Heren van Bosinchem

Beusichem

Bosinchem

De oudste vermelding van Beusichem is te vinden in een eind 11e-eeuws afschrift van een oorkonde, die is opgesteld tussen 918 en 948. De tekst, betreffende een lijst van bezittingen van de St. Maartenskerk te Utrecht luidt: “insulam… iuxta Buosinhem qui propior ville Riswic”. In oudere literatuur wordt als oudste datum het jaar 866 vermeld, maar bovenstaande datering is de meest waarschijnlijke.

In de loop der eeuwen is heel wat met de schrijfwijze van deze plaatsnaam gegoocheld. De betekenis is taalkundig als volgt te verklaren. ‘Chem’ is afgeleid van ‘hem’, dat woonplaats betekent in het Oudnederlands. ‘Beuse’ is een verbastering van Boso, een persoonsnaam, die in Oudgermaans ‘vijand’ betekent. Dat is weer een afleiding van ‘bosi’, dat vijandig betekent, denk aan ‘boos’. Vrij vertaald zou Beusichem dan betekenen: ‘woonplaats van (de familie van) Boso’ of ‘woonplaats van de vijand’.

Het gebied was eigendom van de heren van Beusichem. Het was een telg van dit geslacht dat het stadsrecht van Culemborg uit 1318 bevestigde. Voor het overige werd de naam van het geslacht met evenzovele variaties geschreven als die van het dorp.

 

Dirk van Teisterbant

Diderick van Teisterbant

1. Diderick van Teisterbant
Geboren in 930. Heer van Beusichem. Zoon van Radboud van Teisterbant (Zie Graven van Teisterbant nr. 3).
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Gerbrand van Bosinchem

 

 

Gerbrandt van Beusichem

Gerbrandt van Bosinchem

2. Gerbrandt van Bosinchem
Geboren in 965. Zoon van Diderick van Teisterbant.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Dirck van Bosinchem (Volgt 6).

 

 

3. Dirck van Bosinchem
Geboren in het jaar 995 . Zoon van Gerbrand van Bosinchem.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Roelof van Bosinchem

Roelof de Grote van Beusichem

Roelof “de Grote” van Bosinchem

4. Roelof “de Grote” van Bosinchem
Geboren in 1030. Zoon van Dirck van Bosichem.
Hy wierd de Groote genaemt, omdat Hy van gestalte heel groot, of lang en boven maete sterk was’
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Rudolphus van Bosinchem (Volgt 5a)
 • Robert van Beusinchem (Volgt 5b)

 

 

5a. Rudolphus van Bosinchem
Geboren omstreeks 1065,  overleden omstreeks 1099 in Aken. Zoon van Roelof van Bosinchem.
Hij was gehuwd met een onbekende vrouw.
Zoon:

 • Roelof van Bosinchem 

 

5b. Robert van Beusinchem
Geboren in 1064 Te Beusinchem, overleden 1141.
Hij was gehuwd met Ida van Cuylenburg en Lynden. Geboren omstreeks 1065, overleden in 1118. Dochter van Arnold I van Cuylenburg en Lynden en dochter van Helene ‘d Aspremont.
Kinderen:

 • Hendrik van Beusinchem (Volgt 6b)
 • Helena van Beusinchem (Volgt 6c)

6a. Roelof van Bosinchem
Geboren omstreeks 1100, overleden in 1174. Hij was een zoon van Rudolphus van Bosinchem. Stichter van Culemborg.
Hij was gehuwd met Adelheid van Heinsberg. Dochter van Gerard I van Heinsberg en Irmgard van Plotzkau.
Kinderen:

 • Hubrecht van Bosinchem   …. – 1213 (Volgt 7a)
 • Allardus van Bosinchem  ± 1148 – ….
 • Ida van Bosinchem   ± 1155 – …. (Volgt 7b)

 

6b. Hendrik van Beusinchem
Geboren in 1071, overleden in 1105. Zoon van Robert van Beusinchem en Ida van Cuylenburg en Lynden.
Gehuwd met N.N. van Teylingen.

