Kastelen,

Vestingsteden en Heerlijkheden

Merkwaardige Kasteelen Nederland 
Anderhalve eeuw geleden werden de boeken geschreven door Van Lennep en Hofdijk.
Waarvan het eerste deel in 1854 verscheen. Het werden drie delen, waarvoor veel belangstelling ontstond. In ieder deel werden circa twaalf kastelen beschreven. Herdruk in 1983.

 

 

Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
Atrium Cultuurgidsen – Inge Timmermans (1993)
Het woord kasteel is afgeleid van het Latijnse “castellum”.
Met deze term zullen hierna gebouwen worden aangeduid die tijdens de Middeleeuwen zijn opgetrokken met in ieder geval twee doelen. Ten eerste was het bouwwerk door voorzieningen verdedigbaar te maken. Ten tweede had het gebouw een woonfunctie. De kasteelheer had het beheer over het geheel. 73 pagina’s.

 

 

Woontorens in Nederland
NKS – Taco Hermans (2015)
Voor ieder die in kastelen is geïnteresseerd, geeft deze gids een prachtig overzicht van de nog bestaande woontorens.
De vele illustraties geven een zo compleet mogelijk beeld van hoe de woontoren er uit ziet en welke ontwikkeling het gebouw heeft doorgemaakt. 240 pagina’s.

 

 

Kasteel Amerongen
Het is zoals het was

Uitgeverij Waanders – samenstelling en redactie Carien de Boer-van Hoogevest (2011)
Het zeventiende-eeuwse kasteel Amerongen is gerestaureerd. In dit boek wordt teruggekeken op een lange restauratieperiode van 23 jaar, waarin het werk fasegewijs is uitgevoerd. 111 pagina’s.

 

Het oude kasteel herleefde
Jan Herman van Heek en Huis Bergh 1912-2012
Chris Ruikes
2012 staat voor Kasteel Huis Bergh in het teken van het feit dat Jan Herman van Heek, textielfabrikant uit Enschede, honderd jaar geleden Huis Bergh en het omliggende land kocht.

 

 

Kasteel de Boekhorst. De Geschiedenis van een Hollands pronkjuweel
Aspekt – Jan van der Elst en Maud Mommers (2020)
De geschiedenis van kasteel de Boekhorst is innig verweven met de Hollandse grafelijke familie. Het verhaal begint in 1273 met de schenking door graaf Floris V van benoorden Noordwijkerhout gelegen duingebied. De ontvangers van deze gulle gift waren zijn bloedverwant Aleidis van Holland en haar gemaal Boudewijn van Noordwijk. Op deze zandgrond werd al gauw een vesting aangelegd. Vervolgens vervulden de kasteeleigenaren en hun kroost vaak voorname functies in het Hollandse maatschappelijke en religieuze leven.

 

Duivenvoorde
Waanders – Redactie Anette de Vries (2010)
Bewoners, landgoed, kasteel, interieur en collectie.
Niet zomaar een museale collectie, maar een collectie met een verhaal. 264 pagina’s.

 

 

Zevenhonderd Jaar Kasteel Dussen
In 1990 werd de ‘Stichting Vrienden van het Kasteel van Dussen’ opgericht. De Stichting heeft als doel het kasteel als cultuurhistorisch erfgoed te behouden en uit te dragen. Dit gebeurt onder andere door wekelijkse rondleidingen, muziekoptredens, kindervoorstellingen, lezingen en exposities. De Brabantse Kastelendag is het jaarlijks hoogtepunt.
De Stichting heeft aanleiding gezien een boek over de geschiedenis van het kasteel samen te stellen. Dit boek, rijk voorzien van illustraties, belicht diverse aspecten over en rond het kasteel door de eeuwen heen. 134 pagina´s.

 

Het kasteel van Egmond
Pirola – Ir. Arnold C.M. Burger
Een schets van de ontwikkeling van het slot op den Hoef.
Zo werd aan de voet van de duinen, in het zicht van de Abdij, een sterkte gebouwd. Deze sterkte zou uitgroeien tot één van de machtigste kastelen van dit deel van Nederland. 111 pagina’s.

 

Kermestein en haar bewoners
Arend Datema Instituut – Joke Honders (2019)
Kermestein was een voormalig kasteel aan de dijk in Lienden. In dit boekje wordt de geschiedenis van dit kasteel en zijn bewoners beschreven. Bijzonder is het overgeleverd verhaal van de overnachting van koning Willem III op Kermestein. Het boekje is voorzien van kaarten en foto’s, zelfs van een aantal fragmenten van Kermestien, die nog in Lienden zijn terug te vinden. 56 pagina’s

 

Het Muiderslot
Stichting Rijksmuseum Muiderslot – Annick Huijbrechts & Yvonne Molenaar
Het Muiderslot heeft de afgelopen zeven eeuwen heel wat meegemaakt: van ridders, graaf Floris V, samenzweringen, slimme bouwtrucs, en martelingen tot liiteraire feesten, P.C. Hooft, dichters en kunstenaars, vrolijk gezang, oorlogen, overstromingen, sloop en renovatie en de geleidelijk groei naar een volwaardig Rijksmuseum. 68 pagina’s.

