Oudshoorn

Het dorp Oudshoorn in 1793, Nederlandsche Stad- en Dorp- Beschrijver.

 

Gemeente Oudshoorn in 1865, door J. Kuijper. 1900 inwoners.

Oudshoorn was een dorp en een voormalige gemeente in Zuid-Holland aan de Oude Rijn tussen Woubrugge, Ter Aar, Aarlanderveen en Alphen. In 1822 telde de gemeente Oudshoorn 1358 bewoners en in 1875 waren dat er 2252 waarvan driekwart lidmaat was van de Nederlands Hervormde Kerk en een kwart van de Rooms-Katholieke kerk.

Naast het gelijknamige dorp bevatte de gemeente ook de buurtschappen Ridderbuurt en Molenaarsbrug. Het dorp lag lang uitgestrekt langs de kromming in de rivier de Oude Rijn van de buurt Molenaarsbrug tot aan de Aarlanderveense kerkbuurt. Van oorsprong bestond de gemeente uit twee heerlijkheden: Gnephoek en Oudshoorn.

Waarschijnlijk dat de naam Oudshoorn zijn oorsprong heeft in “Houthorne”, dat wil zeggen de Hoorn (een bocht in een rivier) waar veel hout is. De H is er in de loop van de tijd afgeslepen en Outshoorn werd tenslotte Oudshoorn.

De Heren van Oudshoorn worden al omstreeks 1300 in de geschiedenis vermeld. Van ouds vond de bevolking haar bestaan in de landbouw en veeteelt en -ten dele- in de pannen- en pottenbakkerij en andere fabrieksarbeid. Sinds 1918 maakt het deel uit van Alphen aan den Rijn. De plaats is nu een wijk in Alphen aan den Rijn.

De glas-in-lood ramen van de Nederlands Hervormde Kerk, gemaakt tussen 1661-1671, maakten in 1991 onderdeel uit van de Lijst ‘Top 10’ Glas-in-lood van het toenmalige ministerie van WVC in verband met aanvullende beschermende maatregelen bij buitengewone omstandigheden.

Het wapen van Oudshoorn is op 24 juli 1816 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Oudshoorn in gebruik bevestigd. De gemeente Oudshoorn is op 1 januari 1918 samen met Aarlanderveen en Alphen opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Alphen aan den Rijn, waardoor het wapen kwam te vervallen. In het wapen van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn zijn geen elementen uit het wapen van Oudshoorn opgenomen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van keel, beladen met 3 hoorns van goud.” De heraldische kleuren in het wapen zijn keel (rood) en goud (geel). Het wapen is gedekt met een antieke gravenkroon met 9 parels, die niet in de beschrijving vermeld wordt.
Het wapen is waarschijnlijk als sprekend wapen bedoeld. Het wordt al omstreeks 1360 vermeld voor Willem van Oudshoorn. In de achttiende eeuw wordt het wapen als zodanig vermeld voor de ambachtsheerlijkheid Oudshoorn.

 

Bron: Wikipedia – Oudshoorn

Voorouders van mij uit Oudshoorn:
Heren van Oudshoorn (1280), Turkenburg (1655), Weselenburg (1647)

Heren van Outshoorn

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook        

© vrijdag 20 oktober 2017