Heren van Keppel

 

Het geslacht Van Keppel is een oude, wijdvertakte familie met vele bezittingen. Het behoort tot de vrije adel en bezit naast allodiale goederen ook goederen die het rechtstreeks van de Duitse keizer in leen heeft ontvangen. Verder wordt het door de graven van Gelre met goederen beleend.

 

1. Wolter I van Keppel
Geboren omstreeks 1155, overleden circa 1207.
Wolter (Wolterus) I wordt beschouwd als de stamvader van het geslacht Keppel. Hij wordt al in 1180 genoemd als hij samen met graaf Hendrik I van Gelre en andere edelen grond schenkt aan het te stichten klooster Betlehem bij Doetinchem. Wolter I wordt in 1182 genoemd als de eigenaar van het goed Verwolde bij Lochem. In 1200 schenkt hij nogmaals goederen aan het pas gestichte klooster Betlehem. In 1203 treedt hij op als borg voor graaf Otto I van Gelre, als deze in handen van de hertog van Brabant is gevallen. Hetzelfde gebeurt nogmaals in 1207.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Derck I van Keppel (Volgt 2)

 

2. Derck I van Keppel 
Geboren rond 1180, overleden in 1227. Zoon van Wolter I van Keppel.
Derck (Theodericus of Dirk) I treedt in de voetsporen van zijn vader als hij na 1207 goederen aan het klooster Betlehem schenkt. In 1227 overlijdt Derck I in de slag aan de Ane of aan de gevolgen hiervan.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Wolter II van Keppel ± 1225 – 1255 (Volgt 3)

 

3. Wolter II van Keppel
Geboren omstreeks 1225, overleden 1255. Zoon van Derck I van Keppel.
Wolter II wordt genoemd in 1253 als hij als getuige optreedt voor graaf Otto II van Gelre. Verder is er niets over hem bekend.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Derck II van Keppel  ± 1250 – 1300 (Volgt 4)

 

4. Derck II van Keppel
Geboren rond 1250,  overleden in 1300. Zoon van Wolter II van Keppel. Derck II is de eerste heer van Keppel die in het huisarchief van Keppel voorkomt. Hij draagt het vrije goed Keppel op aan de graaf van Kleef, alhoewel zijn relatie met graaf Reinald I van Gelre niet slecht is, want hij treedt meermalen als borg op.
Derck II is getrouwd met Beatrijs van Meurs. Dochter van Diederik II Graaf van Meurs (Zie Graven van Meurs nr. 2b) en Elisabeth van Altena.  Het feit dat de heren van Keppel een grafelijke dochter kunnen trouwen duidt erop dat ook zij van hoge adellijke afkomst zijn.
In 1288 vecht Derck II aan Gelderse zijde mee in de slag bij Woeringen. Een held is hij echter niet, want als een van de eersten slaat hij op de vlucht.
In 1290 staat hij borg voor graaf Reinald I van Gelre als deze zijn graafschap moet verpanden. In 1300 treedt hij op als borg voor de graaf Diederik VII van Kleef.
Kinderen:

 • Wolter III van Keppel      ± 1280 – ± 1330  (Volgt 5)
 • Ludgard van Keppel       ± 1282 – 1330 
 • Hendrik I van Keppel     ± 1285 – ….
 • Derck III van Keppel       ± 1288 – 1355
 • Arndt van Keppel           ± 1292 – ….

 

5. Wolter III van Keppel
Geboren in 1270 in Verwolde (Gelre), overleden op 30 april 1330. Zoon van Derck II van Keppel en Beatrijs van Meurs.
In 1312 raakt Wolter betrokken in een gewapend conflict met Otto van Bylant en Borre van Doornik, waarin hij wordt bijgestaan door graaf Reinald I van Gelre. Wolter III lijkt aanvankelijk op goede voet te staan met Reinald I. Hij valt Reinald I af als diens zoon Reinald II zich tegen zijn vader gaat verzetten.
In 1313 treedt Wolter III als getuige op. In 1316 wordt hij als raadsvriend genoemd en in 1318 wordt hij leenman van Gelre in Overrijn. Na opnieuw een getuigenis in 1324 wordt hij in dat jaar samen met zijn broer Derck III als raadslid genoemd. Wolter III staat ook op goede voet met de Utrechtse bisschop, want hij wordt in 1327 als schout van Salland belast met het bestuur van een gedeelte van het Oversticht.
De goede relatie met Utrecht is in 1330 voorbij, want Wolter III verklaart samen met andere Sallandse edelen de oorlog aan de bisschop. Als Wolter III in datzelfde jaar komt te overlijden sterft het geslacht Keppel met hem uit.
Hij is getrouwd met Jutta van der Sluys in 1295. Dochter van Arnold van de Sluis en Agnes van de Lecke (Zie Heren van de Lek nr. 6a).
Kinderen:

 • Beatrix Vrouwe van Keppel  1300 – 1355, zij trouwt met Roderic I van Voorst. Via dit huwelijk gaat de heerlijkheid Keppel naar het geslacht Voorst. Deze heren gaan zich voortaan Van Voorst en Keppel noemen.
 • Arnolda van Keppel 1315 – …. (Volgt 6)
 • Agnes, trouwt met Johan van Lynden
 • Ermgard, trouwt met Dirk III van Lynden
 • Elisabeth, trouwt met Willem van Doornick
 • Ludgard, trouwt met Gijsbert van Bronckhorst de Jonge
 • Johanna
 • N.N.

 

6. Arnolda van Keppel 
Dochter van Wouter III van Keppel en Jutta van der Sluys.
Zij is 1e in 1355 getrouwd met
Johan II de Cock van Opijnen. Geboren in 1330, overleden in 1392. Zoon van Arend I de Cock van Opijnen (Zie Heren De Cock nr. 4)en Geertruij van Broeckhuijsen (Zie Heren van Broeckhuysen nr. 5).
Kinderen:

 • Geertruid de Cock van Opijnen  1355 – ….
 • Johan III de Cock van Opijnen  1360 – 1395 (Volgt Heren De Cock nr. 6)

Arnolda trouwde 2e met Willem de Cock van Isendoorn
Dochter:

 • Johanna van Isendoorn
Bronnen:
Geneanet – Arnolda van Overrijn
Graafschap Middeleeuwen – Heren van Keppel

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

  facebook       

© 21 maart 2018, laatst bijgewerkt op 27 maart 2022