Nazaten Graven van Holland VI

Uit het huis van de graven van Holland.

Holland wapen

Holland

VI. 6. Adelheid van Holland
Geboren omstreeks 1045, overleden 1087. Dochter van Floris I van Holland  en Geertruida van Saksen.
Zij was gehuwd met Boudewijn I van Guînes. Geboren omstreeks 1035, overleden na 1091. Zoon van Eustaas I van Guînes en van Suzanna van Ghermines. Hij volgde zijn vader in 1052/1065 op als graaf van Guînes.
Boudewijn en  Adelheid waren de ouders van:

 • Manasses, ook Robert, (1075-1137)
 • Fulk, graaf van Beiroet
 • Gwijde
 • Hugo, aartsdiaken.
 • Adelheid (1080-1142), gehuwd met heer Godfried II van Semur en Brionnais
 • Gizela (1075-), gehuwd met Wenamar van Gent (Volgt VI.7)
Vermeldingen:
Nazaten Graven van Holland I – JohnOoms.nl
Nazaten Graven van Guînes – JohnOoms.nl
Adelheid van Holland (1045-1085) »  Genealogy Online
Geni – Adele van Holland (c.1045-1087)
Boudewijn I van Guînes – Wikipedia

 

Guines

Guînes

VI. 7. Gizela van Guînes
Geboren 1077, overleden 1120. Dochter van Adelheid van Holland  en Boudewijn I van Guînes.
Gehuwd met Wenamar van Gent. Geboren rond 1070, overleden rond1120, 3de burggraaf van Gent, eerste kastelein van Gent en heer van Bornem. Zoon van Lambert II Mathilde van St. Omer.
Kinderen:

 • Zeger I van Gent (Volgt VI. 8.)
 • Arnoud van Gent, graaf van Guines
 • Boudewijn van Gent
 • Margareta van Gent
 • Élisabeth I de de Gand
Vermeldingen:
Nazaten Graven van Guînes – JohnOoms.nl
Nazaten Burggraven van Gent – JohnOoms.nl
Gisela van Guînes (1077-1120)  Genealogy Online 
Geni – Gisela de Guisnes (1070-1120)

 

VI. 8. Zeger I van Gent (vermeld 1114 -1122).
Burggraaf van Gent vanaf 1120. Volgens de Kronieken van de St.Baafsabdij bestond reeds in 940 een ‘castrum’, een kasteel op een eiland in de Leie, een zijstroom van de Schelde bij Gent. Het is daar waarschijnlijk gesticht om de aanvallen van de Noormannen te keren. Dit kasteel beheerste nagenoeg de gehele ‘pagus Gandensis’, het gebied van Gent en wijde omgeving. Tot dat gebied behoorden het Land van Waas en de streken van Aalst en Dendermonde. Ook de Vier Ambachten met hun hoofdplaatsen Assenede, Boechoute, Axel en Hulst. Deze vruchtbare kleistreken, aangewassen tegen het Land van Waas, maakten deel uit van de ‘pagus Gandensis’. De Gentse kasteelheer, kastelein of burggraaf, zoals hij in de vroegste documenten reeds genoemd wordt, had aanvankelijk veel gezag. Hij werd daarom ook wel als ‘vicecomes’ (ondergraaf) omschreven. Onder zijn bevel stond de hele krijgsmacht van het Gentse gebied. Hij was ook ‘opperbaljuw’, de opperste eiser in strafzaken. De tolheffing op openbare wegen en bevaarbare wateren was hem toevertrouwd. Hij legde belastingen in allerlei vorm op. Op zijn order werden door de ingezetenen ‘herendiensten’ verricht, gedwongen arbeid, vaak aan wallen en torens van burchten en versterkingen. Ondermeer door de bouw van het Gravensteen te Gent ca. 1180, trachtte de toenmalige graaf van Vlaanderen, Philips van de Elzas, de macht van de Gentse burggraaf te overvleugelen. De Gentse stadswijk, omgeven door de grachten die eens het oude verdwenen kasteel omringden, heet na 1180 ‘Oudenburg’.
Hij was gehuwd met Alice van Kortrijk.
Kinderen uit dit huwelijk:

