Heren van Voorne

Van Voorne was een machtige adellijke familie uit Zeeland. Zij waren onder andere burggraaf van Zeeland. Het geslacht is in 1372 uitgestorven.

Hugo van Voorne is de stamvader van het geslacht. Hij wordt vermeld in een grafelijke oorkonde van 1108. Het stamslot van de familie heeft gelegen in Poortvliet maar werd begin van de 13e eeuw volledig verwoest tijdens de Loonse oorlog. Daarna bouwde de familie de burcht van Voorne.

 

 

1. Hugo I van Voorne
Geboren omstreeks 1035, overleden na 26 juni 1108. Heer van Voorne.
Hij zou een familieband hebben met het Gravenhuis van Holland. Mogelijk was zijn vader Floris van Voorne, kleinzoon van Dirk Pelgrim van Holland (Zie mogelijke voorouders van de Heren van Voorne).
Er is helaas weinig bekend van deze voorvader, Heer van Voorne en leenman van de graaf van Holland.
Hugo I van Voorne trouwde omstreeks 1080 met Badeloge van Holland. Geboren omstreeks 1040. Dochter van Floris I van Holland en Geertruid van Saksen.
Kinderen:

 • Hugo II van Voorne  (± 1065 – ± 1135) (Volgt 2)
 • Floris van Voorne  (± 1065  – ….)
 • Badeloge van Voorne
Bronvermeldingen:
Hugo I van Voorne – Rootsweb
Hugo I van Voorne (1035–1108) • FamilySearch
Badeloge van Holland (1040–1085) • FamilySearch

2. Hugo II van Voorne
Geboren omstreeks 1065, overleden rond 1135, Heer van Voorne. Zoon van Hugo I van Voorne en Badeloge (van Holland)
Gehuwd met N.N. (van Naeldwijck)
Hij had minstens één zoon:

 • Hugo III van Voorne (Volgt 3)
Bronvermeldingen:
Hugo II van Voorne – Rootsweb
Hugo II van Voorne (1065–1135) • FamilySearch

3. Hugo III van Voorne
Geboren rond 1100, overleden na 1168, Heer van Voorne. Zoon van Hugo II van Voorne.
Hugo komt als getuige voor in twee oorkonden van bisschop Burchard van Lechsgemünd van Utrecht. In het eerste onder de “principes” dat wil zeggen edelen en vrijen, in het tweede onder de “laycos liberos”, dat zijn de vrije leken. In tegenstelling met de geestelijke heren en met de dienstlieden (servientes) die mede onder de getuigen voorkomen). Hugo was Heer van Voorne en leenman van de bisschop.
Hij was getrouwd met Hadewich (ca. 1110 – na 1157), een buitenechtelijk kind van Floris II van Holland (Zie Graven van Holland nr. 7)
Kinderen:

 • Floris van Voorne
 • Hugo IV van Voorne en Putten (Volgt 4a)
 • Dirk I van Voorne (Volgt 4b)
Bronvermeldingen:
Wikipedia – Hugo III van Voorne
Hugo III van Voorne • FamilySearch

4a. Hugo IV van Voorne en Putten
Geboren 1145. Zoon van Hugo III van Voorne en Hadewich van Holland.
Dochter:

 • N.N. van Voorne, vrouwe van Putten (Volgt 5a)
Bronvermeldingen:
Krommetje.nl – Hugo IV van Voorne
Hugo IV van Voorne • FamilySearch

4b. Dirk I van Voorne (ca. 1135, 1189) had de adellijke titel Heer van Voorne (van 1156 tot 1189). Zijn vader was Hugo III van Voorne, en hoorde tot het adellijke geslacht Van Voorne. Hij is getrouwd met een dochter van Unarch van Nadelwick, Heer van Naaldwijk en verwierf zo Naaldwijk. In latere jaren zou die heerlijkheid door een jongere tak van de familie Voorne worden bestuurd.  Hij liet de Burcht van Voorne bouwen (samen met zijn broer Floris van Voorne).
Kinderen:

 • Hugo (overleden na 1215)
 • Dirk II van Zeeland Van Voorne (geboren 1170- overleden 1228) (Volgt 5b)
 • Bartholomeus van Voorne Van Naaldwijk ( geboren 1170- overleden ….) (Volgt Heren van Naaldwijk nr. 5)
 • Floris van Voorne van der Woert (geboren ca. 1178 – overleden ….) (Volgt Heren van der Woerdt nr. 5)
 • Adelheid Dircksd van Voorne (Volgt 5c)
Link: Wikipedia – Dirk I van Voorne

