Heren van Rodenrijs

 Hofstad Rodenrijs
Hofstad Rodenrijs

Hofstad Rodenrijs

De middeleeuwse hofstad Rodenrijs wordt voor het eerst in 1302 vermeld en dateert waarschijnlijk uit het laatste kwart van de 13de eeuw.
Het was oorspronkelijk in het bezit van het adellijke geslacht Rodenrise.

Rodenrijs2

Rodenrijs

1. Daniël I van Rodenrijs (kwam voor tussen 1135 en 1155)
Hij had een onbekende vrouw.
Zoon:
– Allinus van Rodenrijs (Volgt 2)
2. Allinus van Rodenrijs ( overleden ca. 1200)
Zoon van Daniël I van Rodenrijs.
Hij had een onbekende vrouw.
Zonen:
– Daniël II van Rodenrijs (Volgt 3)
– Engelbrecht van den Broec (Volgt Genealogie van den Broec nr. 1)

3. Daniël II van Rodenrijs (geschat tussen 1188 en 1248)
Zoon van Allinus van Rodenrijs.

Hij had een onbekende vrouw.
Zoon:
– Dirck van Rodenrijs (Volgt 4)
4. Dirck van Rodenrijs (geboren ca.1253)
Zoon van Daniël II van Rodenrijs.
Hij had een onbekende vrouw.
Dochter:
– Beatrijs (Volgt 5)

5. Beatrijs van Rodenrijs (geboren ca. 1263 – overleden na 1299)
Dochter van Dirck van Rodenrijs.
Zij was gehuwd met Floris van den Doortoghe, (geboren 1259 Slot Brederode – overleden 1321) zoon van Floris van Brederode en een dochter van Hugo II van Naaldwijk. hij was heer van Doortoghe en van Zegwaard en Zevenhuizen (Zie Nazaten heren van Brederode nr. 4.a)
Kinderen:
– Jan van der Doortoge  (overleden)1334
– Meyne van der Doortoge  (geboren ca. 1292) (Volgt 6)
– Dirk van der Doortoge  (± 1255 – < 1306)
– Floris van der Doortoge  (1297 – 1310)

wapen van der Doortoghe

Doortoghe

6. Meyne van der Doortoge (geboren ca. 1292)
Zij was dochter van Floris van de Doortoghe en Beatrijs van Rodenrijs.
Zij was gehuwd met Arnoud , heer van Hodenpijl (geboren 1288, Schipluiden).
Zoon van Dirk van Hodenpijl en Badeloge.
Kinderen:

– Badeloge van Hodenpijl
– Jan Heer van Hodenpijl  1315-1377 (Volgt 7)
Hodenpijl7. Jan van Hodenpijl (geboren ca. 1315), zoon van Arnoud van Hodenpijl en Meyne van den Doortoghe.
Afstammeling uit het aloude Hollandse geslacht van die naam, afkomstig, als men meent, van de heren van Avesnes, uit Henegouwen. Grafelijk leenman van het Ambacht Hodenpijl met 66 morgen land, 10 morgen onder Maasland en nog een ‘tiende’ aldaar.De naam Hodenpijl hoorde bij het geslacht Hodenpijl, dat een dertiende eeuws kasteeltje bewoonde dat aan de andere kant van de Gaag stond, vlakbij Schipluiden. Dit kasteel werd verwoest in 1351.
Hij was gehuwd met Aleid van der Made (geboren 1319), dochter van Dirk van der Made en Aleid van Almkerke van der Merwede.
Dochter:
– Aleid van Hodenpijl (Volgt 8)
 –
8. Aleid van den Hodenpijl, geboren circa 1343 te Overschie, overleden circa 1434, begraven teDelft.
Gehuwd met Lambrecht van TOL (van der MEER), geboren voor 1361 te Delft, overleden, begraven teDelft.
Uit dit huwelijk:
Vranck Lambrechts van der Meer (VOLGT 9)
9. Vranck Lambrechts van der Meer   (geboren circa 1374 te Haarlem – overleden na 1438, begraven te Delft).
Schepen van Delft in 1434, 1436 en 1437.
Gehuwd 1395 te Delft met Catharina van FOREEST, geboren 1378 te Haarlem.  Dochter van Jan Herpertsz. van Foreest en Ida Cuser.
Uit dit huwelijk:
– Arent Vrancken van der Meer, geboren ca. 1397 Delft.
– Maria van der Meer, geboren ca. 1398 Delft. (VOLGT 10)
– Geertruida van der Meer, geboren ca. 1400.
10. Maria van der Meer, (geboren ca. 1398 Delft).
Zij  was een dochter van Vranck van der Meer en Catharina van Foreest.
Gehuwd met Gerrit Willemsz Storm van Weena (geboren 1430 – overleden 1464) Schepen van Delft.
Uit dit huwelijk:
Margriet Storm van Weena (VOLGT 11)
11. Margriet Storm van Weena, ( geb. Delft omstr. 1440) dochter van Gerrit Willem Stormsz. van Weena, schepen en thesaurier van Delft, en Maria Vranck Lambrechtsdr van der Meer.
Zij was gehuwd met  Pieter IV van Roden (geboren ca. 1420 – overleden 28 juni 1509), zoon van Pieter III van Roden en Adriaena Dierc Zaijen van der Lee. Hij was beleend met een vijfde deel van de lenen van zijn vader 1 augustus 1455, met een twintigste deel 1465, koopt tweemaal een vierde deel 1471, 1474, uiteindelijk ambachtsheer van de gehele heerlijkheid Rhoon 1483-1502, krijgt het onversterfelijk leenrecht 1481, zag zijn kasteel geplunderd en verbrand door de benden van jonker Frans van Brederode 1489, verkreeg de hoge heerlijkheid 1497, inpolderaar van de Rhoonse polders Gijsenland, Nijenland en JanCorneliszoonland.
Uit dit huwelijk:
– Pieter V van Roden (VOLGT 12)

