Marenteel Hendrik I van Gelre

en Zutphen

 

Wapen van Gelre

 

De oudst bekende voormoeder in deze Marenteel van mijn voorvader Hendrik I van Gelre en Zutphen (1120 – 1182) is Warimburg (± 810 – ….).

 

1. Warimburg
Geboren rond 810. Van haar afkomst is niets bekend.
Zij is getrouwd met Harduin, graaf van Bourgondie. Geboren rond 810. Zoon van Amadeus van Vintzgau en Engeltrude van Parijs.
Kinderen:

 • Odo I van Troyes (Graaf van Troyes)  ± 830 – ….
 • Ansgardis van Bourgondie  840-881 (Volgt 2)

 

Wapen van Bourgondië

2. Ansgard van Bourgondië
Geboren rond 840, overleden in 881. Dochter van Warimburg en van graaf Harduin van Bourgondië.
Zij is op 1 maart 862 getrouwd met Lodewijk II (de Stamelaar) van West-Francië.(Zie Stamreeks Karel de Grote nr. 4). Hij is een rechtstreekse mannelijke afstammeling van Karel de Grote.
Dochter:

 • Irmentrud van Frankrijk  ± 875-± 910

 

3. Irmentrud van Frankrijk
Geboren omstreeks 875, overleden rond 910.
Dochter van Ansgard van Bourgondië en Lodewijk II “de Stamelaar” van West-Francië.
Zij is gehuwd met Reginar I van de Darnau. Geboren rond 850, overleden in 916. Zoon van Giselbert van Darnau en Irmengard der Karolingen. Reginar was al twee keer eerder getrouwd.
Dochter:

 • Kundegonde van Frankrijk  ± 890 – ± 940

4. Kundegonde van Frankrijk
Geboren rond 890, overleden rond  940. Dochter van Irmentrud van Frankrijk en Reginar I van Darnau.
Zij was gehuwd met Wiegerich van Lotharingen. Geboren rond 880, overleden circa 921. Zoon van Odakar V “de Grote” van Boulogne.
Dochter:

 • Hildegard van Westerburg  ± 910 – ± 970

 

5. Hildegard van Westerburg
Geboren rond 910, overleden rond 970. Dochter van Kundegonde van Frankrijk en Wiegerich van Lotharingen.
Zij was gehuwd met Herman Billung van Saksen. Geboren tussen 910,  overleden te Quedlinburg op 27 maart 973. Zoon van Egbert Billung van Saksen. Hij was een van de belangrijkste vazallen van Otto I de Grote.
Dochter:

 • Mathilde van Saksen  942 – 1008

 

Wapen van Saksen

6. Mathilde van Saksen – Billung
Geboren in 942, overleden in 1008. Dochter van Mathilde van de Ardennen en Herman van Saksen-Billung.
Zij was 1e gehuwd met Boudewijn III van Vlaanderen. Geboren omstreeks 940, overleden 1 november 962) was medegraaf van Vlaanderen van 958 tot aan zijn dood.
Boudewijn III was de enige zoon van graaf Arnulf I en van Aleidis (of Adela) van Vermandois.
Kinderen:

 • Arnulf II van Vlaanderen (Volgt Graven van Vlaanderen nr. 5a)
 • Johan Graaf van Conteville, Heer Comyn …. – 960
 • Bertha van Vlaanderen, gehuwd met Gerold I van Genève en moeder van Gerold II van Genève.

Zij was 2e gehuwd met Godfried van Ardennen, graaf van Verdun. Geboren circa 933, overleden in 996. Zoon van Gozelo van Ardennen en Oda van Metz.
Kinderen:

 • Godfried II (de Kinderloze) van Verdun (Hertog van Neder-Lotharingen 1005)  965-1023
 • Gerberga van Verdun  ± 966 – ….
 • Adalbero II van Verdun (Bisschop van Verdun 984-990)  967-991
 • Gozelo I (de Grote) van Neder – Opper Lotharingen (Hertog van Neder 1023 en Opper Lotharingen 1033, Markgraaf Van Antwerpen 1008)  970-1044
 • Frederik van Verdun (Graaf van Verdun, Later Geestelijke )  970-1022
 • Ermengarde van Verdun  ± 971-1042 (Volgt 7)
 • Herman van Verdun 1022-1024)  ± 975-1029