 

Het kasteel van Rhoon
Roman House Publishers – Feico Houweling (2005)
De geschiedenis van het kasteel en haar bewoners.
48 pagina’s

 

 

Slot Zuylen, Oud-Zuilen
Ludion Gids (2003)
Dit handzame gidsje vertelt in woord en beeld de geschiedenis van het slot en zijn bewoners. Het slot wisselde sinds de 13de eeuw meermaals van eigenaar (de bekendste bewoonster van Slot Zuylen was de schrijfster Belle van Zuylen) en is vandaag in gebruik als museum. 112 pagina’s.

 

 

Vestingsteden

Vestingsteden
“Vesting” is een verzamelterm die wordt gebruikt om kastelen, schansen, forten en vestingsteden aan te duiden.
Een vestingstad is een versterkte woonplaats met een burgerbevolking; een verdedigde kern, die was ontsproten uit de natuurlijke neiging en noodzaak tot bescherming en uit de technische middelen om dit te realiseren.

 

 

 

IJsselstein de Vesting
Stichting Historische Kring IJsselstein – Martin W.J. de Bruijn (2005)
De stad IJsselstein heeft zich eeuwenlang teweer moeten stellen tegen de buitenwereld.
Bepalend hiervoor waren de vestingwerken. Beveiliging tegen vijanden, het weren van ongewenste bezoekers en een strakke controle op de plaatselijke belastingen maakten de stadsbescherming noodzakelijk.

 

 

Heerlijkheden

Heerlijkheden in Nederland 
Uitgegeven door Verloren. Beschreven door C.E.G. ten Houte de Lange V.A.M. van der Burg, 2008.
In vroeger tijden werd het land niet alleen bestuurd door plaatselijke, regionale en landelijke overheden, maar werd een deel van de bestuurlijke, wetgevende en rechterlijke macht uitgeoefend door particulieren. De gebieden waarvoor dit gold, worden heerlijkheden genoemd. De wortels van dit systeem zijn gelegen in het middeleeuwse leenstelsel…

 

 

 

Heerlijkheden in Holland
Beschreven door Frans Willem Lantink & Japp Temminck, Hilversum 2017.
Tot aan het begin van de 19de eeuw werd het platteland meestal bestuurd op grond van een heerlijkheidsstatus. Deze bestuursvorm, waartoe ook rechtspraak behoorde, wortelde in de late middeleeuwen. Lange tijd was ons land ingedeeld in hoge, middelbare en lage heerlijkheden. Daarnaast waren er nog zogenaamde ambachtsheerlijkheden. Iedere heerlijkheidsvorm had eigen bevoegdheden, voorrechten en tradities…

 

 

Heerlijkheden rond Gorinchem
Pictures Publishers – Peter de Jong
Dit boek gaat over heren, ridders en kastelen in een klein gebied rond Gorinchem. Dit gebied lag in de Middeleeuwen hoofdzakelijk in een uithoek van het gewest Holland. Weinig interessant, zou je op het eerste gezicht zeggen, maar dat blijkt nog al mee te vallen. Opvallend veel bekende adellijke families waren hier in het bezit van heerlijkheden met bijbehorende kastelen…

 

 

De Hoge Heerlijkheid Langerak
Historische Kring Nieuwpoort – Gerda den Hartog, H.P.J. Keukelaar, Daniëlle Teeuwen
Langerak was een hoge heerlijkheid, die in het jaar 1330 slechts een ambachtsheerlijkheid was, waaraan Karel V in plaats van het buurtrecht, hetwelk in die tijd in gebruik was, het schepenrecht vergunde. De heerlijkheid was in het jaar 1452 in het geslacht van de Heeren van den Boetzelaer gekomen, door het huwelijk van Elburg, de erfdochter van Jan van Langerak met Rutger van den Boetzelaer, die in het jaar 1461 op het kasteel van Asperen doodgeschoten werd.
In 1841 kwam het uit nalatenschap in handen van de Heer mr. Willem Leonard Diemont, dijkgraaf van het Land van Arkel Boven en Beneden de Zouwe. Thans is het recht in bezit van de Nationale Nederlanden. 

Terug naar:

Huisbibliotheek
van John Ooms


Historische Boeken 1 (Wereldgeschiedenis en Vaderlandse geschiedenis)
Historische Boeken 2 
(Keizers, Koningen, Hertogen, Graven, Ridders en Edelen)
Historische Boeken 3 
(Kastelen, Vestingsteden en Heerlijkheden)
Historische Boeken 4 
(Lokale en Regionale Geschiedenis)
Historische Boeken 5
 (Genealogie & Heraldiek)

Lees meer… 

 

 

 

     facebook    

© 26 april 2022,   laatst bijgewerkt op 24 december 2023