een oude weg en buurtschap vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel door Capelle aan den IJssel naar de Rotterdamse wijk Kralingen.
De ‘s-Gravenweg is de weg waarnaar het Nederlandse gezegde Zo oud als de weg naar Kralingen verwijst.
De ‘s-Gravenweg maakt deel uit van een oude waterkering die al in de 11e eeuw liep van Gouda naar Vlaardingen. Na de aanleg van Schielands Hoge Zeedijk in het midden van de 13e eeuw kwam de ‘s-Gravenweg binnendijks te liggen.
In 1679 kwamen Gouda en Rotterdam overeen om de weg tussen Gouda en Rotterdam te bestraten. Gouda nam de IJsseldijk tot Nieuwerkerk voor zijn rekening en Rotterdam bestraatte de ‘s-Gravenweg. Tot 1741 was verbinding Gouda-Rotterdam de langste straatweg van Nederland. Om de kosten van aanleg en onderhoud te dekken werd tol geheven op de ‘s-Gravenweg. Deze tol werd in 1857 opgeheven.
In 1855 werd parallel aan de ‘s-Gravenweg de spoorlijn Rotterdam-Utrecht aangelegd. Deze spoorlijn heeft in 1953 een ander verloop gekregen, en is verlegd in westelijke richting. Op het tracé van de voormalige spoorlijn ligt nu Provinciale weg N219.
De ‘s-Gravenweg heeft zijn landelijke karakter grotendeels behouden: het is een smalle polderweg met aan beide zijden wilgen.
Aan de ’s Gravenweg 327 staat de kinderboerderij de Klaverweide. Tegenover de kinderboerderij is de Heemtuin Capelle.

Ten oosten van Capelle aan den IJssel ligt het Hitland, een natuurgebied met een grote hoeveelheid bos.

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is een algemeen ziekenhuis dat beschikt over 332 bedden. Bij de organisatie werken bijna 1500 medewerkers, 118 medisch specialisten en ruim 200 vrijwilligers. Het zorggebied van het ziekenhuis strekt zich uit over Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpenerwaard en de oostelijke kant van Rotterdam. Voor maag, darm en leverzorg (MDL) heeft het ziekenhuis een bovenregionale functie. Het ziekenhuis is een door het College zorgopleidingen (CZO) erkende opleidingsplaats voor verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen zoals operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

Capelle aan den IJssel neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden. De gemeente maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Op kleiner schaalniveau wordt ambtelijk samengewerkt met de buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas: een aantal gemeentelijke diensten is samengevoegd in de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten. Capelle is lid van het European New Town Platform, een internationaal samenwerkingsverband van groeikernen.

Uit:
Wikipedia – Capelle aan den IJssel
Wikipedia – Bergenbuurt
Wikipedia – Abram van Rijckevorselweg
Wikipedia – ‘s-Gravenweg
IJsselland Ziekenhuis – Wikiwand

Huis te Capelle

De naam ‘Capelle’ komt voor het eerst voor in 1278. In 1350 waren er twee ‘heerlijkheden’ (gebieden onder het gezag van een heer): de ‘ambachtsheerlijkheid’ (het dorp), en de heerlijkheid van het kasteel ‘Huis te Capelle’.    Deze twee heerlijkheden behoorden lange tijd toe aan de familie Van Polanen, die betrokken was bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten in de veertiende en vijftiende eeuw. Tijdens deze burgeroorlogen werd het Huis meerdere malen verwoest; na 1500 raakte het zelfs permanent in verval.

De inwoners van Capelle hebben altijd veel te maken gehad met water. Al in de middeleeuwen hield men zich bezig met het steken van turf, de brandstof uit die tijd. Ook ontgon men de uitgestrekte veengebieden langs de Hollandse IJssel. Door inklinking en turfwinning kwam het land lager te liggen en ontstonden er veenplassen. Ook werd het gevaar op overstroming door de getijdenwerking in de IJssel steeds groter. Daarom legde men dijken aan en werd er in de zeventiende eeuw begonnen met droogmakerijen. Hierdoor ontstond onder meer (in 1874) de Prins Alexanderpolder, waar tegenwoordig een deel van Capelle op is gebouwd.