 

7. Ermengarde van Verdun
Geboren circa 971, overleden in 1042. Dochter van Mathilde van Saksen-Billung en Godfried van Ardennen, graaf van Verdun.
Zij was gehuwd met Otto van Hammerstein (Zie Graven van Zutphen nr. 1). Geboren circa 969, overleden op 5 juni 1035. Zoon van Herribert van de Wettergau en Ermintrudis de Pont, gravin van Auelgau, Methingau en Zutphen.
Kinderen:

 • Otto II van Hammerstein  ± 990 – 1034
 • Mathilde van Zutphen  ± 1000 – …

 

Wapen van Zutphen

8. Mathilde van Zutphen
Geboren rond 1000. Dochter van Ermengarde van Verdun en Otto Hammerstein, heer te Zutphen (Zie Graven van Zutphen nr. 1).
Zij was gehuwd met Liudolf van Brauweiler, ook wel Ludolf van Waldenberg of Liudolf het Kind. Geboren rond 1000, overleden op 11 april 1031. Zoon van paltsgraaf Ezzo van Lotharingen en Mathilde van Lotharingen, dochter van keizer Otto II.

Kinderen:

 • Mathilda van Zutphen  ± 1009 – ….
 • Hendrik van Zutphen  1017 – 1033
 • Adelheid van Zutphen, erfdochter van Zutphen  ± 1017 – ….
 • N. van Zutphen  ± 1018 – ….
 • Konrad van Zutphen, voogd Van Brauweiler  ± 1025-1055

 

Wapen van Zutphen

9. Adelheid van Zutphen
Geboren circa 1017. Erfdochter van Mathilde van Zutphen en Luidolf van Brauweiler.
Zij was gehuwd met Godschalk van Verdun, door huwelijk graaf van Zutphen. Geboren na 1017, overleden in 1064. Zoon van Herman van Verdun en Imma van Hasegau.

 • Godschalk II van Zutphen (Heer Te Gennep)  ± 1035 – ….
 • Sophy van Zutphen (Gravin, Erve van Zutphen)  ± 1037 – 1086
 • Jutta van Zutphen  ± 1039 – …. (Volgt )
 • Gebhard (De Oudere) van Zutphen (Graaf In Twente)  ± 1042 – < 1063 
 • Otto II (de Rijke) van Zutphen ± 1050 – 1113

 

 

Wapen van Zutphen

10. Jutta van Zutphen
Geboren in 1039. Dochter van Adelheid van Zutphen en Godschalk van Verdun.
Zij was gehuwd met Lodewijk I van Arnstein. Geboren circa 1038, overleden in 1084. Zoon van Arnold Dominus van Arnstein.
Kinderen:

 • Judith van Arnstein  ± 1062 – 1118 (Volgt )
 • Giselhild van Arnstein  ± 1070 – ….
 • Anastasia van Arnstein  ± 1072 – ….
 • Lodewijk II van Arnstein (Graaf van Arnstein)  ± 1074-1130 
 • Hemma van Arnstein  ± 1080 – ….
 • Katharina van Arnstein  ± 1085 – ….

 

Wapen van Arnstein

11. Judith van Arnstein
Geboren circa 1062, overleden in 1118. Dochter van Jutta van Zutphen en Lodewijk I van Arnstein.
Zij was gehuwd met Otto II de Rijke  van Zutphen. Geboren circa 1050, overleden in 1113. Hij was een jongere zoon van graaf Godschalk van Verdun en Adelheid van Zutphen (Zie Graven van Zutphen nr. 3). Otto volgde zijn vader op als graaf van Zutphen en als voogd van de Abdij van Corvey.
Dochter:

 • Ermgard van Zutphen

 