 

6c. Helena van Beusinchem
Geboren rond 1090 te Beusichem, overleden in 1141 te Beesd.
Zij was gehuwd met Arnold van Aspremont, heer Van Lynden (huwelijksgift). Geboren rond 1080, overleden circa 1150. Zoon van Albert IV d’Aspremont (Zie Heren van Aspremont nr. 12b) en Hedwige d’Briey.
Kinderen:


7a. Hubrecht van Bosinchem 
Hij is overleden na 1213. Zoon van Roelof van Bosinchem en Adelheid van Heinsberg.
Hij is getrouwd met Johanna Sweersdr van Zuijlen.
Zoon:

 • Steven van Bosinchem van Vianen  ± 1197-1253 (Volgt 8).

7b. Ida van Bosinchem
Geboren omstreeks 1155. Dochter van Roelof van Bosinchem en Adelheid van Heinsberg.
Ze was gehuwd met  Allard van Egmont, heer van Buren. Geboren omstreeks 1150, overleden na 1200. Zoon van Allard van Egmond en Antonia van Henegouwen.
Zoon:

8. Steven van Bosinchem van Vianen
Geboren rond 1197, overleden op 13 augustus 1253. Zoon van Hubrecht van Bosinchem  en Johanna Sweersdr van Zuijlen.
Hij is getrouwd met Ava van Zuylen Anholt  (Zie Heren van Zuylen nr. 3b) rond 1217. Zij was een dochter van Steven I van Zuylen Anholt.
Kinderen:

 • Allardus van Bosinchem  …. – 1306
 • Steven van Bosinchem  …. – 1294
 • Petronella van Bosinchem
 • Hubert II van Beusinchem (de Schenk)  1224- 1271 (Volgt 9a)
 • Zweder I van Bosinchem en Vianen  ± 1225-1285 (Volgt 9b)
 • Christina van Bosinchem ± 1235 – ….  (Volgt 9c) 
Uit: Wikipedia – Steven van Bosichem

9a. Hubert II Schenk van Beusinchem
Geboren in 1224 te Beusichem, overleden op 31 mei 1271. Hij bezit in 1251 25 morgen land tussen Vechten en Bunnik als Utrechts leen. Schenker van de bisschop van Utrecht en leenman van Gelre.
Zoon van Steven van Bosinchem van Vianen en Ava van Zuylen Anholt.
Hij is in 1250 getrouwd met Margaretha van Voorne. Geboren 1230, overleden 1260. Dochter van Hendrik Heer van Voorne, Burggraaf Van Zeeland en van Catharina van Peteghem-Cysoing.
Kinderen:

 • Hubert III Schenk van Beusichem Heer Van Culemborg  1250-1315 (Volgt 10a)
 • Dirk Splinter Heer van Beusichem  1260-1305
Uit: Wikipedia – Steven van Bosichem

9b. Zweder I van Bosinchem en Vianen
Geboren omstreeks 1225, overleden 1 april 1285. Zoon van Steven van Bosinchem van Vianen en Ava van Zuylen Anholt.
Ridder, vermeld 1248-1284. Tevens maarschalk van de bisschop van Utrecht.
Hij kreeg de hofstede, later versterkt tot het Huis Vianen eerst van zijn vader en later van zijn broeder Heubert de Schenk in leen. Hij kreeg op 2 dec. 1271 van de elect Jan van Nassau het recht om twee maal per jaar een markt te houden in zijn heerlijkheid Vianen.
In 1277 ontvangt Zweder van het kapittel van Oudmunster de plaats Lexmond in erfpacht.
Hij is rond 1248  getrouwd met Margaretha Jacobsdr van Vlotstale Van Lichtenberg (Zie Heren van Lichtenberg nr. 4a)
Kinderen:

 • Alaerd van Bosinchem
 • Hubert van Vianen  1249-1318
 • Elisabeth van Beusecom-Vianen  ± 1250-± 1330 (Volgt 10b)
 • Ava van Bosinchem en Vianen  1251-1300
 • Dochter (Volgt 10c)

 

9c. Christina van Bosichem
Geboren in 1247. Dochter van Steven van Bosinchem van Vianen en Ava van Zuylen Anholt.
Zij was gehuwd met Wouter van Zuylen. Overleden 1283. Zoon Gijsbert I van Zuylen en Bertha van Abcoude.
Dochter:

