Kasteel Loenersloot

Op zaterdag 4 juni 2016 bezochten wij Kasteel Loenersloot.
Een prachtig kasteel, verscholen tussen de bomen.

Huis te Loenersloot

Het huis te Loenersloot. Tekening en gravure door Jacobus Schijnvoet 1711.

Kasteel Loenersloot is een kasteel en voormalige ridderhofstad in Loenersloot, gelegen aan de westelijke oever van de Angstel.

Er moest verzameld worden voor een rondleiding bij een hekje voor het kasteel. Er waren twaalf belangstellenden. Wij werden om half twee verwelkomt door de gidsen Wim en Henk. Zij vertelden iets over de omgeving en namen ons mee naar het kasteel.

Wapen van Loenersloot

Wapen van Loenersloot. Het wapen werd gevoerd door de heerlijkheid Loenersloot en door de gemeente onofficieel gevoerd tot haar bevestiging in 1941. Het wapen is overgenomen van het wapen van Dirk Splinter, heer van Loenersloot vanaf 1258.

Ofschoon de naam Loenersloot, als “Lonaralaca”, reeds op het eind van de 9e eeuw vermeld wordt en vanaf 1156 een riddermatig geslacht Van Loenersloot in de annalen wordt genoemd dateert de oudste vermelding van het kasteel uit 1258. Het bestond toen waarschijnlijk slechts uit een verdedigingstoren (donjon).
In dat jaar droeg Dirk Splinter van Loenersloot, ridder, het allodiale goed – omschreven als “curiam in Lainrescloet” – met 75 morgen land op aan graaf Otto II van Gelre, waarschijnlijk een strategische keuze gezien de continue woelingen in dit gebied ten gevolge van twisten tussen de bisschop van Utrecht, de graaf van Holland en de machtige heren van Amstel, die hier quasi zelfstandig de dienst uitmaakten.

Loenersloot1

Brugwachtershuisje uit de 17de eeuw. De witgeschilderde houten klapbrug ligt over het riviertje de Angstel.

Kasteel Loenersloot heeft verschillende eigenaars gekend.
De laatste (wettige) mannelijke telg van het geslacht Van Loenersloot, Splinter, liet het kasteel in 1408 na aan zijn dochter Elsabe, gehuwd met de Gelderse edelman Willem van IJzendoorn.

Loenersloot2

Kasteel Loenersloot.  Een prachtig kasteel, verscholen tussen de bomen.

Door financiële moeilijkheden moesten zij zich echter van vele van hun leengoederen ontdoen, en zo droegen ze in 1429 de belening van Loenresloot, Oucoop en Ter Aa over aan de Hollandse edelman Boudewijn van Swieten. Boudewijns achterkleinzoon Dirc kreeg het in de loop der jaren steeds moeilijker om het kasteel, dat hij niet mocht versterken, tegen de stropende Gelderse benden te verdedigen. Vermoedelijk daarom droeg hij het leen in 1515 over aan Amelis van Amstel van Mijnden. Langzamerhand raakte daarna de krijgskundige rol van het in 1536 als ridderhofstad erkende huis uitgespeeld.

Kasteel Loenersloot17 Kasteel Loenersloot18

Kasteel Loenersloot20 Kasteel Loenersloot16

Kasteel Loenersloot7

De gidsen van Kasteel Loenersloot, Wim en Henk.

In 1707 kwam het kasteel in bezit van Diederik Johan baron van Stepraedt en in 1766 van Hendrik Willem van Hoorn. Deze wilde het geheel afbreken, maar ging vier jaar later failliet en verkocht het kasteel aan Andries Strick van Linschoten.

In de 19e eeuw werd de 13e-eeuwse woontoren geheel ommetseld en van kantelen voorzien. De andere delen van het kasteel dateren uit de 14de/15de eeuw (de vleugels) en de 18e eeuw, toen de bestaande gebouwen werden samengevoegd tot een buitenplaats.

 

 

Kasteel Loenersloot12

Jhr. Antonie Adriaan Martini Buys, heer van Loenersloot, Oucoop en ter Aa (1866-1948)

 

Kasteel Loenersloot8

Buste van jkvr. Magdalena Ferdinanda Maria Martini Buys (1909-1997), door huwelijk barones van Nagell.

Sinds 1791 is het kasteel in het bezit van de familie Martini Buys; de laatste bewoonster is jkvr. Magdalena Ferdinanda Maria Martini Buys (1909-1997), door huwelijk barones van Nagell. Zij droeg het kasteel op aandringen van baron Taets van Amerongen in 1985 over aan de Stichting Kasteel Loenersloot. De Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht heeft zitting in het stichtingsbestuur.

Sinds 2011 beheert de Stichting Utrechts Landschap het kasteelcomplex namens de Stichting Kasteel Loenersloot. In 2012/13 zijn het kasteel en het kasteelpark ingrijpend gerestaureerd en gedeeltelijk voor publiek opengesteld.

 

 

 

Kasteel Loenersloot14 Kasteel Loenersloot15 Kasteel Loenersloot9

Kasteel Loenersloot1 Kasteel Loenersloot3 kasteel Loenersloot26

Op weg naar huis, reden wij nog even langs Ridderhofstad Oudaen in Breukelen…

Bron: o.a. Wikipedia en aanvullingen van de gidsen Wim en Henk.

Links:
Facebook Kasteel Loenersloot
Filmpje Max Monumentaal – Kasteel Loenersloot
Schets van de geschiedenis van Loenersloot

Zie ook:
Eigenaars van Kasteel Loenersloot

Heren van Loenersloot

Terug naar:

Kastelen

 

handtekening 2016

4 juni 2016