 

Wapen van Rhoon

Rhoon

 11. Pieter V van Roden, (geboren ca.1460 – overleden 06.03.1549, begraven Rhoon) zoon van Pieter IV van Roden Margriet Storm van Weena.Ambachtsheer van Rhoon (1502-34) en Pendrecht (1520-34), eigenaar van een huis aan het Westeinde te Den Haag, Hij trouwde op 07.06.1501 met Anna van Grave, geboren 05.01.1475, ; dochter van Raes van Grave, ridder, heer van Heverle (bij Leuven), heer van Malhevre, en Elisabeth van Sinte Guericx.

Uit dit Huwelijk:
Gerrit van Rhoon (VOLGT 12)

 

12. Gerrit/Gerard van Rhoon, geb. Leiden omstr. 1518/21, schildknaap 1553, bewoner van het Huys te Rhoon 1553, baljuw van Rhoon 1557, eigenaar van het slot Valckensteijn onder Poortugaal 1578-1582, heemraad van Rhoon 1589, doopgetuige bij de kinderen van zijn kleinzoon Philip Philipsz. 1591, 1593, baljuw van Putten en Geervliet 1593, kocht het land Korendijk van Arnout van Boshuijsen 1593, overl. ald. na 3 okt. 1600, tr. Catharina van der Does, geb. Leiden omstr. 1522, overl. 1607/08, verwekte een onwettige dochter omstr. 1543 bij Katrijna Clementsdr., mogelijk geboren ’s-Gravenhage omstr. 1520 als dochter van Clement Aertsz., overl. voor 1559, en Adriaentge Andriesdr.), overl. voor 10 mrt. 1559.

13. Helena Gerritsdr. van Rhoon, geb. (ws) ‘s-Gravenhage omstr. 1544, biersteekster op het veer van Rhoon, werd bij testament gelegateerd van haar natuurlijk vader jonkheer van Rhoon voor het vruchtgebruik van 150 carolus guldens 3 okt. 1600, overl. aldaar voor 19 okt. 1623, tr. (2) voor 3 okt. 1600 Jacob Mathijssen, tr. (2) voor 1567 Philip Cornelisz. Vermaet, geb. Rotterdam omstr. 1537 (zoon van Cornelis Philipsz., mogelijk brouwer, vermeld te Utrecht 1532-1542, later te Rotterdam 1540-1543, en Trijntje/Katrijn Jansdr. Coning), woonde Rhoon 1561, schepen aldaar 1566, overl. Poortugaal voor 3 okt. 1600.

wapen vermaat

14. Philips Philipsz. (de Oude) Vermaet (van der Maet), geb. Rhoon omstr. 1567, won. Poortugaal, daarna Spijkenisse, schipper en biersteker, overl. Spijkenisse na 19 okt. 1623, tr. (2) Spijkenisse 3 mrt. 1602 Margen Aertsdr., tr. (1) voor 4 mrt. 1591 Maertje Dircx Koedief, (dochter van Dirck Cornelisz. Kuedieff en Maertje Aryensdr.) overl. Spijkenisse 20 mei 1640.

15. Philip Philips (de jonge) Vermaat, ged. 4 mrt 1591 te Poortugaal, ovl. 20 feb 1655 te Spijkenisse, zoon van Philip Philips de oude Vermaet en Koedief Maartje Dirks
markschipper en biersteker te Spijkemisse.
Begraven in de kerk van Spijkenisse: Hier leyt begraven den jonqe Philips Philipsz. Vermaet sterf den 20 February anno 1655.
Gehuwd 26 jan 1614 te Spijkenisse met: Geertje Jans Bos, geb. te Spijkenisse, ovl. 17 nov 1658 te Spijkenisse, dochter van Jan Bos en Maertje Gerrits.

