Zegwaard

Zoetermeer en Zegwaard in 1793, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver.

 

Gemeente Zegwaard in 1868, door J. Kuyper. 1350 inwoners. Publiek Domein Wikipedia

Seghwaert is een wijk (nummers 23 ged, 24, 27) en voormalig dorp in de gemeente Zoetermeer.

Tot 1935 was het een zelfstandige gemeente, gespeld als Zegwaart of Zegwaard (kadaster). Oud-Zegwaart beslaat een deel van het oude dorp (het gedeelte ten oosten van de Delfse- en Leidsewallen) en wat lintbebouwing langs de Zegwaartseweg, die de oostgrens van de huidige wijk markeert. De gemeente Zoetermeer hanteert de archaïsche schrijfwijze Seghwaert.

In de middeleeuwen vormden Zegwaart en Zoetermeer één parochie.
Aanvankelijk was Zegwaard een ambachtsheerlijkheid. De ambachtsheerlijkheid Seghwaert heeft verscheidene heren gekend.
De oudst bekende Ambachtsheren en vrouwen van Zegwaard waren van de geslachten Brederode, van den Doortoghe en van Egmont.
Gerrit Hendricksz Oem van Wijngaarden trouwde met Sandrina Croesinck, vrouwe van Benthuizen, Zoetermeer en Zegwaard en bracht daarmee een zeer aanzienlijke erfenis in de familie.

De woonwijk bestaat uit laagbouw, gestapelde hoogbouw, twee winkelcentra en de haltes van RandstadRail (lijn 3 en 4): Seghwaert en Leidsewallen.

Ook de Zoetermeerse wijken Noordhove, Oosterheem en Palenstein en het Van Tuyllpark liggen in het gebied van de voormalige gemeente Zegwaard.

Wapen van Zegwaard                                                        Publiek Domein Wikipedia

Het wapen van Zegwaard werd op 24 september 1915 per Koninklijk Besluit aan de Zuid-Hollandse gemeente Zegwaard in gebruik bevestigd. Op 1 mei 1935 werd de gemeente bij Zoetermeer gevoegd. Het wapen van Zegwaard is daardoor komen te vervallen. In het wapen van Zoetermeer (1936) zijn de schildhouders van het wapen van Zegwaard teruggekomen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“In azuur 3 schuinbalken van zilver. Het schild gedekt door eene gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen en ter weerszijden gehouden door een leeuw van goud, getongd en genageld van keel.“De heraldische kleuren zijn azuur (blauw) en zilver (wit) voor het wapen, en goud (geel) en keel (rood) voor de leeuwen. Het schild wordt gedekt door een gravenkroon. Niet vermeld in de beschrijving, doch wel aanwezig op de tekening is een groene arabesk waarop alles geplaatst is.
Het wapen werd al door de heerlijkheid gevoerd. De herkomst is onbekend. R. Bakker beschrijft het wapen van Zegwaard in 1799 al zo, zonder kroon of schildhouders.
Uit:
Voorouders uit Zegwaard:
 • Floris van Brederode
  Geboren 1230 in Slot Brederode, overleden na 1306. Zoon van Dirk I van Brederode en Aleid van Heusden.
  Ridder, vermeld tussen 1270 en 1293. Hij was leenman van de graaf van Holland voor het huis te Doortoghe met 33 morgen land, in Monsterambacht gelegen, en voor de ambachten Zegwaard en Zevenhuizen.
  Hij was gehuwd met een dochter van Hugo van Naaldwijk.
 • Floris van den Doortoghe
  Geboren 1259 Slot Brederode, overleden in 1321. Zoon van Floris van Brederode. Hij was heer van Doortoghe en van Zegwaard en ZevenhuizenHij was gehuwd met Beatrijs van Rodenrijs.
 • Jan I van Egmont
  Geboren vóór 1310, overleden op 28 december 1369. Ridder (1343), was heer van Egmond, IJsselstein, Zevenhuizen en Zegwaard, baljuw van Kennemerland (1353-1354), stadhouder van Holland (1358), in ongenade (1359) en baljuw Kennemerland en West-Friesland (1363). Zoon van Wouter II van Egmont.
 • Dirck Dircksz Sasbout
  Geboren in 1419 overleden op 31 augustus 1480 te Zoetermeer. Knape. Ambachtsbewaarder van Zegwaart (1464). Zoon van Dirck Sasbout.
  Hij is getrouwd met Sophia Van Segwaert. Dochter van Meynert Dirck Claesz van Segwaert.
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl
Terug naar: Dorpen en Steden
facebook

© 28 oktober 2017, laatst bijgewerkt op 15 augustus 2023