Van oudsher waren de belangrijkste activiteiten in Capelle landbouw en visserij. In de loop van de negentiende eeuw werden de steenfabrieken een belangrijke vorm van inkomsten. Zij bleven dat tot in de twintigste eeuw. Daarnaast telde het dorp veel scheepsbouwers en kwam er rond 1860 ook in bescheiden mate industrie op.

Uit: Geschiedenis van Capelle aan den IJssel

Wapen van Capelle aan den IJssel

 

Het wapen van Capelle aan den IJssel is op 24 juli 1816 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Capelle aan den IJssel toegekend. Het wapen is gelijk aan het wapen dat de heerlijkheid reeds in de achttiende eeuw voerde. De herkomst van de vissen is vermoedelijk de visserij, die van oudsher van belang was in dit gebied. De vissen zijn waarschijnlijk bermen, familie van de karperachtigen.

De beschrijving van het wapen is als volgt: ” Van zilver beladen met 2 geadosseerde visschen van sabel”.
De heraldische kleuren in het schild zijn: zilver (wit) en sabel (zwart).

Uit:
Wikipedia – Wapen Capelle aan den IJssel
Links:
Capelle aan den IJssel
Gemeente Capelle aan den IJssel 
Geschiedenis van Capelle aan den IJssel
Geschiedenis van Capelle aan den IJssel – Erfgoedhuis Zuid-Holland
Canon van Capelle aan den IJssel
Historisch Archief en Beeldbank Capelle aan den IJssel
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel
Filmpje over Capelle aan den IJssel (1983)
DBNL Monumenten in Capelle aan den IJssel
112 Capelle aan den IJssel | Actueel overzicht 112 meldingen | Alarmeringen.nl
Buurtbus Capelle
Welzijn Capelle
Wat is er te doen in Capelle
Pop- & Cultuurpodium CAPSLOC
Sportief Capelle
Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel
Allecijfers.nl/Capelle aan den IJssel
Alle straten in Capelle aan den IJssel – KadastraleKaart.com
Radio Capelle
Capelle.tv
IJsselstreekradio
Dichtbij het Nieuws/Capelle
IJssel- en Lekstreek Capelle – Al het nieuws uit Capelle aan den IJssel
Weersverwachting in Capelle aan den IJssel
Lokale boeken – JohnOoms.nl
Facebook:
Gemeente Capelle aan den IJssel | Facebook
Wijkbeheer Capelle a/d IJssel | Facebook
Wijk Overleg Platform Capelle aan den IJssel | Facebook
Onze Vreedzame Wijk Capelle | Facebook
Handhaving Capelle aan den IJssel | Facebook
Brandweer Capelle aan den IJssel | Facebook
Capelle Vandaag | Capelle aan den IJssel | Facebook
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel | Facebook
Oud Capelle aan den IJssel | Facebook
Je bent Capellenaar aan den IJssel als… | Facebook
Radio Capelle | Facebook
IJsselstreekradio | Facebook
112 Capelle aan den IJssel | Facebook
IJssel-sport | Facebook
Koopjeshoek Capelle aan den IJssel | Facebook

Bekende (voormalige) inwoners:

 • Davina Michelle (1995), Nederlands zangeres en youtuber. Haar echte naam is Michelle Davina Hoogendoorn.
 • Jan Peter Balkenende (1956), oud-minister-president van Nederland. Sinds 14 oktober 2022 is hij minister van staat.
 • Ferry Corsten (1973), Nederlands DJ en producer.
 • Ronnie Flex (1992), Nederlands zanger, rapper en producer.
 • Ruth Jacott (1960),  Surinaams-Nederlands zangeres.
 • Esmée van Kampen (1987), Nederlands zangeres en voormalig actrice.
 • Wouter Koolmees (1977),  Nederlands bestuurder en voormalig politicus. Sinds 1 november 2022 president-directeur van de NS.
 • Rinus Terlouw (1922-1992), Nederlands voetballer en kwam vanaf 1948 in totaal 248 keer uit voor Sparta. Daarnaast speelde hij 34 wedstrijden voor het Nederlands elftal.

De gemeente begint zo een soort ‘Hollywood aan de IJssel’ te worden.