 • Alicia van Gent (Volgt VI.9)
 • Rogier I ‘van Gent’, burggraaf van Kortrijk
 • Wenemar II, burggraaf van Gent
 • Robrecht van Kortrijk
 • Desiderius van Kortrijk
Vermeldingen:
Nazaten Burggraven van Gent – JohnOoms.nl
Zeger I van Gent (1090-1122)  Genealogy Online
Geni – Graaf Zeger I van Gent (1102-1132)

 

VI.9 Alicia van Gent
Geboren omstreeks 1114. Dochter van Zeger I van Gent en Alice van Kortrijk.
Zij was gehuwd met Steppo Willem Philip van Viggezele,  heer van Bornem. Geboren rond 1110, overleden in 1154H. Zoon van Willem, burggraaf van Ieper, Earl of Kent en Stéphanie van Bourgondië.
Kinderen:

 • Margaretha van Bornhem, vrouwe van Kortessem (Volgt VI.10)
 • Siger II van Viggezele, burggraaf van Gent
 • Boudewijn van Gent
 • Willem van Gent
Vermeldingen:
Nazaten Burggraven van Gent – JohnOoms.nl
Stamreeks Karel de Grote (XVI) – JohnOoms.nl
Aleidis (Alice) van Gent (1110-1154)  » Genealogy Online 
Steppo van Viggezele (1110-1154) » Kwartierstaat Dietz » Genealogy Online (genealogieonline.nl)

 

VI.10. Margaretha van Bornhem
Geboren omstreeks 1145. Dochter van Steppo Willem Philip van Viggezele,  heer van Bornem en Alicia van Gent.
Zij was vrouwe van Kortessem en was gehuwd met Boudewijn heer van Altena, Brustem en Heusden.
Kinderen:

 • Margaretha van Altena
 • Aleydis van Altena
 • Dirk III, heer van Altena
 • Sophia van Altena (Volgt VI. 11)
Vermeldingen:
Margaretha van Bornem (± 1145-????) » Genealogy Online 
Heren van Altena – JohnOoms.nl
Boudewijn I van Altena (1145-1200) »  Genealogy Online

 

 

Altena

Altena

VI. 11. Sophia van Altena (geboren ca. 1190)
Zij was een dochter van Boudewijn van Altena en Margaretha van Bornhem.
Zij was gehuwd met 1e  Leon de Bruxelles, 2e Arnold III, heer van Grimbergen.
Uit het huwelijk met Arnold III van Grimbergen:

 • Margaretha Elisabeth van Grimbergen, vrouwe van Boorsheim (Volgt VI.12)
 • Oda van Grimbergen
 • Arnold van Grimbergen
Vermeldingen:
Heren van Altena – JohnOoms.nl
Heren van Grimbergen – JohnOoms.nl
Sophia van Altena (1190-1247) Genealogy Online
Arnold III van Berthout, Grimbergen (1167-1240) » Genealogy Online 

 

 

Grimbergen

Grimbergen

VI.12. Margaretha Elisabeth van Grimbergen
Geboren circa 1220, overleden in 1265. Dochter van Arnold III, heer van Grimbergen en Sophia van Altena.
Zij was vrouwe van Boorsheim en gehuwd met Arnold II van Steyn. Geboren omstreeks 1220, overleden in 1274.
Ridder, heer van Steyn. Zoon van Arnold I van Steyn en N.N. van Beusichem.
Uit dit huwelijk:

 • Arnold III van Steyn (Volgt VI.13)
Vermeldingen:
Heren van Grimbergen – JohnOoms.nl
Margaretha Elisabeth van Grimbergen (1220-1265)  Genealogy Online (genealogieonline.nl)
Heren van Steyn – JohnOoms.nl
Arnold II van Steyn (1220-1274) » Genealogy Online 