5a. N.N. van Voorne, vrouwe van Putten
Geboren 1180.
Zij was gehuwd met Jan I Persijn. Geboren in 1170, overleden op 20 september 1224 in Egmond. Zoon van Dirk Persijn en N.N. Spiker van Waterland.
Heer van Waterland.
Zoon:

Link: Peoplepill – daughter van Voorne

 

Burggraven van Zeeland
Burggraaf (Latijn: praefectus, castellanus of burggravius) is een adellijke titel (vroeger een functie), die gewoonlijk hoger is dan baron maar een graad lager dan graaf. Het vrouwelijke equivalent is burggravin. De drager van deze titel vervulde vanaf de vroege middeleeuwen een militaire bestuursfunctie voor een leenheer en was in rang grofweg vergelijkbaar met een hooggeplaatste bevelhebber van een garnizoen. Hij of zij zetelde op een burcht of ander soort vesting, waarvan de naam werd afgeleid. De functie van burggraaf verwerd langzamerhand tot een erfelijke functie, waarna de titel haar betekenis verloor en een dode letter werd. De leen van een burggraaf (wanneer van toepassing) werd burggraafschap (Latijn: prefectura) genoemd.

De Heren van Voorne waren burggraaf van Zeeland.

Bron: Wikipedia – Burggraaf

5b. Dirk II van Zeeland van Voorne (geboren ca. 1170 –  overleden 1228).
Hij had van zijn oudere broer Hugo (overleden na 1215), de heerlijkheid Voorne geërfd. Zijn vader was Dirk I van Voorne. De titel van Naaldwijk ging echter naar zijn jongere broer, Bartholomeus van Voorne Van Naaldwijk. Dirk wordt vanaf 1218 vermeld als burggraaf van Zeeland. Hij wordt in een aantal aktes als getuige vermeld.

In 1220 wordt Voorne getroffen door een overstroming. De abdij Ter Doest hielp om de dijken te herstellen en de landerijen weer droog te maken. Als dank schonk Dirk aan de abt de polder van Middelland. De betreffende akte bevat de zinsnede dat men in nood zijn ware vrienden leert kennen.

Dirk was getrouwd met Alveradis van Cuyk (ca. 1160 – 1230), weduwe van Hendrik III van Kessel (ca. 1140 – ca. 1190).
Alveradis had uit haar eerste huwelijk een zoon: Hendrik IV van Kessel (zie Graven van Kessel nr. 4).
Dirk en Alveradis hadden de volgende kinderen:

 • Hendrik van Voorne (Volgt 6a)
 • Hugo, heer van Heenvliet (Volgt 6b)
 • Dirk van Voorne (Volgt 6c)
 • Albrecht
 • Margaretha van Voorne (Volgt 6d)
 • Mabelia van Voorne
Vermeldingen
Wikipedia – Dirk II van Voorne
Alveradis van Cuijck (± 1160-± 1230)  » Genealogie Online

 

5c. Adelheid Dircksd van Voorne
Overleden in 1199. Zij was gehuwd met Daniël I van de Merwede.
Uit dit huwelijk:

6a. Hendrik van Voorne (geboren ca. 1200 – overleden 13 maart 1259) was heer van Voorne en burggraaf van Zeeland.
Hendrik werd vanaf 1220 genoemd in aktes van zijn vader Dirk II van Zeeland Van Voorne. In 1228 volgde hij zijn vader op. In 1229 gaf Hendrik een vergunning voor zoutwinning aan de abdij Ter Doest. Hij werd in 1235 vermeld als leenheer van Nicolaas I van Putten. Hendrik ontwikkelde zich tot een belangrijke hoveling van Willem II van Holland. Hendrik wordt vermeld als getuige in een aantal aktes van Willem en deed zelf enkele schenkingen (onder andere aan de Duitse Orde). Rond 1250 kocht hij van Willem gronden ten noorden en oosten van Rotterdam en gaf die uit aan leenmannen. In 1254 bevestigde hij de leenrechten van zijn broer Hugo, heer van Heenvliet.

