De naam Ooms

Verklaring:
1. Als verwantschapsnaam een bijnaam voor iemand die onder een bepaalde groep personen als oom bekend stond en vermoedelijk in de familiebetrekkingen oom was van één of meerderen van hen.
Vergelijk de voorbeelden bij de familienaam Oom (Oem):

 • Jan Oem
  Overleden 1369. Bastaardzoon van Dirck II van Wassenaer, die blijkens oorkonden een zekere relatie ten aanzien van bezittingen met zijn neef Heer Dirc IV van Wassenaer onderhield.
 • Nicolaas Oem van Arkel
  Hij was rentmeester van Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, zijn neef. Ook was hij regent van Arkel, nadat zijn broer Jan III van Arkel in 1324 was overleden, totdat diens zoon Jan IV van Arkel oud genoeg was om Heer van Arkel te zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal daar zijn bijnaam Oom van Arkel aan ontleend zijn.
 • Jacob Oom Dircxz
  De helft van 15 morgen land met het huis dat erop staat in Hodenpijl (20-4-1399) te versterven in 3 gelijke delen op zijn 3 wettige zoons Claes, Jacob en Dirck. Komt een van hen kinderloos te overlijden, dan erven beide overgebleven
  broers elk de helft van zijn aandeel, komen twee broers kinderloos te overlijden dan erft de
  derde het gehele leen. Bij kinderloos overlijden van alle drie en van eventuele andere
  kinderen, komt het leen aan Claes Wouter Oem, neef van Jacob Oom Dircxz. en bij gebreke
  van deze op de nakomelingen van Dirck Oem, de vader van Jacob Oom Dircxz.

2. Als patroniem kan Oomen, evenals Oomkens, Ooms en andere varianten van de van oudsher Germaanse voornaam Odmar (Odomarus, Omaar) zijn afgeleid, een samenstelling van od = ‘erfgoed’ en mar = ‘beroemd’.

 

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voorouder van een Alblasserwaardse familie: Adriaen Adriaenszoon Oom, geb. voor 1525, won. in Nieuwpoort; de -s-uitgang wordt enkele generaties later toegevoegd, o.a. bij Adam Janszoon Ooms, huw. Groot-Ammers 1664 [L. Ooms, ‘Enkele voorouders van J.W. Ooms’, in: Kwartaalblad Historische Vereniging Binnenwaard 10 (1993), nr 3, p 81-86].
• Laurens Ooms (Utrecht 1838-1889); zoon van Philip Philipoom / Ooms (Utrecht 1807-1889); zoon van Johannes Hendrik Ohm = Hendrik Philip Oom / Ooms (Utrecht 1775-1807) – via een andere zoon ontstaat een tak met de naam Philipoom; zoon van Johannes Philip Ohm = Johannes Philippus Ooms, ged. 1749, ovl. Utrecht 1793 .
• [N.J. Bruyniks, ‘O… Ooms, bedoel je die!?’, in: Kwartaalblad Historische Vereniging West-Alblasserwaard 11 (1992), nr 3, p 14].
Vijf eeuwen Ooms [N.J. Bruyniks, J. Ooms, L.Ooms, T.G. Ooms , Schoorl 1995. Beginnend bij Adriaen Adriaensz Oom, Groot-Ammers 16e eeuw. Tevens nog de genealogie Oem: Claes Oem, bestuurder Dordrecht ca. 1230; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 1, p 14].
Zie ook: Geslacht Ooms
• Oom(s), Doom(s), Doem(s), D’hooms, Nooms:  Verwantschapsnaam: de Oom. Bet. ook: grootvader, zwager. D. Ohm, Oheim; vgl. Nonkel. 1187-1200 Teodericus Ome (HAGSTR.); 1270 Balduini Oem = 1276 Balduini Avunculi, Hulst Z (DEBR. 1980); 1291 Jan Doem f. Weitins Oems, Bg. (CROENEN 71); 1398 Jan de Oem; Pietre Doem, Aalbeke; 1398 Casin Doem, Trissequin Doems, Meulebeke; 1382 weduwe Roeger Oems, Wingene (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Oom, Ooms, Noom: 1. De verwantschapsnaam oom. D. Ohm. Noom door metanalyse. 1269 Balduwinus dictus Oem = 1276 Margareta relicta Balduini Avunculi, Hulst (DEBR. 1962); 1451 Aechte Ooms, Zierikzee (PARM.). ­ 2. Evtl. Patr. Korte vorm van VN Omaar. 1317 Oem Hanne van den Groettesande, Tholen (MEERTENS 1947).   [WFZ]
Uit: Nederlandse Familienamenbank – Ooms

 

Varianten op de naam Ooms:
Oem, Oemkes, Oems, Ohm, Ohmen, Ohms, Ome, Omes, Omges, Omis, Oom, Ooman, Oome, Oomens, Oomes, Oomis, Oomkens, Oomkes, Ooms, Oomse, Oomsen, Oomsoon.
Oudste voorkomende naam: 1187-1200 Teodericus Ome (Keulen).
De namen tonen geen verwantschap aan.

 

Aantal naamdragers Ooms bij de volkstelling van 1947
volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

Groningen 0
Friesland 8
Drenthe 18
Overijssel 90
Gelderland 115
Utrecht 86
Amsterdam 279
Noord-Holland 342
Noord-Holland totaal 621
Den Haag 67
Rotterdam 279
Zuid-Holland 617
Zuid-Holland totaal 963
Zeeland 38
Noord-Brabant 376
Limburg 16
Totaal in Nederland (1947) 2.331

 

Verspreiding van de naam Ooms
Wereldwijd (2019) dragen ongeveer 8.521 mensen de achternaam Ooms.
De namen tonen geen verwantschap aan.
Hieronder de landen Top 10:

Land Aantal
België 3.926
Nederland 3.546
Verenigde Staten 639
Canada 132
Australië 88
Frankrijk 34
Duitsland 27
Zuid-Afrika 23
Thailand 14
Zwitserland 13
Bronnen:
Forebears Familienaam Ooms
Nederlandse Familienamenbank – Ooms
CBG Familinamen – Ooms 1947
Naamverhalen.be- Familienaam Ooms
Repertorium op de Lenen van de Hofstad Made bij Delft, 1329-1764 – Hodenpijl – pag. 8

 

Zie ook:

Geslacht Ooms

Terug naar:

Ooms is de naam

facebook

© 1 november 2020, laatst bijgewerkt op 10 september 2023