Marenteel Robert II van Artesië

 

De oudst bekende voormoeder van mijn voorvader Robert II van Artesië (1250 – 1302) is Herina Herina Palaiologos (± 1160 – ….).

Wapen van Artesië

Palaiologos-Dynastie

1. Herina Palaiologos
Geboren rond 1160. Mogelijk een dochter van Nikephoros Palaiologos.
Zij was gehuwd met Isaäk II Angelos. Geboren omstreeks 1155, overleden te Constantinopel, 28 januari 1204.
Hij was keizer van Byzantium in de jaren 1185-1195 en 1203-1204. Zoon van  Andronikos Doukas Angelos,een militaire leider in Klein-Azië (omstreeks 1122 – najaar 1185) die trouwde met Euphrosyne Kastamonitissa (circa 1125 – najaar 1195). Andronikos Doukas Angelos was de zoon van Constantine Angelos en Theodora Komnene (15 januari 1096/1097), de jongste dochter van keizer Alexios I Komnenosen Irene Doukaina . Aldus was Isaäk een lid van de uitgebreide keizerlijke clan van de Komnenoi .
Hun kinderen waren:

 • Anna-Euphrosyne Angelina, getrouwd met Roman de Grote .
 • Irena Angelina Maria van Byzantium ± 1180 – 1208 (Volgt 2)
 • Alexios IV Angelos  ± 1182

 

Byzantium

2. Irena Angelina Maria van Byzantium
Geboren te Constantinopel rond 1180, overleden in Burg Hohenstaufen te Staufenberg op 27 augustus 1208. Ze was een Byzantijnse prinses. Irena was een dochter van Isaak II Angelos, keizer van Byzantium en Herina.
De naam Angelina wijst op de Byzantijnse familie der Angeloi; Maria is haar katholieke voornaam. Zij was door haar eerste huwelijk koningin-gemalin van Sicilië en door haar tweede huwelijk met Filips van Schwaben was zij markgravin-gemalin van Toscane, hertogin-gemalin van Zwaben en Rooms-Duitse koningin.

In 1193 huwde ze voor de eerste maal met Rogier III van Sicilië, mede-koning van Sicilië uit het Normandische vorstenhuis Hauteville. Het huwelijk vond plaats in het Normandisch kasteel La Zisa in Palermo. Dit huwelijk was afgesproken door haar vader Isaak en haar schoonvader, de heersende koning Tancred van Sicilië, tijdens de Derde Kruistocht. Haar man stierf ook in 1193, tijdens de regering van schoonvader Tancred, die bovendien ook in 1193 stierf. Het eerste huwelijk van Irena en Rogier III was kinderloos. Haar schoonbroer Willem III werd de (laatste) Normandische koning van Sicilië onder het regentschap van haar schoonmoeder Sibylla.

In 1194 stormde de Rooms-Duitse keizer Hendrik VI Palermo binnen om zich tot koning van Sicilië te laten kronen. De Siciliaanse dynastie van Hauteville moest de plaats ruimen voor de dynastie van Hohenstaufen. De familie Hauteville, prinses Irena incluis, werd opgepakt en weggevoerd naar Zwaben, het stamland van Hendrik VI. Keizer Hendrik VI besliste vervolgens in 1195 dat Irena diende te huwen met zijn jonge broer Filips van Zwaben. Haar verloofde Filips werd in de jaren 1195-1196 markgraaf van Toscane en hertog van Zwaben. Tevoren was Filips namelijk prinsbisschop van Würzburg doch hij geraakte onverwacht betrokken bij de internationale politiek van zijn broer Hendrik VI. Een huwelijk tussen het keizerlijk huis der Hohenstaufen en het keizerlijk huis van Byzantium maakte deel uit van Hendriks politiek.

In dezelfde jaren 1195-1196 verbleef Irena opgesloten in de burcht van Schweinhausen in de Rijksstad Biberach, een stad onder de voogdij van keizer Hendrik VI. In 1197 kwam zij vrij om, bij Augsburg, een tweede maal te huwen met Filips van Zwaben, zoals twee jaren tevoren al was beslist. In 1198 was Irena aanwezig in Mainz bij de verkiezing en kroning tot Rooms-Duitse koning van haar man Filips. Filips en Irena werden nooit keizer en keizerin omdat paus Innocentius III de tegenkoning Otto IV steunde, een Welf.

