Heren van Horne

Het Huis Horne (ook gespeld als Horn of Hoorne) is een oud adellijk geslacht waarvan diverse leden van belang zijn geweest voor de geschiedenis van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De naam is afkomstig van de Limburgse heerlijkheid Land van Horn en niet, zoals soms abusievelijk wordt gedacht, van de Noord-Hollandse stad Hoorn. De beroemdste persoon die in het algemeen bekend staat als ‘Hoorne’ heette in werkelijkheid Filips van Montmorency. Montmorency, die samen met Lamoraal van Egmont in 1568 te Brussel werd onthoofd, was weliswaar graaf van Horne, doch stamde niet uit het geslacht Horne. Hij was een stiefzoon van Jan van Horne.

De Hornes behoorden tot de hogere adel van de Nederlanden. Tal van heerlijkheden hadden gedurende enige tijd heren die uit dit geslacht afkomstig waren. Het huis Horne is in de achttiende eeuw uitgestorven.

De oorsprong van de heren van Horne is niet duidelijk. Vaak wordt verondersteld dat zij verwant waren aan de graven van Loon, maar dat is nooit aangetoond. De naam ‘Engelbert van Horne’ komt diverse malen voor in twaalfde-eeuwse oorkonden. Daarom wordt deze wel gezien als stamvader van de heren van Horne.
Uit de hoofdtak kwamen van 1450 tot 1540 de graven van Horne voort.

Uit: Wikipedia – Huis Horne

 

 

1. Engelbertus I van Hurne
Vermeld circa 1102.
Engelbertus was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

 • Reginbaldus van Hurne (Volgt 2)
Uit: Wikipedia – Huis Horne

 

2. Reginbaldus van Hurne
Vermeld circa 1122. Zoon van Engelbertus I van Hurne.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

 • Engelbertus van Hurnen (Volgt 3)
Uit: Wikipedia – Huis Horne

 

3. Engelbertus II van Hurnen
Vermeld circa 1138. Zoon van Reginbaldus van Hurne.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

 • Hendrik van Horne (Volgt 4)
Uit: Wikipedia – Huis Horne

 

4. Hendrik van Horne
Geboren in 1169, overleden in 1197.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Uit dit huwelijk:

 • Willem I van Horne (Volgt 5)
Uit: Wikipedia – Huis Horne

 

Wapen van de heren van Horne

Horne

5. Willem I van Horne
Geboren rond 1200, overleden in 1264. Zoon van Hendrik van Horne.
Hij was heer van Horn en ook onder meer van Helmond.
In 1222 verkocht hij de heerlijkheid Helmond aan hertog Hendrik I van Brabant, waarna deze heerlijkheid onder invloed van de hertog van Brabant kwam.
Gehuwd 1230 met Heilwig van Altena. Dochter van Dirk II van Altena (Zie Heren van Altena nr. 4) en Mathilde.
Kinderen:

 • Margaretha                  1230 – ….
 • Willem II van Horne    1240 – …. (Volgt 6a)
 • Engelbert van Horne  1242 – …. (Volgt 6b)
 • Dirk IV van Horne                                                …. – 1272   Heer van Altena, stierf kinderloos.
Uit: Wikipedia – Willem I van Horne

 

6a. Willem II van Horne
Geboren rond 1240, overleden in 1304. Zoon van Willem I van Horne en Heilwig van Altena.
Willem II was heer van Horn en Altena, maar ook van Heeze, Venloon (Loon op Zand, en een deel van Tilburg). In 1285 droeg hij het patronaatsrecht van de kerken van Heeze en Leende op aan de Abdij van Keizerbosch.

Willem II nam deel aan de Achtste Kruistocht, aan de Slag bij Woeringen in 1288, en aan de Guldensporenslag in 1302. In 1304 sneuvelde hij, samen met zijn zoon Engelbert van Horne, in de Slag bij Zierikzee. Hij trouwde in 1270 met Agnes van Perwijs (Zie Heren van Perwijs nr. 3). Zij was een kleindochter van Willem Godfriedszn van Leuven heer van Perwijs en Ruisbroek (Vlaams-Brabant) de zoon van Godfried III van Leuven uit het Huis der Reiniers.
Hun kinderen waren:
 • Gerard I van Horne      ± 1270 –  …. (Volgt 7)
 • Willem III van Horne    ± 1270 –  ….
 • Dirk van Horne             ± 1270 –  ….
 • Engelbert van Horne    ± 1270 – 1304)
 • Odilia van Horne          ± 1270 –  ….
Uit: Wikipedia – Willem II van Horne
6b. Engelbert van Horne
Overleden omstreeks 1265. Hij was een jongere zoon van Willem I van Horne en Heilwig van Altena.