Vermeldingen:
Voorouders Christina van Bosichem

 

10a. Hubert III Schenk van Beusichem
Ook wel Hubert I van Culemborg. Geboren in 1250, overleden in 1315. Heer Van Culemborg. Schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 februari 1271 en 18 maart 1300.  Ridder op 25 juni 1271. Beleend met de jurisdictie van het Convent te Vuilkop.  Hij kreeg op 4 juli 1281 een hoeve land te Culemborg in eigendom, waarop hij zijn slot gebouwd had, en werd er op 21 november 1281 door de graaf van Gelre mee beleend.
Zoon van Hubert de Schenk of Hubert II van Bosinchem en  Margretha van Voorne.
Hij is in 1275 1e getrouwd met Elisabeth van Arkel.
Kinderen:

 • Margaretha van Beusichem  1275 – ….
 • Johan I van Beusichem Heer van Culemborg  1277 – 1321
 • Sweder I van Beusichem Heer van Bloemenstein  ± 1280 – …. (Volgt Heren van Bloemenstein nr. 1)

Hij is in 1295 2e getrouwd met Clementine van Woerden. Dochter van Herman VI Heer van Woerden en Elisabeth van Brederode.
Dochter:

 • Elisabeth van Beusichem  1295-1332 (Volgt 11)
Uit: Wikipedia – Hubert I van Culemborg

10b. Elisabeth van Beusecom-Vianen
Geboren rond 1250, overleden rond 1330. Dochter van  Zweder I van Bosinchem-Vianen en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale Van Lichtenberg.
Zij is getrouwd met Philips III van Duyvenvoorde rond 1293. Geboren rond 1248, overleden na 1301). Hij was heer van Polanen.
Hij was een zoon van Jan van Duivenvoorde, een jongere zoon van Phillips II van Duivenvoorde-Wassenaer, die de eerste heer van Duivenvoorde was en daarmee stamvader van het Huis Duivenvoorde. Filips III werd op zijn beurt stamvader van het Huis Polanen.
Kinderen:

10c. N.N. van Bosinchem
Dochter van Zweder I Van Bosinchem en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale Van Lichtenberg.
Zij was gehuwd met Hendrik de Rovere (overleden tussen 9 en 12 januari 1299) hij werd in 1280/81 benoemd tot eerste burggraaf van Montfoort.
Zon van  Roelof de Rovere (de Rode), heer van Mierlo en Odila van Montfoort.
Kinderen:

 • Zweder de Rovere (1270-1330/31) 2e burggraaf van Montfoort. Hij trouwde met Catharina van Holland, bastaarddochter van Floris V.
 • Roelof de Rovere (1285-1345) heer van Linschoten. Hij trouwde met Ada Symons van Benthem.
 • Elisabeth van Montfoort (Volgt Heren van Montfoort nr. 5).

11. Elisabeth van Beusichem
Geboren in 1295, overleden in 1332.
Zij is in 1314 getrouwd met Gijsbrecht Caets in het jaar 1314.
Dochter:

 • Mabelia Caets, Vrouwe van Beusichem (Volgt 12)

 

12. Mabilia Caets
Vrouwe van Bosichem. Dochter van Gijsbrecht Caets (Zie Heren van Caets nr. 14) en Elisabeth van Bosichem
Zij is in 1335 getrouwd met Allard IV van Buren.
Geboren in 1300, overleden in 1350. Heer van Buren. Zoon van Allard III van Buren en Elisabeth de Vriese, Vrouwe van Balgoy.
Zoon: 

 • Allard V Heer van Buren en Beusichem  1335-1408 (Volgt Heren van Buren nr. 17)

 

Bronvermeldingen:
Voorouders en nazaten Elisabeth van Beusichem (1295-1332) » Genealogie Online
Wikipedia – Heren en Graven van Culemborg
Genealogische bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Heren en Vrouwen van…

 

facebook  

 

© 28 februari 2016, laatst bijgewerkt op 11 januari 2023