Canon van Nederland en regio’s

Canon van Nederland en regio’s

Persoonlijke Canons:

 

 

 

Voor meer info: Graven van Holland

Voor meer info: Heren van Brederode

 

Voor genealogische gegevens: Geslacht Ooms

Voor genealogische gegevens: Geslacht Ooms

Voor genealogische gegevens: Geslacht Braat

 

Dit is een Facebookgroep voor mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis en genealogie.

  facebook       

 

© 28 augustus 2018