Heren van Voorne

Van Voorne was een machtige adellijke familie uit Zeeland. Zij waren onder andere burggraaf van Zeeland. Het geslacht is in 1372 uitgestorven.

Hugo van Voorne is de stamvader van het geslacht. Hij wordt vermeld in een grafelijke oorkonde van 1108. Het stamslot van de familie heeft gelegen in Poortvliet maar werd begin van de 13e eeuw volledig verwoest tijdens de Loonse oorlog. Daarna bouwde de familie de burcht van Voorne.

voorne

 

1. Hugo I van Voorne (geboren circa 1035 – overleden na 26 juni 1108), Heer van Voorne.
Dat hij afstamt uit het Gravenhuis van Holland is zeker. Wie zijn vader was, blijft in het ongewisse.
Er is helaas weinig bekend van deze stamvader, Heer van Voorne en leenman van de graaf van Holland.
Hugo I van Voorne trouwde omstreeks 1080 met Badeloge NN (geboren rond 1045). Kinderen:

 • Hugo II van Voorne  (…. – ± 1135) (VOLGT 2)
 • Badeloge van Voorne
 • Floris van Voorne  (< 1135-1175)

2. Hugo II van Voorne
Overleden rond 1135, Heer van Voorne.
De naam van zijn vrouw niet bekend.
Hij had minstens één zoon:

 • Hugo III van Voorne (VOLGT 3)

3. Hugo III van Voorne  (geboren ca. 1100 – na 1168), Heer van Voorne.
Hugo komt als getuige voor in twee oorkonden van bisschop Burchard van Lechsgemünd van Utrecht. In het eerste onder de “principes” dat wil zeggen edelen en vrijen, in het tweede onder de “laycos liberos”, dat zijn de vrije leken. In tegenstelling met de geestelijke heren en met de dienstlieden (servientes) die mede onder de getuigen voorkomen). Hugo was Heer van Voorne en leenman van de bisschop.
Hij was getrouwd met Hadewich (ca. 1110 – na 1157), een buitenechtelijk kind van Floris II van Holland (Zie Graven van Holland nr. 7)
Kinderen:

 • Floris van Voorne
 • Hugo IV van Voorne en Putten (Volgt 4a)
 • Dirk I van Voorne (VOLGT 4b).

4a. Hugo IV van Voorne en Putten
Geboren 1145. Zoon van Hugo III van Voorne en Hadewich van Holland.
Dochter:

 • N.N. van Voorne, vrouwe van Putten (Volgt 5a).

4b. Dirk I van Voorne (ca. 1135, 1189) had de adellijke titel Heer van Voorne (van 1156 tot 1189). Zijn vader was Hugo III van Voorne, en hoorde tot het adellijke geslacht Van Voorne. Hij is getrouwd met een dochter van Unarch van Nadelwick, Heer van Naaldwijk en verwierf zo Naaldwijk. In latere jaren zou die heerlijkheid door een jongere tak van de familie Voorne worden bestuurd.  Hij liet de Burcht van Voorne bouwen (samen met zijn broer Floris van Voorne).
Kinderen:

 • Hugo (overleden na 1215)
 • Dirk II van Zeeland Van Voorne (geboren 1170- overleden 1228) (Volgt 5b)
 • Bartholomeus van Voorne Van Naaldwijk ( geboren 1170- overleden ….) (VOLGT Heren van Naaldwijk nr. 5)
 • Floris van Voorne van der Woert (geboren ca. 1178 – overleden ….) (VOLGT Heren van der Woerdt nr. 5)
 • een dochter (naam onbekend)

5a. N.N. van Voorne, vrouwe van Putten
Geboren 1180.
Zij was gehuwd met Jan I Persijn. Geboren in 1170, overleden op 20 september 1224 in Egmond. Zoon van Dirk Persijn en N.N. Spiker van Waterland.
Heer van Waterland.
Zoon:

Burggraven van Zeeland
Burggraaf (Latijn: praefectus, castellanus of burggravius) is een adellijke titel (vroeger een functie), die gewoonlijk hoger is dan baron maar een graad lager dan graaf. Het vrouwelijke equivalent is burggravin. De drager van deze titel vervulde vanaf de vroege middeleeuwen een militaire bestuursfunctie voor een leenheer en was in rang grofweg vergelijkbaar met een hooggeplaatste bevelhebber van een garnizoen. Hij of zij zetelde op een burcht of ander soort vesting, waarvan de naam werd afgeleid. De functie van burggraaf verwerd langzamerhand tot een erfelijke functie, waarna de titel haar betekenis verloor en een dode letter werd. De leen van een burggraaf (wanneer van toepassing) werd burggraafschap (Latijn: prefectura) genoemd.
De Heren van Voorne waren burggraaf van Zeeland.

5b. Dirk II van Zeeland van Voorne (geboren ca. 1170 –  overleden 1228).
Hij had van zijn oudere broer Hugo (overleden na 1215), de heerlijkheid Voorne geërfd. Zijn vader was Dirk I van Voorne. De titel van Naaldwijk ging echter naar zijn jongere broer, Bartholomeus van Voorne Van Naaldwijk. Dirk wordt vanaf 1218 vermeld als burggraaf van Zeeland. Hij wordt in een aantal aktes als getuige vermeld.