Na de dood van zijn oom Dirk II van Altena erfde Engelbert zijn bezittingen in de omgeving van Maarheeze. Engelbert liet daar het Kasteel Cranendonck bouwen tussen Maarheeze en Soerendonk. Hij verwierf de voogdij over de kerkelijke goederen te Budel van de abdij te Aken en wist deze rechten uit te breiden.

Hij was de stamvader van een zijtak van het geslacht Van Horne die heer zou worden van Cranendonck en Eindhoven. Het wapen van Eindhoven toont dat van deze zijtak, namelijk drie witte hoorns op een rood veld. Engelberts zoon Willem I van Cranendonck was de eerste die zich Heer van Cranendunc noemde. Het geslacht werd daarom voortaan Van Cranendonck genoemd. Na enige tijd stierf het echter uit in de mannelijke lijn. Cranendonck en Eindhoven hebben de gehele verdere geschiedenis door dezelfde heren gehad. Nakomelingen in de vrouwelijke lijn gebruiken de naam (in verschillende spellingen) nog steeds.

Engelbert was getrouwd met Ermegard  van Mierlo. Geboren rond 1210. Dochter van Hendrik I van Rode van Mierlo (Zie Heren van Rode nr. 5) en Margaretha van Cuijck  (Zie Heren van Cuijck nr. 6c). en ze kregen ten minste één zoon:

Uit: Wikipedia – Engelbert van Horne

7. Gerard I van Horne
Geboren rond 1270, overleden in 1331. Zoon van Willem II van Horne en Agnes van Perwijs.
Hij was heer van Horn, het Land van Altena, Perwijs en Herlaar en ook was hij heer van Heeze en Oost-Barendrecht.
Gerard I was in 1318 de gastheer van een groep edelen die een conflict tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant moesten beslechten. Het ging daarbij om het bezit van het Land van Heusden. Dirk van Kleef verklaarde op deze vergadering dat hij dit land in leen had van de hertog van Brabant.
In het jaar 1321 verkocht hij de heerlijkheid Oost-Barendrecht aan Jan Gillisz Oem, baljuw van Zuid-Holland.
Hij trouwde in 1302 met Johanna van Leuven-Gaasbeek, vrouwe van Gaasbeek. Zij was de dochter van Hendrik van Leuven (Zie Heren van Gaasbeek nr. 10) en Isabella van Beveren (Zie Heren van Beveren nr. 10) .
Zij kregen de kinderen:

 • Margaretha van Horne   1302 – ….
 • Willem IV van Horne       1305 – 1343 (Volgt 9a)

Na de dood van Johanna hertrouwde hij in 1316 met Irmgard van Kleef. Geboren rond 1290, overleden op 29 maart 1352. Dochter van Diederik VII van Kleef en Margaretha van Habsburg.
Uit dit huwelijk een zoon:

 • Dirk van Horne   1320 – ….  (Volgt 9b)
Uit: Wikipedia – Gerard I van Horne

 

8. Willem IV van Horne
Geboren in 1305, overleden in 1343.  Heer van HornAltena, Loon op Zand en Gaasbeek. Ook was hij heer van Heeze.
Zoon van Gerard I van Horne en  Johanna van Leuven-Gaasbeek.
Hij was een belangrijk diplomaat die een rol speelde bij het weerleggen van de beschuldiging dat hertog Reinoud II van Gelre zowel het koningspaar van Frankrijk als de hertog van Normandië en de Raad van de koning wilde vergiftigen. Willem IV zat samen met de graaf van Holland, de hertog van Brabant en de graaf van Vlaanderen in een onderzoekscommissie, die uiteindelijk deze beschuldiging ontzenuwde. In 1342 gaf hij de heerlijkheid Heeze aan zijn zoon Gerard II.

Willem IV is in 1315 gehuwd met Oda van Putten en Strijen (1295 – voor 1336). Zij was een dochter van Nicolaas III van Putten heer van Putten (Zie Heren van Putten nr. 5) en Aleida vrouwe van Strijen (Zie Heren van Strijen nr. 7d).
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

 • Johanna van Horne      ± 1320 – 1356  (Volgt 9b)
 • Gerard II van Horne      ± 1320 – 1345
 • Oda van Horne              ± 1320 – 1353  Gehuwd met Jan II van Polanen heer van Polanen, Lek en Breda
 • Aleid van Horne            ±1320 – ….        Gehuwd met Dirk van Cranendonck. Dit huwelijk bleef kinderloos.
 • Elisabeth van Horne      1326 – 1360    Zij trouwde op 20 november 1353 met Johan II van Arkel heer van Heukelom

Willem IV is in 1336 gehuwd met Elisabeth van Kleef-Hülchrath, dochter van Dirk Loef III van Kleef. Hun kinderen waren:

 • Willem V van Horne          1335 – ….
 • Dirc Loef van Horne      ± 1338 – ± 1400    Hij gaf rond 1357 opdracht tot de bouw van Slot Loevestein.
 • Elisabeth van Horne      ± 1339 – ± 1416  (Volgt 9b) Zij trouwde ca. 1359 met Hendrik van Diest (1345-1385)
 • Arnold II van Horne          1339 – ….
Uit: Wikipedia – Willem IV van Horne

— ….