 

 

wapen Steyn

Steyn

VI.13. Arnold III van Steyn
Geboren rond 1250,  overleden in 1323. Zoon van Arnold II van Steyn en Margaretha Elisabeth van Grimbergen.
Hij was gehuwd met Maria van Valkenburg, dochter van  Dirk II van Valkenburg  en Bertha van Limburg.
Uit dit huwelijk:

 • Elisabeth van Steyn (Volgt VI.14)

 

Vermeldingen:
Heren van Steyn – JohnOoms.nl

 

 

wapen Steyn

Steyn

VI.14. Elisabeth van Steyn (geboren 1280 – overleden 1323), dochter van Arnold III van Steyn en Maria van Valkenburg.
Zij was gehuwd met Willem II van Cranendonck (geboren ca. 1275 – overleden vóór 1321).
Hij was de zoon van Willem I van Cranendonck en Katharina van Kessel (ca. 1245 – na 1306).
Willem was heer van Cranendonck en Eindhoven van omstreeks 1285 tot zijn dood. Hij gebruikte het wapen van het huis Horne.
Uit dit huwelijk:

– Willem
– Arnout
Dirk van Cranendonck (Volgt VI.15).

 

Wapen Cranendonck

VI.15. Dirk van Cranendonck (geboren ca. 1305 – overleden vóór 20 juli 1343) Hij was de zoon van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn.
Hoewel er onduidelijkheid hieromtrent bestaat wordt aangenomen dat hij het was die Willem II opvolgde als heer van Cranendonck en Eindhoven, omdat van zijn broer Willem bekend is dat die al als jonge man is gestorven. Dirk zou eerst pastoor te Binderveld zijn geweest maar, om zijn geslacht voor uitsterven te behoeden, trouwde hij met Aleid van Horne, dochter van Willem IV van Horne. Hier was dispensatie voor nodig wegens hun nauwe verwantschap. Het huwelijk bleef echter kinderloos.
Na het overlijden van Dirk gingen de heerlijkheden Cranendonck en Eindhoven over op de geslachten Van Sevenborn, Van Milberg, Van Schoonvorst, Van Horne en Van Egmont om vervolgens aan het huis van Oranje te komen.
Wel zou hij een bastaardzoon hebben verwekt bij Isolde van Emmichoven, een dochter van Roelof van Emmichoven (Zie Heren van Emmikhoven nr. 2a) een leenman uit het Land van Altena waar de families Cranendonck en Horne grote belangen hadden:

 • Roelof van Cranendonck van Emichoven (Volgt VI.16).

 

 

Cranendonck2

VI.16. Roelof van Cranendonck van Emmichoven (geboren ca. 1340 – overleden ca. 1388 Maarheeze), bastaardzoon van Dirk van Cranendonck en een dochter van Roelof van Emichoven.
Hij was vanaf 1368 pastoor van Maarheeze. In 1386 noemde hij zich raadsheer van de heren van Horne, Altena en Kurtersum (Kortessem?). Roelof had ten minste drie zonen, vermoedelijk bij drie verschillende vrouwen. Zijn zoon Edmond was vermoedelijk in 1455 commandeur van de Maltezer Orde. Pastoor Roelof voerde een wapen dat een combinatie was van dat van Horne (drie hoorns) en van Altena (twee zalmen). Zijn zoon  Jan en zijn nakomelingen zijn dat wapen blijven gebruiken. Zij werden boer in de omgeving van Ridderkerk en Dordrecht, en de naam Cranendonck komt nog steeds in die streek voor.
Zonen:
– Edmond
– Jan (Volgt VI.17).
– Willem (geboren ca. 1380)

 

VI.17. Jan Roelofsz Cranendonck (geboren ca. 1385 – overleden na 1453). Zoon van Roelof van Cranendonck van Emmichoven
Hij vestigde zich in Ridderkerk. In een akte wordt hij “de Meijer” genoemd, wat suggereert dat hij in Dordrecht en het Land van Altena de belangen van zijn adellijke neven behartigde.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk:
– Roelof Jansz Cranendonck (Volgt VI.18).