 

Verschillende voorouders van mij uit Capelle aan den IJssel:

 • Jan Jansz Besemer
  Overleden voor 1561 te Capelle aan de IJssel. Zoon van Jan Jansz Besemer Annigje Matthijsdr.
  Hij was getrouwd met Aechte.
 • Cornelis Cornelisz Borst
  Overleden op 9 mei 1626 in Capelle aan de IJssel. Zoon van Cornelis Lenerdsz Borst en Yefje Maartensdr Snoeij.
  Hij is getrouwd met:
 • Maertje Pietersdr Besemer
  Overleden  1641, begraven op 10 mei 1641 in Capelle aan den IJssel. Dochter van Pieter Jansz Besemer en Barbara Louwensdr.
 • Cornelis Hendriks Opschoor
  Geboren in 1680. Gedoopt op 25 februari 1680 te Capelle aan de IJssel. Overleden op 12 maart 1730. Zoon van Heijndrick Cornelis Op ’t Schoor en Machteld Ariens Back.
  Hij trouwde op 24 mei 1727 met Aaltje Cornelisse Ooms, jd van Langerak.
 • Willem Pietersz Boom
  Geboren voor 1728. Zoon van Pieter Boom.
  Hij huwde op 20 oktober 1748 te Capelle aan den IJssel met:
 • Grietje Ariensd Boer
  Geboren voor 1728.
 • Pieter Willemsz Boom
  Geboren 1753 te Capelle aan den IJssel. Zoon van Willem Pietersz Boom en Grietje Ariensd Boer. Overleden 13 maart 1819 te Capelle aan den IJssel. Gehuwd op 2 maart 1794 te Capelle aan den IJssel met:
 • Francijntje van Bokkum. Geboren 1770 te Krimpen aan de Lek. Overleden op 27 september 1809 te Capelle aan den IJssel. Dochter van Huijgh van Bokkum en Teuntje van Brandwijk.
 • Grietje Boom
  Geboren 11 april 1798 te Capelle aan den IJssel. Overleden 25 april 1852 te Overschie. Dochter van Pieter Willemsz Boom en Francijna Huijgen van Bokkem. Gehuwd op 5 maart 1818 te Capelle aan den IJssel met:
 • Ary van der Wilk
  Geboren 5 april 1796 te Overschie. Overleden 23 juli 1862 te Berkel en Rodenrijs. Zoon van Abraham Klaasz van der Wilk en Neeltje de Knegt.
 • Neeltje van der Wilk
  Geboren te Capelle aan den IJssel op 5-5-1818, 
  overleden te Hazerswoude op 2-8-1896.
  Zij is een dochter van Ary van der Wilk en Grietje Boom. Zij  trouwt te Overschie op 3-4-1842 met
   Pleun Braat. Geboren te Overschie op 17-2-1809, van beroep bouwman en overleden te Hazerswoude op 1-9-1874. Zoon van Maarten Braat en Jannetje Pleuntie de Raat.
 • Willem van Vliet
  Geboren 18 oktober 1866 te Zevenhuizen Z-H. Overleden 15 oktober 1950 te Capelle aan den IJssel.  Landbouwer te Zevenhuizen en ouderling in de Nederlands Hervormde Kerk aldaar.  Zoon van Gerrit van Vliet en Jannigje Anker.
  Hij huwde op 17 mei 1894 te Krimpen aan den IJssel met Johanna Ooms. Geboren op 5 september 1868 te Krimpen aan den IJssel. Overleden 4 februari 1944 aldaar. Dochter van Willem Ooms en Aartje Opschoor.

John Ooms had vanaf 1993 t/m 1996 een Kopak Supermarkt in Capelle aan den IJssel.

John Ooms woont met zijn vrouw Ineke vanaf augustus 2021 in Capelle aan den IJssel.

 

 

Bronnen:
Genealogieën – JohnOoms.nl
Familiedossier Ooms-Braat – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Capelle, Kapelle…

De plaatsnaam Capelle komt op verschillende plaatsen voor in Nederland:

Verder komt de naam Kapelle ook meerdere malen voor:

Ook in buitenland komen er plaatsen met de naam Capelle voor:

 • Capelle in Duitsland is een dorp in de gemeente Nordkirchen in het Münsterland.

In Frankrijk komen meerdere (voormalige) gemeenten voor met de naam Capelle:

In Luxemburg komt de plaatsnaam Capellen voor:

 • Capellen is een plaats in de gemeente Mamer en het kanton Capellen in Luxemburg.

Terug naar:

Dorpen en Steden

   facebook     

© 15 oktober 2017,  laatst bijgewerkt op    18 mei 2024