Wapen van Zutphen

12. Ermgard van Zutphen
Geboren rond 1090, overleden circa 1136. Dochter van Judith van Arnstein en Otto II de Rijke van Verdun.
Zij trouwde met Gerard II van Gelre, (ook wel Gerard V van Wassenberg), bijgenaamd Gerard de Lange. Geboren rond 1090, overleden tussen 24 oktober 1131 en 1133. Hij was van 1129 tot zijn dood graaf van Gelre. Zoon van Gerard I van Gelre (Gerard IV van Wassenberg) (Volgt Graven van Gelre nr. 5). Toen zijn vader in 1129 overleed volgde hij die op als graaf van Gelre en graaf van Wassenberg. Zijn huwelijk met Ermgard van Zutphen, de erfdochter van het graafschap Zutphen wier bezittingen bestonden uit gebied ten oosten van de IJssel (Zutphen) en talrijke buitenposten in Friesland, Westfalen en het Rijnland. Gerard handhaafde deze erfenis tegen de bisschop van Münster en kreeg daarbij steun van de hertog van Neder-Lotharingen.
Kinderen:

 • Adelheid. Zij trouwde met graaf Egbert van Tecklenburg
 • Hendrik van Gelre  ± 1120 -1182
 • een dochter. Zij trouwde met graaf Hendrik I van Oldenburg-Wildeshausen

Ermgard trouwde na het overlijden van Gerard met  Koenraad II van Luxemburg. Dit huwelijk bleef kinderloos.

 

13. Hendrik I van Gelre en Zutphen
Geboren rond 1120, overleden in 1182.  Zoon van Ermgard van Zutphen en Gerard II van Gelre.
Hendrik volgde in 1131/1133 zijn vader op als graaf Geldern en Wassenberg, in 1138 erfde hij het graafschap Zutphen van zijn moeder. Hendrik had goede relaties met het aartsbisdom Keulen en met keizer Frederik I van Hohenstaufen. Daardoor wist hij zijn positie in het hele gebied van Friesland tot aan de Maas uit te breiden met een aantal versnipperde bezittingen. Hij verkeerde daardoor op gespannen voet met de bisschoppen van Utrecht, Luik, Münster (stad) en Paderborn (stad), en met de abt van de Abdij van Corvey. Daarom sloot Hendrik een verbond met de stad Utrecht maar moest dat onder Hollandse druk weer opzeggen. Hendrik overleed in 1182 en werd opgevolgd door zijn zoon Otto I.
Hij trouwde omstreeks 1135 met Agnes van Arnstein. Geboren rond 1130, overleden voor 1179. Erfdochter van Lodewijk II van Arnstein en Udelhild van Odenkirchen.
Hendrik en Agnes kregen de volgende kinderen:

 • Gerard van Gelre, kort voor zijn vader overleden en begraven in Zutphen. Gehuwd met Ida van Boulogne in haar tweede huwelijk, maar ze kregen geen kinderen.
 • Otto van Gelre, (Volgt Graven van Gelre nr. 7) opvolger van zijn vader.
 • Agnes, in 1168 gehuwd met graaf Hendrik I van Namen. Zij verliet Hendrik en trok in een klooster, ondanks diens beroep op paus Alexander III. Uiteindelijk werd een verzoening bemiddeld tussen Agnes en Hendrik, door graaf Filips van Vlaanderen en de aartsbisschop van Keulen. Hendrik had namelijk geen erfgenamen en het was voor deze heren wenselijk dat er wel een erfgenaam zou komen omdat anders graaf Boudewijn IV van Henegouwen zijn bezittingen zou erven. Agnes en Hendrik kregen uiteindelijk een dochter: Ermisinde (Volgt Graven van Namen nr. 8)
 • Adelheid (ovl. na 1212), voor 1179 gehuwd met graaf Gerard van Loon (Volgt Graven van Loon nr.5a).
 • Margaretha, gehuwd met graaf Engelbert I van Berg (-1189).

Terug naar:

Marentelen uit de Middeleeuwen

  facebook       

© 28 februari 2019