Nazaten graven Holland XVII

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.11.  Otto van Holland
Overleden op 27 maart 1249. Hij was bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249.
Otto was de tweede zoon van graaf Willem I van Holland  (Zie Graven van Holland nr. 10) en diens eerste echtgenote Aleid van Gelre (Zie Graven van Gelre nr. 8). Hij werd in 1233 tot bisschop gekozen, maar door het verzet van de Utrechtse kapittels werd hij elect en kon hij pas in 1245 gewijd worden. Hij ontpopte zich als een krachtdadig bestuurder die zich voornamelijk met wereldlijke zaken bezighield. Na de dood van zijn broer Floris IV van Holland in 1234 werd hij voogd van diens opvolger, de zevenjarige Willem II, en kreeg hij het beheer over het graafschap Holland. Hij loste de problemen in Drenthe op, waaraan bisschop Otto II ten onder was gegaan. Hij onderwierp de heren van Goor aan zijn gezag.
Bij een niet nader genoemde vrouw had hij een dochter verwekt:

  • Aleid van Holland. Geboren circa 1245. Bastaarddochter (Volgt XVII.12)
Uit: Wikipedia – Otto van Holland

 

XVII.12.  Aleid van Holland
Geboren circa 1245. Bastaarddochter van Otto van Holland, bisschop van Utrecht.
Zij was gehuwd met Boudewijn van Noordwijk. Geboren rond 1230, overleden circa 1277. Zoon van Willem van Noordwijk (Zie Heren van Noordwijk nr. 3).
Boudewijn van Noordwijk werd in 1273 door graaf Floris V van Holland beleend met de versterkte edelmanswoning “Boekhorst” en de omliggende landen.
Kinderen:

  • Floris I van de Boekhorst  
  • Agnes van de Boekhorst (Volgt XVII.13)

 

 

XVII.13.  Agnes van de Boekhorst
Overleden omstreeks 1325. Dochter van Boudewijn van Noordwijk, heer van de Boekhorst.
Zij was gehuwd met Arnold van der Sluis. Overleden 28 november 1296. Hij was een Brabants ridder. Zoon van Hendrik van Heusden (Zie Heren van Heusden nr. 16) en Elisabeth van Doeveren.
Kinderen:

  • Jutta van der Sluse (Volgt Heren van Heusden nr. 18a). Zij trouwde met Wolter III heer van Keppel en Verwolde.
  • Beatrix van der Sluse (Volgt Heren van Heusden nr. 18b). Zij was gehuwd met Jan II van der  Dussen.
  • Lijsbeth van de Sluse (Heusden, 1285-). Zij trouwde met Rudolf II de Cock van Weerdenburg.
  • Agnes, trouwde met Witte van Haemstede
Uit: Wikipedia  –  Van den Bouckhorst
Vermeldingen: Voorouders Agnes van de Boekhorst

 

 

 

  facebook       

 

© 29 mei 2018, laatst bijgewerkt op 26 april 2022