In 1220 wordt Voorne getroffen door een overstroming. De abdij Ter Doest hielp om de dijken te herstellen en de landerijen weer droog te maken. Als dank schonk Dirk aan de abt de polder van Middelland. De betreffende akte bevat de zinsnede dat men in nood zijn ware vrienden leert kennen.

Dirk was  getrouwd met Alveradis van Cuyk (ca. 1165 – 1230), weduwe van Hendrik IV van Kessel (ca. 1160 – ca. 1200).
Alveradis had uit haar eerste huwelijk een zoon: Willem van Kessel (zie Graven van Kessel nr. 5).
Dirk en Alveradis hadden de volgende kinderen:

 • Hendrik van Voorne (Volgt 6).
 • Hugo (ovl. na 2 januari 1254), heer van Heenvliet en zal ook 30 marken per jaar uit Walcheren ontvangen indien hij te weinig inkomsten heeft uit Heenvliet, gehuwd met ene Justine
 • Dirk
 • Albrecht

6. Hendrik van Voorne (geboren ca. 1200 – overleden 13 maart 1259) was heer van Voorne en burggraaf van Zeeland.
Hendrik werd vanaf 1220 genoemd in aktes van zijn vader Dirk II van Zeeland Van Voorne. In 1228 volgde hij zijn vader op. In 1229 gaf Hendrik een vergunning voor zoutwinning aan de abdij Ter Doest. Hij werd in 1235 vermeld als leenheer van Nicolaas I van Putten. Hendrik ontwikkelde zich tot een belangrijke hoveling van Willem II van Holland. Hendrik wordt vermeld als getuige in een aantal aktes van Willem en deed zelf enkele schenkingen (onder andere aan de Duitse Orde). Rond 1250 kocht hij van Willem gronden ten noorden en oosten van Rotterdam en gaf die uit aan leenmannen. In 1254 bevestigde hij de leenrechten van zijn broer Hugo, heer van Heenvliet.

Hendrik trouwde in 1231 met Catharina van Peteghem- Cysoing. Geboren omstreeks 1210, overleden 1260. Dochter van Dochter van Jan III van Peteghem-Cysoing (Zie Heren van Peteghem nr. 8) en Maria van Bourghelles.
Zij kregen de volgende kinderen:

 • Hillegonda (Volgt 7a).
 • Margarethe (ca. 1230 – ca. 1270), gehuwd met Hubert Schenk van Beusinchem
 • Albrecht van Voorne, opvolger van zijn vader (Volgt 7b).

Gezichtsreconstructie Hillegonda van Voorne

7a. Hillegonda van Voorne
Overleden op 5 april 1302. Zij is een dochter van Hendrik Heer van Voorne.
Zij was 1e gehuwd met Costijn II van Renesse. Als weduwe 2e gehuwd met Willem I van Brederode.
Kinderen:

 • Dirk van Brederode (Volgt Heren van Brederode nr. 4)
 • Rikairde van Brederode
 • Alverade van Coudekerke
 • Aleit Uter Wike

 

7b. Albrecht van Voorne (vóór 1247 – 30 december 1287) was heer van Voorne en burggraaf van Zeeland.
Albrecht van Voorne was de zoon en opvolger van Hendrik van Voorne, burggraaf van Zeeland, ridder, overleden ca. 1260-1261 en Catharina van Cysoing. Hij was een hoveling van Floris V van Holland en vergezelde hem in 1268 naar Brugge. Albrecht werd begraven in de abdij van Loosduinen.
Albrecht was gehuwd met Aleyd van Loon (ca. 1240 – ca. 1275), dochter van Arnold IV van Loon  (Zie Graven van Loon nr. 7) en Johanna van Chiny (Zie Graven van Chiny nr. 9) en weduwe van Dirk II van Valkenburg (Zie Heren van Valkenburg nr. 6).

Zij kregen een dochter:
– Mabelia  1273 – 1313 (Volgt 8a).

Albrecht hertrouwde in 1275 met Catharina van Durbuy.
Kinderen:
– Gerard van Voorne, opvolger van zijn vader.
– Lisebette van Voorne  ± 1325 – …. (Volgt 8b)

8a. Mabelia van Voorne
Geboren 1273, overleden 26 februari 1313. Dochter van Albrecht van Voorne en Aleyd van Loon.
Zij was gehuwd met Jan III van Arkel. Zoon van Jan II van Arkel en Bertrouda van Sterkenborg.
Zoon :
– Jan IV van Arkel 1305-1360 (Volgt Heren van Arkel nr.19a)

 

8b.  Lisebette van Voorne 
Geboren circa 1325. Dochter van Albrecht van Voorne en Catharina van Durbuy.
Zij was gehuwd met Maurin Dircksz van der Does.
Kinderen:

 • Vranck van der Does 1360 – …. (Volgt Heren van der Does nr. 6)
 • Simon van der Does  1369 – ….
 • Badeloge van der Does …. – 1411
 • Willem van der Does …. – ± 1431
 • Maurijn van der Does

 

 

Stambomen Heren van Voorne

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

  facebook        

handtekening 2015

7 mei 2015, bijgewerkt op 1 maart 2018