9a. Dirk van Horne
Geboren rond 1320, overleden op 26 maart 1378. Heer van Kranenburg, Perwez, Duffel en Herlaer. Zoon van Gerard I van Horne en Irmgard van Kleef. Hij trouwde 1e op 25 juli 1350 met Catharina van Berthout. Geboren rond 1330, overleden rond 1380. Dochter van Hendrik V van Berthout en Margarethe van Wesemaele.
Kinderen:

 • Irmgard van Horne      1367 -1394
 • Willem van Horne     ± 1370 -1400
 • Hendrik van Horne   ± 1370 – 1408 (Volgt 10)
 • Maria van Horne

Dirk trouwde 2e met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Jan van Cranenborch
Bronvermelding:
Voorouders en nazaten Dirk van Horn (± 1320-1378) » Genealogie Online

 

9b. Johanna van Horne
Geboren rond 1320, overleden op 4 juli 1356. Dochter van Willem IV van Horne en Oda van Putten en Strijen en ze was vrouwe van Gaasbeek (1345-1356).
Na de voortijdige dood van haar broer Gerard II van Horne werd zij erfvrouwe van Heeze.
Heeze kwam na haar overlijden aan haar broer Dirk Loef van Horne
Zij huwde in 1349 met Gijsbrecht van Abcoude, heer van Duurstede. Geboren 1310, overleden 25 juli 1372.Zoon van Sweder II van Abcoude (Zie Heren van Abcoude nr. 7) en Mabelia van Arkel (Zie Heren van Arkel nr. 18b).
Hun kinderen waren:

 • Zweder van Abcoude  ± 1350 – 1400   Heer van Gaasbeek (Volgt Heren van Gaesbeeck nr. 9)
 • Willem van Abcoude  ± 1350 – ….         Heer van Duerstede (Volgt Heren van Meerten nr. 1)
 • Jan van Abcoude        ± 1350 – ….
Uit:
Wikipedia – Johanna van Horne

 

9c. Elisabeth van Horne
Geboren circa 1339, overleden circa 1416. Dochter van Willem IV van Horne en Elisabeth van Kleef-Hülchrath.
Zij was getrouwd met Hendrik van Diest. Geboren in 1345, overleden in 1385. Zoon van Thomas I van Diest (Zie Heren van Diest nr. 8a) en Maria van Ghistelles.
Kinderen:

 • Thomas II van Diest ± 1375 – 1432 (Volgt Heren van Diest nr. 10)
 • Gerard van Diest ± 1360 – ….
 • Elisabeth van Diest ± 1370 – 1462
 • Maria van Diest
Bronvermelding:
Elisabeth van Horn (± 1339-± 1416) »  Genealogie Online

 

10. Hendrik van Horne
Geboren rond 1370, overleden op 23 september 1408. Zoon van Dirk van Horne en Catharina van Berthout.
Hij is omstreeks 1395 getrouwd met Margarethe de Rochefort. Geboren rond 1370, overleden op 23 september 1444. Dochter van Wautier de Rochefort en Agnès de Houffalize.
Kinderen:

 • Johanna van Horne    ± 1395 – 1460 (Volgt 11)
 • Jan van Horne             ± 1395 – 1447

 

11. Johanna van Horne
Geboren omstreeks 1395, overleden op 24 september 1460. Dochter van Hendrik van Horn en Margarethe de Rochefort.
Zij is getrouwd met Johan van Diest. Geboren omstreeks 1395, overleden circa 1424. Zoon van Thomas van Diest en Katharina van de Weijer.
Dochter:

 • Aechte Jansdr van Diest    1392 – 1468 (Volgt Heren van Diest nr. 12)
Bronvermeldingen:
Johanna van Horne (± 1395-1460) » Genealogie Online
Joanna Hendrik Dirk van Horne (1373-1460) » Genealogie Online
Bronnen geslacht Van Horne:
Wikipedia – Huis Horne
Geslachten van Altena & Horne
House of Horne
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Filmpje:
Huis van Horne

Zie ook:

Land van Horn

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

facebook

© 27 april 2015, laatst bijgewerkt op 13 augustus2023