In 1208 werd Irina weduwe na de moord op Filips. Zij vluchtte, hoogzwanger, naar Burg Hohenstaufen bij Staufenberg. Zij stierf er in het kraambed met haar baby (1208). Haar lijk werd overgebracht naar het klooster van Lorch, waar ze begraven werd naast de graven van andere Hohenstaufen. Het graf is in de loop der tijden verloren gegaan.
Filips en Irena hadden de volgende kinderen die volwassen leeftijd bereikten:

 • Maria van Zwaben 1196 – 1235 (Volgt 3)
 • Beatrix van Zwaben   1198 – 1212, in 1212 kort gehuwd met keizer Otto IV, dè rivaal van Filips en Irena
 • Cunegonde van Zwaben  1200 – 1248, in 1224 gehuwd met Wenceslaus I van Bohemen

 

Wapen van Schwaben

3. Maria van Schwaben
Geboren op 12 april 1196 te Arezzo, overleden in 1235 te Leuven. Dochter van Irena Angela van Byzantium en Filips van Schwaben.
Zij was gehuwd met Hendrik II van Brabant. Geboren in 1207, overleden op 1 februari 1248. Hertog van Brabant van 1235 tot aan zijn dood. Hij wordt ook Hendrik de Edelmoedige genoemd. Zoon van Hendrik I van Brabant (Zie Hertogen van Brabant nr. 7) en Mathilde van Boulogne (Zie Graven van Boulogne nr. 12).
Kinderen:

 • Hendrik III van Brabant   ± 1231- 1261
 • Filips
 • Mathilde   1224  -1288  (Volgt 4)
 • Beatrix  1225-1288, in 1241 gehuwd met Hendrik Raspe, landgraaf van Thüringen en Rooms koning; vervolgens in 1247 met Willem II van Vlaanderen
 • Maria, in 1254 gehuwd met Lodewijk II van Beieren
 • Margaretha 1277, abdis

 

Wapen van de Hertogen van Brabant

4. Mathilde van Brabant
Geboren in 1224, overleden in 1288. Dochter van Maria van Zwaben en Hendrik II van Brabant.
Zij trouwde 1e in 1237 met Robert I van Artesië, bijgenaamd de Goede. Geboren op 17 september 1216, overleden bij El-Mansoera op 8 februari 1250. Hij was de derde (tweede overlevende) zoon van koning Lodewijk VIII van Frankrijk (Zie de Capetingers nr. 15) en Blanca van Castilië (Zie Koningen van Castilië nr.7). Hij kreeg in 1237 het graafschap Artesië in apanage.
Mathilde  trouwde 2e  in 1254 met Gwijde III van Saint-Pol (-1289), comte de Saint-Pol.
Uit het eerste huwelijk met Robert van Artesië had zij twee kinderen:

 • Blanca van Artesië  1248 – 1302
 • Robert II van Artesië   1250 – 1302 (Volgt 5)

 

Robert II van Artesië

5. Robert II van Artesië
Geboren op 17 september 1250, overleden te Kortrijk op 11 juli 1302.
Hij was een postume zoon van graaf Robert I van Artesië (Zie Graven van Artesië nr. 2) en dus de kleinzoon van koning Lodewijk VIII van Frankrijk (Zie de Capetingers nr. 15)en Blanca van Castilië (Zie Koningen van Castilië nr.7).
Hij was graaf van Artesië van bij zijn geboorte. Zijn moeder was Mathilde van Brabant.
Robert was in 1262 getrouwd met Amicia van Courtenay. Geboren rond 1250, overleden in1275. Zij was de dochter van Peter van Courtenay, heer van Goms en Mehun (Zie Heren Heren van Courtenay nr. 7b) en van Perrenelle Joigny, dochter van Gaucher Joigny.
In 1277 trouwde hij 2e met Agnes II van Nevers (1237-1288), dochter van Archambald IX van Bourbon
Hij trouwde 3e met Margaretha van Avesnes (-1342), dochter van graaf Jan I van Henegouwen.
Kinderen uit het eerste huwelijk.

 • Filips van Artesië (1269-1298) (Volgt Graven van Artesië nr. 3)
 • Mathilde (1270-1329)
 • Robert (1271-1272)

Terug naar:

Marentelen uit de Middeleeuwen

  facebook      

© 28 februari 2019