 

VI.18. Roelof Jansz Cranendonck (geboren circa 1410 Ridderkerk – overleden circa 1482 Ridderkerk).
Hij was gehuwd met Ronilda Loijnck Claesdr Giessen (geboren 1410)
Zij hadden een dochter, niet bij name genoemd (Volgt VI.19).

VI.19. N.N. Cranendonck (geboren rond 1430).
Zij was gehuwd met Jonge Heijn Heijnsz Wensen (geboren 1420 – overleden in het jaar 1473)
Uit dit huwelijk:
– Aert Hendriksz Wenssen (Volgt VI.20).

 

VI.20. Aert Hendriksz Wenssen (geboren 1460 – overleden rond 1534).
Hij was gehuwd met Anthonia Weijns [Anthonia van Zwijndrecht] (geboren rond 1465 – overleden op 11 november 1551).
Uit dit huwelijk:
– Jacob Aert Hendriksz Wenssen (geboren ± 1493 – overleden ± 1527)

 

VI.21. Jacob Aert Hendriksz Wenssen (geboren ca.1490, wonende ‘over de oude Mannen Steijgert’ (=Manhuissteiger) te Dordrecht, overleden vóór 5 juni 1527), ‘werde op Swijndrecht deursteken, in flore aetatis’ (in de bloei van zijn leven).
Hij trouwde ca. 1515 met  Cornelia Jansdr van Slingeland, (onmondig 29 april 1495, overleden 20 augustus 1587 ‘seer out’).

 

VI.22. Margaretha Jacobsdr Wenssen, (geboren 1515 Dordrecht – overleden 1597  Dordrecht). Dochter van Jacob Aertssz Wenssen en Cornelia Jansdr  van Slingeland.
Margaretha was gehuwd met Cornelis Claesz van Driel (geboren 1500 Zwijndrecht – overleden op 14 januari 1555 in Dordrecht, Schepen van Dordrecht & Dijkgraaf van Barendrecht. Korenhandelaar te Dordrecht.

van DrielVI.23. Nicolaas Cornelisz van Driel (geboren circa 1545 Dordrecht – overleden 1603 Westmaas). Zoon van Margaretha Jacobsdr Wenssen en Cornelis Claesz van Driel. Hij was gehuwd met Cornelia Cornelisdr.

VI.24. Magdalena Claesdr van Driel (geboren circa 1578 Mijnsheerenland – 10 September 1626 Poortugaal). Dochter van Nicolaas Cornelisz van Driel en Cornelia Cornelisdr. Zij was gehuwd 1e met Nicolaas Bastiaensz Spruijt, 2e met Herman Leendertsz Roobol (geboren 1560 Rhoon – overleden 1636 Rhoon) Zoon van Leendert Cornelisz Roobol en Maartje Dirksdr Koorneef.

VI.25. Haasje Hermansdr Roobol (geboren 1617 Poortugaal – overleden 24 februari 1692 Poortugaal). Dochter van Magdalena Claesdr van Driel en Herman Leendertsz Roobol. Zij was gehuwd op 24 februari 1664 te Poortugaal met Aart Gerritszn Schilder.

VI.26. Magdalena Aarts Schilder (geboren 28 oktober 1640 Poortugaal – overleden 1695  Poortugaal). Dochter van Haasje Hermansdr Roobol en Aart Gerritszn Schilder. Zij was gehuwd met Jan Jansz Struijk (geboren ca. 1630 in Oosterhout – 1678 in Poortugaal).

