Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel, vaak ook kortweg Capelle genoemd, is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, gelegen aan de Hollandse IJssel. De gemeente heeft een oppervlakte van 15,40 km² (waarvan 0,50 km² water) en telt 67.315 inwoners (1 januari 2021, bron: CBS).
De aangrenzende gemeenten zijn Rotterdam, Zuidplas en Krimpen aan den IJssel.

Capelle aan den IJssel in 1866, door J. Kuyper. 2283 inwoners.

 

Binnen de gemeentegrenzen van Capelle aan den IJssel liggen geen andere kernen.
De gemeente is verdeeld in een aantal wijken:
Schollevaar, Schenkel, Oostgaarde, Middelwatering, Capelle-West, ‘s-Gravenland, Fascinatio en het bedrijvenpark het Rivium.

Appartementencomplex Boomberg in de Bergenbuurt

In de wijk Oostgaarde bevind zich de Bergenbuurt.
De bebouwing bestaat uit bloemvormige appartementcomplexen met een open binnenplein naar een ontwerp van architect Benno Stegeman. Elk appartementencomplex bestaat uit vierenzestig eenheden. De buitenrand van de woningen zijn tuingebonden aangelegd. De binnenrand van de woningen werd eveneens in het groen aangesloten in de vorm van ‘hangende tuinen’.
Parkeren vindt overdekt plaats op de begane grond.
Met de bouw van de Bergenbuurt werd in 1974 begonnen. De eerste paal werd op 12 december 1974 geslagen door prins Claus. In 2001 tot 2003 heeft een grondige renovatie plaatsgevonden.
Het college van Capelle aan den IJssel heeft in november 2009 besloten de Bergenbuurt aan te wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht.

De gemeente maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband stadsregio Rotterdam en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Capelle is gelegen aan de rivier de Hollandsche IJssel. De gemeente strekt zich uit langs deze rivier tot aan de monding in de Nieuwe Maas. Tot halverwege de twintigste eeuw was Capelle een klein dorp dat leefde van aan de rivier gerelateerde bedrijvigheid. De getijdenwerking in de IJssel bleek bij de watersnood van 1953 een groot gevaar te zijn en in 1954 werd begonnen met de bouw van het eerste deltawerk, de Stormvloedkering Hollandse IJssel, in combinatie met de bijbehorende Algerabrug die Capelle aan den IJssel verbindt met Krimpen aan den IJssel. In 1958 werden deze voltooid.

Vanaf de jaren vijftig werd wijk na wijk gebouwd, die veelal werden bevolkt door Rotterdammers. In 2001 is gestart met de laatste grote uitbreiding van Capelle aan den IJssel, de woonwijk Fascinatio.

De ruimtelijke opzet van Capelle aan den IJssel is enigszins ongebruikelijk voor een Nederlandse gemeente. Hoewel de bebouwde kom als één kern wordt beschouwd, zijn het er in feite meerdere. Deze kernen grenzen alle aan Rotterdam, maar niet aan elkaar. Tussen het noordelijke deel, bestaande uit de wijk Schollevaar, en het zuidelijk deel (Middelwatering/Oostgaarde) ligt het Schollebos. Tot slot ligt omsloten door de gemeente Capelle op Rotterdams grondgebied het voormalige dorp Kralingse Veer.

De gemeente Capelle aan den IJssel kent enkele winkelcentra, waaronder De Koperwiek, De Terp, Slotplein en de Scholver. Rond de Koperwiek, het grootste winkelcentrum, is een nieuw stadscentrum ontstaan, met een theater, de bibliotheek en het gemeentehuis. Veel van de ruimtelijke ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden, vinden in dit gebied plaats.

Ten oosten van Capelle aan den IJssel ligt het Hitland, een natuurgebied met een grote hoeveelheid bos.

Capelle aan den IJssel neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden. De gemeente maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Op kleiner schaalniveau wordt ambtelijk samengewerkt met de buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Zuidplas: een aantal gemeentelijke diensten is samengevoegd in de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten. Capelle is lid van het European New Town Platform, een internationaal samenwerkingsverband van groeikernen.

Uit:
Wikipedia – Capelle aan den IJssel
Wikipedia – Bergenbuurt

Huis te Capelle

De naam ‘Capelle’ komt voor het eerst voor in 1278. In 1350 waren er twee ‘heerlijkheden’ (gebieden onder het gezag van een heer): de ‘ambachtsheerlijkheid’ (het dorp), en de heerlijkheid van het kasteel ‘Huis te Capelle’.    Deze twee heerlijkheden behoorden lange tijd toe aan de familie Van Polanen, die betrokken was bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten in de veertiende en vijftiende eeuw. Tijdens deze burgeroorlogen werd het Huis meerdere malen verwoest; na 1500 raakte het zelfs permanent in verval.

