Giessen

Giessen in 1865, door J. Kuyper

 

Giessen (Hollands-BrabantsGiesse) is een dorp in de Nederlandse gemeente Altena, behorend tot het Land van Altena, provincie Noord-Brabant. Het dorp ligt tegen het dorp Rijswijk aan en heeft 1.645 inwoners (2021).
Giessen ligt tussen Rijswijk en Andel. Nabijgelegen kernen zijn Rijswijk, Poederoijen, Brakel, Andel, Waardhuizen. Giessen ligt aan de Alm, een rivier waarvan een deel van de bedding in de 13e eeuw door de Maas werd ingenomen. Sinds 1904 is er sprake van de Afgedamde Maas.
Ten westen van de kom van Giessen ligt het Almbos en ten noordoosten vindt men de Struikwaard, een deels in natuurgebied omgezette uiterwaard.

In Giessen heeft ooit het Kasteel Giessen gestaan, is gebouwd ná 1262, waarschijnlijk aan het einde van de 13 eeuw. Het kasteel werd rond 1305 gesloopt door heer Gerard I van Horne, nadat Hugeman van Giessen met zijn knapen achtentwintig vaarzen en tien varkens geroofd had van de poorters van Woudrichem. Het kasteel is daarna nooit herbouwd, de betreffende grond wordt namelijk nadien consequent aangeduid als de hofstede “waar het huis Giessen placht te staan”. De heren van Giessen bouwden vervolgens ergens anders ten noorden van het kasteel een nieuw huis. Van dat tweede huis zijn nog geen resten gevonden.
Aan het kasteel Giessen was de ambachtsheerlijkheid Giessen verbonden. Degene die beleend was met het huis van Giessen, was tevens de ambachtsheer van Giessen. Zowel het huis als de functie waren lenen van Altena.

Het dorp bezat reeds in de 11e eeuw een tufstenen kerkje. Omstreeks 1200 verlegde de Maas haar loop en brak door de bedding van de Alm, om vervolgens noordwestwaarts te stromen. Aldus werd ook de kerk ondermijnd en herbouwd op een buitendijkse terp.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er industrialisatie. Met name in 1952 begon de reeds in 1925 bestaande groothandel in groenten en aardappelen van de firma Hak met een groenteconservenindustrie, welke sindsdien aanzienlijk gegroeid is en de belangrijkste werkgever van Giessen is.

De voormalige gemeente Giessen werd in 1973 opgeheven en ingedeeld in de gemeente Woudrichem. Op 1 januari 2019 werd Giessen ingedeeld in de gemeente Altena.

In 2013 stuitte men aan de Burgstraat op de fundering van het Kasteel Giessen, door graafwerkzaamheden voor de bouw van woningen in bouwplan ‘de Looveling’. De ex-brandweerkazerne en het dorpshuis werden voor dit plan gesloopt.

Wapen Giessen (1817 – 1973)

Het wapen van Giessen werd op 16 juni 1817 aan de Noord-Brabantse gemeente Giessen toegekend. Het wapen bleef tot 1973 in gebruik, dat jaar ging de gemeente op in de nieuwe gemeente Woudrichem. Het wapen is een variant op het wapen van het Land van Heusden en Altena. Ook het wapen van Woudrichem is afgeleid van dat wapen. De breedarmige kruisjes uit het wapen van Giessen zijn na de fusie in het schildhoofd van dat van Woudrichem opgenomen.
Het wapen kreeg van de Hoge Raad van Adel geen tekst mee, een eventuele blazoenering zou als volgt geluid kunnen hebben:
Van zilver beladen met 2 afgewende paalsgewijze geplaatste zalmen van keel, vergezeld van 9 breedarmige kruisjes van goud, paalsgewijs in 3 rijen van 3 geplaatst.
Het schild is van zilver met daarop twee rode zalmen, deze staan rechtop met de ruggen naar elkaar toe. Ook op het schild negen breedarmige kruisjes van goud, gepositioneerd 3, 3 en 3. Het wapen is heraldisch gezien incorrect: de gouden kruisjes mogen niet op een ondergrond van een ander metaal, in dit geval zilver, daardoor is dit wapen een raadselwapen.

Uit:
Wikipedia – Giessen
Wikipedia – Wapen van Giessen
Wikipedia – Kasteel Giessen

 

Voorouders te Giessen:

  • Heren van Ghiessen
  • Cornelis Noorloos
    Hij was geboren op 27 oktober 1759 te Giessen, overleden op 23 juli 1846 te Almkerk en Uitwijk. Van beroep was hij vlasboer. Zoon van Jacob Noorloos en Anneke de Ruijter. Hij huwde met Jacomina (Mijntje) van Drunen.

Terug naar:

Dorpen en Steden

  facebook       

© 2 mei 2022