Heerlijkheid Holy

De ridderhofstad, gelegen aan de Holyweg in de Holiërhoekse
en Zouteveense polder onder Vlaardinger-Ambacht, was het centrum van de heerlijkheid.

 

Ridderhofstede Holy

Deze bestond uit een toren, een herenhuis en een boerderij. De naam Holy is afgeleid van ‘Hoylede’, wat een samentrekking is van ‘Hoge Lede’, een hoger gelegen plaats aan een lede of watering. Hiermee werd waarschijnlijk de prehistorische kreek ‘de oude Vlairdingh’ bedoeld, die ten oosten van de heerlijkheid lag. Onder ‘heerlijkheid’ verstaan we het gebied van een heer. Aan het bezit van zo’n gebied waren een titel en een aantal rechten en bevoegdheden verbonden.
Holy viel voor een klein deel onder het Huis Wassenaer en voor een ander klein deel onder het Huis Mathenesse. Voor het overige was het vrij eigendom.

De eerst bekende heer van Holy was Reinier van Hoylede. Geboren omstreeks 1200.

De ridderhofstad was gelegen aan de Holyweg en bezat een stenen woontoren op een motte met ten minste drie woonlagen en voorzien van een ringgracht. Rond 1700 was het goed een buitenplaats. Na het overlijden van de laatste eigenares, mevrouw Dreux van Holy in 1850, werd deze afgebroken en werd het terrein ontmanteld. De boerderij werd in 1964 gesloopt.

Van de ridderhofstad resteert het grote toegangshek met het wapen van Holy, en twee gevelstenen uit de boerderij, met daarop de familiewapens. Het toegangshek, met twee gemetselde pilaren met het de tekst “HO” “LY” en het jaartal 1735 is een rijksmonument.

Het inrijhek werd in 1971 verplaatst naar het terrein naast het in 1959 gebouwde ziekenhuis Holy, waar het toegang tot een rosarium verschafte. Het ziekenhuis is in 2009 gesloopt.

Bron: Wikipedia – Ridderhofstad Holy

 

  

Inrijhek van  Ridderhofstede Holy met rechts het wapen van Holy wat midden op het inrijhek staat.

 

 

Zie ook:

Heren van Holy

 

Terug naar:

Heerlijkheden

facebook

©  3 december 2017, laatst bijgewerkt      30 oktober 2023