De inwoners van Capelle hebben altijd veel te maken gehad met water. Al in de middeleeuwen hield men zich bezig met het steken van turf, de brandstof uit die tijd. Ook ontgon men de uitgestrekte veengebieden langs de Hollandse IJssel. Door inklinking en turfwinning kwam het land lager te liggen en ontstonden er veenplassen. Ook werd het gevaar op overstroming door de getijdenwerking in de IJssel steeds groter. Daarom legde men dijken aan en werd er in de zeventiende eeuw begonnen met droogmakerijen. Hierdoor ontstond onder meer (in 1874) de Prins Alexanderpolder, waar tegenwoordig een deel van Capelle op is gebouwd.

Van oudsher waren de belangrijkste activiteiten in Capelle landbouw en visserij. In de loop van de negentiende eeuw werden de steenfabrieken een belangrijke vorm van inkomsten. Zij bleven dat tot in de twintigste eeuw. Daarnaast telde het dorp veel scheepsbouwers en kwam er rond 1860 ook in bescheiden mate industrie op.

Uit: Geschiedenis van Capelle aan den IJssel

Wapen van Capelle aan den IJssel

Het wapen van Capelle aan den IJssel is op 24 juli 1816 bij Koninklijk Besluit aan de gemeente Capelle aan den IJssel toegekend. Het wapen is gelijk aan het wapen dat de heerlijkheid reeds in de achttiende eeuw voerde. De herkomst van de vissen is vermoedelijk de visserij, die van oudsher van belang was in dit gebied. De vissen zijn waarschijnlijk bermen, familie van de karperachtigen.

De beschrijving van het wapen is als volgt: ” Van zilver beladen met 2 geadosseerde visschen van sabel”.
De heraldische kleuren in het schild zijn: zilver (wit) en sabel (zwart).

Uit: Wikipedia – Wapen Capelle aan den IJssel
Link: Capelle aan den IJssel

 

Verschillende voorouders van mij uit Capelle aan den IJssel:

 • Cornelis Hendriks Opschoor
  Geboren in 1680 Gedoopt op 25 februari 1680 te Capelle aan de IJssel. Overleden op 12 maart 1730. Zoon van Heijndrick Cornelis Op ’t Schoor en Machteld Ariens Back.
  Hij trouwde op 24 mei 1727 met Aaltje Cornelisse Ooms, jd van Langerak.
 • Willem Pietersz Boom
  Geboren voor 1728. Zoon van Pieter Boom.
  Hij huwde op 20 oktober 1748 te Capelle aan den IJssel met Grietje Ariensd Boer. Geboren voor 1728.
 • Pieter Willemsz Boom
  Geboren 1753 te Capelle aan den IJssel. Zoon van Willem Pietersz Boom en Grietje Ariensd Boer. Overleden 13 maart 1819 te Capelle aan den IJssel. Gehuwd op 2 maart 1794 te Capelle aan den IJssel met:
 • Francijntje van Bokkum. Geboren 1770 te Krimpen aan de Lek. Overleden op 27 september 1809 te Capelle aan den IJssel. Dochter van Huijgh van Bokkum en Teuntje van Brandwijk.
 • Grietje Boom
  Geboren 11 april 1798 te Capelle aan den IJssel. Overleden 25 april 1852 te Overschie. Dochter van Pieter Willemsz Boom en Francijna Huijgen van Bokkem. Gehuwd op 5 maart 1818 te Capelle aan den IJssel met
 • Ary van der Wilk
  Geboren 5 april 1796 te Overschie. Overleden 23 juli 1862 te Berkel en Rodenrijs. Zoon van Abraham Klaasz van der Wilk en Neeltje de Knegt.
 • Neeltje van der Wilk
  Geboren te Capelle aan den IJssel op 5-5-1818, 
  overleden te Hazerswoude op 2-8-1896.
  Zij is een dochter van Ary van der Wilk en Grietje Boom. Zij  trouwt te Overschie op 3-4-1842 met
   Pleun Braat. Geboren te Overschie op 17-2-1809, van beroep bouwman en overleden te Hazerswoude op 1-9-1874. Zoon van Maarten Braat en Jannetje Pleuntie de Raat.
 • Willem van Vliet
  Geboren 18 oktober 1866 te Zevenhuizen Z-H. Overleden 15 oktober 1950 te Capelle aan den IJssel.  Landbouwer te Zevenhuizen en ouderling in de Nederlands Hervormde Kerk aldaar.  Zoon van Gerrit van Vliet en Jannigje Anker.
  Hij huwde op 17 mei 1894 te Krimpen aan den IJssel met Johanna Ooms (geboren op 5 september 1868 te Krimpen aan den IJssel. Overleden 4 februari 1944 aldaar). Dochter van Willem Ooms en Aartje Opschoor.

 

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook       

© zondag 15 oktober 2017, laatst bijgewerkt op 8 juni 2021