VI.27. Maartje Jansdr Struijck (geboren 1664 Poortugaal – overleden 1 juli 1702 in Oud-Engeland). Dochter van Magdalena Aarts Schilder en Jan Jansz Struijk.
Zij is getrouwd met Simon Maartense van Der Hoogt rond 1686 te Poortugaal. Hij is geboren 1659 in Overschie en overleden in het jaar 1717 in Poortugaal.

VI.28. Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt (geboren rond 1691 Pernis – overleden  9 mei 1743  Pernis). Dochter van Maartje Jansdr Struijck en Simon Maartense van Der Hoogt.
Zij was gehuwd met Arie Jansz Koole (geboren 16 maart 1687 Pernis – 1 Juni 1767 Hoogvliet).

VI.29. Maartje Arijsdr Koole (geboren 13 April 1721 Pernis – overleden  1 december 1807). Dochter van Magdaleentje Simonsdr van der Hoogt en Arie Jansz Koole.
Zij was gehuwd met Arent Jansz De Booij (geboren  6 december 1722 –  28 oktober 1803)

VI.30. Mattheus Arentsz de Booij (geboren 11 maart 1759 – overleden 21 november 1816). Zoon van Maartje Arijsdr Koole en Arent Jansz De Booij.
Hij was gehuwd met Lena Arijdr Groenheijden (geboren ca. 1762 – overleden  4 oktober 1840)

VI.31. Dina de Booij (geboren 25 oktober 1789 Hazerswoude – overleden 28 juli 1844 Hazerswoude).
Dochter van Mattheus Arentsz de Booij en Lena Arijdr Groenheijden.  Zij was gehuwd met Pieter Wingelaar.

VI.32. Neeltje Wingelaar (Geboren 31 maart 1828  Hazerswoude – overleden 20 februari 1865 Hazerwoude).
Dochter van Pieter Wingelaar en Dina de Booij. Gehuwd met Gerrit van Driel.

VI.33. Dina van Driel (geboren te Hazerswoude in maart 1862 – overleden aldaar op 24 november 1948).
Dochter van Gerrit van Driel en Neeltje Wingelaar. Zij was gehuwd met Pieter Ooms, zoon van Catharinus Ooms en Neeltje van Dam.

Ooms 6

Ooms

 

Het geslacht Ooms vind zijn oorsprong in Groot-Ammers en Nieuwpoort. In de 16e eeuw was de naam nog Oom, wat later Ooms werd.

Catharinus

Catharinus Ooms

VI.34. Catharinus Ooms, landbouwer en veehouder (geboren Sluipwijk-Reeuwijk 24 juni 1892 – overleden 12 juli 1954), wonende te Zevenhuizen.
Zoon van Pieter Ooms en Dina van Driel. Catharinus is getrouwd met Jannigje-Aartje van Vliet, dochter van Willem van Vliet en Johanna Ooms.

Willem Pieter Ooms

Willem Pieter Ooms

VI.35. Willem Pieter Ooms, meubelmaker en stoffeerder. Geboren te Zevenhuizen op zondag 1 juni 1924, wonende aldaar, overleden te Gouda op maandag 1 september 1998.  Willem Pieter is getrouwd met Ariana-Juditha Braat, dochter van Gerardus Braat en Mijntje Pruissen. Uit dit huwelijk:

johnny

Johnny Ooms

VI.36. Johnny Ooms (geboren 15 februari 1958 op de Noordelijke Dwarsweg 13 te Zevenhuizen).
Jongste zoon van Willem Pieter Ooms en Ariana Juditha Braat.
Hoofdinstructeur, e-coach en praktijkbegeleider bij ROC Mondriaan.
Raadslid in de gemeente Zuidplas (2010 – 2015).

 

 

 

Bronnen:
Geni – Nazaten Adelheid van Holland
Genealogische Bronnen
Terug naar:
Graven van Holland – JohnOoms.nl

© 11 juli 2015, laatst bijgewerkt op 27 november 2021