Hendrik trouwde in 1231 met Catharina van Peteghem- Cysoing. Geboren omstreeks 1210, overleden 1260. Dochter van Dochter van Jan III van Peteghem-Cysoing (Zie Heren van Peteghem nr. 8) en Maria van Bourghelles.
Zij kregen de volgende kinderen:

 • Hillegonda (Volgt 7a)
 • Margarethe (Volgt 7b)(ca. 1230 – ca. 1270), gehuwd met Hubert Schenk van Beusinchem
 • Albrecht van Voorne, opvolger van zijn vader (Volgt 7c)
Uit: Wikipedia – Hendrik van Voorne

 

6b. Hugo van Voorne en Heenvliet
Geboren rond 1200, overleden omstreeks 1275. Ridder, heer van Heenvliet (beleend door vader, bevestigd door broer), krijgt van zijn broer Hendrik de heerlijkheid Heenvliet. Zoon van  Dirk II van Voorne en Alveradis van Cuyck.
Hij is getrouwd met Justine Reiniersdr van Heeze.
Kinderen:

 • Dochter Van Voorne  ± 1240 – ….
 • Hugo Vornekine Van Heenvliet  ± 1240 – 1307 (Volgt Heren van Heenvliet nr. 2)
 • Dirk Van Heenvliet  1240 – ….

 

 

 

6c. Dirk van Voorne
Geboren rond 1210. Zoon Van Dirk II van Voorne en Alveradis van Cuijck.
Hij was gehuwd met Clementia van Bierbeek. Dochter van Dirk van Bierbeek.
Zoon:

 

6d. Margaretha van Voorne
Geboren rond 1210. Dochter van Dirk II van Voorne en Alveradis van Cuijck.
Kinderen

 • Gerrit II van Heemskerck  ± 1233 – ± 1275 (Volgt  Heren van Heemskerck nr. 3)
 • Bartoud van Heemskerck  1235 – 1270
 • Hendrik I van Heemskerck  1237 – 1318

Gezichtsreconstructie Hillegonda van Voorne

7a. Hillegonda van Voorne
Overleden op 5 april 1302. Zij is een dochter van Hendrik Heer van Voorne.
Zij was 1e gehuwd met Costijn II van Renesse. Als weduwe 2e gehuwd met Willem I van Brederode.
Kinderen:

 • Dirk van Brederode (Volgt Heren van Brederode nr. 4)
 • Elizabeth van Brederode 1258-1323, was gehuwd met Herman VI van Woerden, een van de verraadplegers op graaf Floris V van Holland. (Volgt Heren van Woerden nr. 6)
 • Rikairde van Brederode ±1263-1303
 • Floris I (Florentius) van Schoten ( Adrichem) ±1265-1327
 • Aleid van Brederode 1260-1333
 • Theodericus (bastaardzoon ?) de Schoten <1297-?
 • Willem Ver Margrietsone (bastaardzoon) van Brederode ?-1317
Uit: Wikipedia – Willem I van Brederode

 

7b. Margaretha van Voorne
Geboren 1230, overleden 1260. Dochter van Hendrik Heer van Voorne, Burggraaf Van Zeeland en van Catharina van Peteghem-Cysoing.
Zij is in 1250 getrouwd met Hubert II Schenk van Beusinchem. Geboren in 1224 te Beusichem, overleden op 31 mei 1271. Hij bezit in 1251 25 morgen land tussen Vechten en Bunnik als Utrechts leen. Schenker van de bisschop van Utrecht en leenman van Gelre.
Zoon van Steven van Bosinchem van Vianen en Ava van Zuylen Anholt.
Kinderen:

 • Hubert III Schenk van Beusichem Heer Van Culemborg  1250-1315 (Volgt Heren van Bosinchem nr. 10a)
 • Dirk Splinter Heer van Beusichem  1260-1305

 

7c. Albrecht I van Voorne (vóór 1247 – 30 december 1287) was heer van Voorne en burggraaf van Zeeland.
Albrecht van Voorne was de zoon en opvolger van Hendrik van Voorne, burggraaf van Zeeland, ridder, overleden ca. 1260-1261 en Catharina van Cysoing. Hij was een hoveling van Floris V van Holland en vergezelde hem in 1268 naar Brugge. Albrecht werd begraven in de abdij van Loosduinen.
Albrecht was gehuwd met Aleyd van Loon (ca. 1240 – ca. 1275), dochter van Arnold IV van Loon  (Zie Graven van Loon nr. 7) en Johanna van Chiny (Zie Graven van Chiny nr. 9) en weduwe van Dirk II van Valkenburg (Zie Heren van Valkenburg nr. 6).