16. Jan Philipsz Vermaat, gedoopt op 18 juni 1634 te Spijkenisse. Zoon van Philip Philips Vermaat en Geertje Jans Bos.
Marktschipper van Spijkenisse op Rotterdam.
Gehuwd ± 1656 te Spijkenisse met: 
Claasje Pieters Landmeter. Geboren rond 1634 in Biert. Dochter van Pieter Jacobsz Landmeter en Bastiaantje Cornelisdr. Ketting.

17. Cornelus Jansze Vermaat, gedoopt op 1 jul 1663 te Spijkenisse, overleden op 14 feb 1727 te Spijkenisse, zoon van Jan Philipsz Vermaat en Claasje Pieters Landmeter.Marktschipper te Spijkenisse.
Gehuwd ± 1690 te Spijkenisse met Margriet Jans Barrevelt, gedoopt op 22 augustus 1666 te Strijen, overleden 24 december 1719 te Spijkenisse.

18. Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat, ged. 22 nov 1699 te Spijkenisse, ovl. 31 mei 1764 te Spijkenisse, zoon van Cornelus Jansze Vermaat en Maegriet Jans Barrevelt. Gehuwd 8 nov 1733 te Spijkenisse met: Jannetje Huibrechts Villerius, ged. 2 sep 1714 te Spijkenisse, ovl. 19 apr 1765 te Spijkenisse dochter van Huibrecht Villerius, vermogend boer op de Welplaat en Francijntje Ploeger.

19. Francina Vermaat, geb. 4 sep 1735 te Schiedam, ged. 11 sep 1735 te Spijkenisse. Zij is overleden op 19 maart 1822 in Hekelingen. Dochter van Philip (Fulp) Cornelisz Vermaat en Jannetje Huibrechts Villerius.
Gehuwd met Pleun Bastiaan de Raat. Hij is geboren rond 1746 en hij is overleden op 28 februari 1827 in Hekelingen. Zoon van Bastiaan Cornelisz de Raet en Maaiken Pleunen Pruimstraat.

 

de Raat

de Raat

 

20. Jannetje Pleuntie de Raat, gedoopt op 23 juni 1782 te Hekelingen. Dochter van Pleun Bastiaan de Raat en Francina Philips Vermaat.
Zij trouwt te Hekelingen op 30-4-1808 met Maarten Braat, gedoopt te Hekelingen op 30-3-1777, overleden te Overschie op 18-1-1827. Zoon van Klaas Braat en Jaapje van Driel.

 

 

Braat

Braat

 

21.   Pleun Braat, geboren te Overschie op 17-2-1809, van beroep bouwman en overleden te Hazerswoude op 1-9-1874. Hij trouwt te Overschie op 3-4-1842 met Neeltje van der Wilk, geboren te Capelle aan den IJssel op 5-5-1818, overleden te Hazerswoude op 2-8-1896. Zij is een dochter van Ary van der Wilk en Grietje Boom.

22. Maarten Braat, geboren te Hazerswoude op 1-12-1842, van beroep bouwman en overleden te Haarlemmermeer op 24-12-1901. Hij trouwt op 17-11-1873 (scheiding tafel en bed op 5-12-1897) met Antje van der Akker, geboren te Hazerswoude op 21-3-1839 en overleden te Haarlemmermeer op 15-4-1907. Zij was een dochter van Dirk van der Akker en Neeltje Verduijn.

 

gerardus braat

Gerardus Braat

23. Gerardus Braat, geboren te Haarlemmermeer op 16-9-1880, overleden te Rotterdam op 4-3-1967. Hij is van beroep landbouwer-taxateur Tarwe Centrale, wonend in de boerderij “t Land Kanaän” te Zevenhuizen. Hij trouwt 1e met Mijntje Pruissen, geboren te Haarlemmermeer op 2-8-1883 en overleden te Gouda op 20-8-1960. Zij is een dochter van Wouter Pruissen (landbouwer te Nieuw-Vennep en overleden ± 1927) en Ariana Juditha Pruissen (nicht van Wouter, zij is geboren ± 1850 en overleden op 3-8-1918). Hij trouwt 2e met Johanna Maria Cornelissen en trouwt 3e met Pietertje Visser.


– 

Ariana Juditha Braat

Ariana Juditha Braat

24. Ariana Juditha Braat, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen. Geboren te Zevenhuizen op 29 maart 1920, overleden aldaar op 27 augustus 2010.

Willem Pieter Ooms

Willem Pieter Ooms

 

Gehuwd met Willem Pieter Ooms, geboren 1 juni 1924 te Zevenhuizen, van beroep meubelmaker en stoffeerder en overleden op 1 september 1998 te Gouda. Zoon van Catharinus Ooms en Jannigje Aartje van Vliet.

 

 

 

 

johnny

Johnny Ooms

25. Johnny Ooms (geboren 15 februari 1958)
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
Geboren te Zevenhuizen op 15 februari 1958.

handtekening 2015

25 oktober 2015

 –
————————————————————————————