Goudriaan

Goudriaan is een dorpje in de Alblasserwaard, Goudriaan is de meest oostelijke kern van de gemeente Molenwaard, 808 hectare, met een uitgesproken agrarisch karakter. Goudriaan telde op 1 juli 2012 1024 inwoners en 367 woningen.

Goudriaan is gelegen aan de historische verbindingsweg tussen de vestingsteden Nieuwpoort en Gorinchem, nu de provinciale weg N216. Sinds 1 januari 1986 is het tezamen met zes andere kernen samengevoegd tot de gemeente Graafstroom om vervolgens in 2013weer op te gaan in de gemeente Molenwaard. Het is een dorp in lintbebouwing langs het riviertje Goudriaan. Het heeft voornamelijk twee lange wegen aan beide zijden van het water, de Noordzijde en de Zuidzijde. De grondsoort in de omgeving bestaat hoofdzakelijk uit laagveen met hier en daar een zandrug, de zogenaamde donken.

Reconstructie Willem van Brederode

Goudriaan wordt voor het eerst in de geschiedenis vermeld op 2 mei 1260, toen Hendrik I van Vianden, de 38e bisschop van Utrecht, aan Willem van Brederode toestemming gaf om een kerk te bouwen, een doopvont in de kerk op te nemen en een kerkhof aan te leggen. Floris V, graaf van Holland, erkent op 3 mei 1283 definitief dat Willem van Brederode bewezen heeft recht van hoge heerlijkheid te hebben, o.a. in Goudriaan. De oudste heren van Goudriaan stamden dus uit het geslacht van Brederode. In de latere jaren ging het eigendom met daarbij horende rechten over op verschillende geslachten, deels door koop, deels door vererving; sinds 1775 is de heerlijkheid in het bezit van de familie Van Tets. Daarbij is sprake van twee heerlijkheden, namelijk Oud- en Nieuw-Goudriaan. De heerlijkheden zijn opgeheven bij grondwetsherziening van 1848, maar nog altijd draagt het hoofd van het adellijk geslacht Van Tets de naam “van Tets van Goudriaan”.

De tachtigjarige oorlog (1568 – 1648), bracht ook de kerkhervorming. De kerk van Goudriaan gaat dan in protestantse handen over. Het oudste historische gebouw in Goudriaan is deze kruiskerk. Aangenomen wordt dat de toren uit de 14e eeuw en de kerk uit de 15e eeuw stamt. In 1965 heeft de kerk opnieuw een ingrijpende restauratie doorgemaakt. In de kerk bevinden zich een kansel uit 1642, vier koperen kroonluchters en enkele zerken uit de 17e eeuw en een koperen doopbekken, houder en een lezenaar uit de 18e eeuw.

Verder bevindt zich in de toren een zeer oude celdeur en een gevangenenblok. In de gemeente staan veel oude boerenhofsteden op de lijst van monumenten.

Op 1 mei 1857 komt de bovenverdieping van het plaatselijk café als raadhuis te fungeren; dit duurde tot in 1965. Omdat het niet gepast werd geacht wanneer de raadsleden de raadkamer via het café moesten bereiken, werd aan de buitenzijde een afzonderlijke trapopgang gemaakt. Deze bevindt zich nog aan de zijgevel evenals een ‘bedieningsliftje’ in de cafézaal naar boven, om de vroede vaderen toch te kunnen voorzien van hun ‘jonge klare’. Het café is nog steeds als café-restaurant “Het Raadhuis” in gebruik.

Wapen van de gemeente Goudriaan

Het wapen van Goudriaan werd op 24 december 1817 door de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Goudriaan in gebruik bevestigd. Op 1 januari 1986 werd Goudriaan onderdeel van de nieuwe gemeente Graafstroom. Het wapen van Goudriaan is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Graafstroom zijn geen elementen overgenomen uit het wapen van Goudriaan. Sinds 1 januari 2013 valt het gebied onder de gemeente Molenwaard.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van sijnople beladen met een golvende fasce van zilver.” De heraldische kleuren zijn sinopel (groen) en zilver (wit).
De beide groene delen stellen de polders Oud-Goudriaan en Nieuw-Goudriaan voor. De zilveren band stelt het door beide polders lopende riviertje de Goudriaan voor.
Bron: Wikipedia – Goudriaan
Voorouders:
– Willem I  Heer van Brederode, zoon van Dirk van Teijlingen, heer van Brederode en Alverade van Heusden. Geboren circa 1230,  overleden op 3 juni 1285. Hij was ook heer van o.a. Goudriaan.
– Adriaantje Dionijsdr van Muijlwijck
Geboren circa 1605. Overleden na 28 februari 1670 te Goudriaan. Dochter van Dionijs Jans van Muijlwijck  en Geertje Gerrits.
Zij was gehuwd met Theunis Wouters Terlouw op 24 september 1629 te Goudriaan.
– Frederik Cornelis Honcoop
Hij is geboren op 24 februari 1636 in Hoenkoop. Zoon van Cornelis Cors Honkoop en Annetgen Pietersdr.
Schepen van Goudriaan van 1676-1680.
Getrouwd op 4 januari 1665 te Goudriaan met Geertje Theunis Wouters Terlouw.
– Anthonis Woutersz. Terlouw
Geboren omstreeks 1615. Zoon van Wouter Terlouw.
Jongeman van Goudriaan, woonde te  Goudriaan, verkocht en kocht land in 1632, schepen/heemraad 1640, 1651, 1652-1668, waarsman 1671.
– Ingetje Ariens Verhoef
Geboren 1628 te Lopik, gedoopt 30 maart 1628 te Lopik. Dochter van Arie Pieters Verhoef en Barbara Daams.
Zij trouwde op 22 januari 1653 te Goudriaan met Theunis Aarts Con. Geboren 17 maart 1630 te nGoudriaan. Overleden 2 december 1695 te Ottoland. Zoon van Aert Jans Con en Crijntje Aerts de Soij.
– Jan Teunis Aarts Verhoef
Geboren 1657 , gedoopt 2 april 1657 te Goudriaan. Overleden op 20 oktober 1698 te Ottoland. Zoon van Teunis Aertse Con en Ingetje Ariens Verhoef.
Hij trouwde op 19 december 1683 te Ottoland met Neeltje Jans Vasen. Geboren 1651, overleden 12 november 1651 te Ottoland.

 

  facebook        

© 16 december 2017