Biografisch Portaal

van Nederland

 

Het Biografisch Portaal van Nederland is een digitale toegang tot verspreid gepubliceerde informatie over bekende en minder bekende personen uit de Nederlandse geschiedenis, van de vroegste tijden tot heden.

In het Biografisch Portaal worden bestaande (gedrukte én digitale) collecties en databanken opgenomen die biografische informatie bevatten over de bewoners van Nederland van de vroegste tijden tot heden. Onder ‘Nederland’ wordt verstaan: het gebied dat tegenwoordig binnen de staatkundige grenzen van Nederland ligt plús die gebieden die in het verleden (en alleen voor die periode) koloniaal bezit van Nederland waren. Onder ‘bewoners’ verstaan we mensen die in Nederland zijn geboren (ook als ze elders actief zijn geweest) én niet-Nederlanders die in Nederland actief zijn geweest. Vooralsnog nemen we alleen informatie op van mensen die zijn overleden.

Het Biografisch Portaal van Nederland is een samenwerkingsproject van tien wetenschappelijke en culturele instellingen. Het Huygens ING treedt op als penvoerder. Ook hebben de partners een stichting in het leven geroepen. Voor de wetenschappelijke begeleiding is een redactieraad ingesteld.

Uit: Het Biografisch Portaal van Nederland

Zoeken

Bladeren

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

Terug naar:

Geschiedenis & Genealogie

  facebook        

© 12 december 2020