Zij kregen een dochter:

 • Mabelia  1273 – 1313 (Volgt 8a).

Albrecht hertrouwde in 1275 met Catharina van Durbuy. Geboren rond 1255, overleden in 1328. Dochter van Gerard van Luxemburg, graaf van Durbuy en van Machteld van Kleef. Na de dood van Albrecht onderhield zij een meer dan vriendschappelijke relatie met Graaf Floris V van Holland. In 1297 hertrouwde zij met Wolfert I van Borsele.
Kinderen:

 • Gerard van Voorne  1276-1337, opvolger van zijn vader (Volgt 8b)
Uit: Wikipedia – Albrecht van Voorne

8a. Mabelia van Voorne
Geboren 1273, overleden 26 februari 1313. Dochter van Albrecht van Voorne en Aleyd van Loon.
Zij was gehuwd met Jan III van Arkel. Zoon van Jan II van Arkel en Bertrouda van Sterkenborg.
Zoon :

 

8b. Gerard van Voorne
Bijgenaamd ‘het kind van Voorne’. Geboren 1276, overleden 1337. Zoon van Albrecht van Voorne en Catharina van Durbuy. Hijkreeg na de dood van zijn vader een ridderlijke opvoeding aan het hof van Graaf Floris V van Holland.
Hij was op 12-jarige leeftijd getuige van de ontvoering van graaf Floris V. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zich verdienstelijk gemaakt bij de vervolging van de hoofddaders en hun medeplichtigen van een misdaad,
Hij is 1e getrouwd met Heilwig van Borselen, onder druk van zijn stiefvader Wolfert I van Borselen. Heilwich was geboren in 1280, overleden in het jaar 1329. Dochter van Wolfert I van Borselen (Zie Heren van Borselen nr. 4c) en Sybille van Praet.

Kinderen:

 • Machteld van Voorne  1297 – 1372 (Volgt 9a)
 • Albert van Voorne  ± 1300 – 1331 (Volgt 9b)
 • Lijsbeth van Voorne
 • Catharina van Voorne  …. -1364

Hij is 2e getrouwd met Elisabeth van Kleef voor 11 juni 1332.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

 

9a. Machteld van Voorne
Geboren in 1297, overleden in 1372. Dochter van Gerard van Voorne en Heilwich van Borsselen.
Zij is in 1323  getrouwd met  Dirk Loef III van Kleef. Geboren in 1286, overleden 1332. Zoon van graaf Diederik VIII van Kleef en Margaretha van Gelre.
Dochter:

 • Elisabeth van Kleef-Hülchrath  ± 1310 – 1347 (Volgt Graven van Kleef nr. 12b)

 

9b. Albrecht II van Voorne
Geboren rond 1300, overleden op 25 september 1331. Zoon van Gerard van Voorne en Heilwig van Borselen.
Hij was gehuwd met Mathilde van Wesemael. Overleden in 1353. Dochter van Arnold van Wesemael, heer van Bergen op Zoom
(Zie Heren van Wesemael nr. 4) en van Johanna van Loon.

Kinderen:

 • Lisebette van Voorne  1325 – ….
 • Johanna van Voorne  ± 1334 – 1349

 

10.  Lisebette van Voorne 
Geboren circa 1325. Dochter van Albrecht II van Voorne en Mathilde van Wesemael.
Zij was gehuwd met Maurin Dircksz van der Does. Geboren in 1320. Heer van het Huis ter Does te Leiderdorp in 1354, dijkgraaf van den Nieuwedijk. Zoon van Dirk van der Does en Clementia Philips van Santhorst.
Kinderen:

 • Vranck van der Does 1360 – …. (Volgt Heren van der Does nr. 6)
 • Simon van der Does  1369 – ….
 • Badeloge van der Does …. – 1411
 • Willem van der Does …. – ± 1431
 • Maurijn van der Does

 

Vermeldingen over Heren van Voorne:
Wikipedia – Heren van Voorne
Inventaris van het archief van de Heren van Voorne, Burggraven van Zeeland, 1272-1371
KareldeGrote.nl – reeks 133
Geni – Nazaten Hugo I van Voorne
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

 

Zie ook:

Land van Voorne

Stambomen Heren van Voorne

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

facebook

 

© 7 mei 2015,     laatst bijgewerkt op 17 augustus 2023