Historische Boeken

Onderstaande boeken over de Geschiedenis zijn in eigen bezit. Uit verschillende boeken wordt ook gebruik gemaakt voor de geschiedenis en genealogische pagina´s van JohnOoms.nl.
Een greep uit de collectie:

Onder onze voeten
Uitgeverij Bert Bakker – Evert van Ginkel en Leo Verhart
Onder onze voeten ligt een deel van onze geschiedenis verborgen. Het is een ongeschreven geschiedenis, samengesteld uit materiaal dat is achtergelaten door mensen die honderden, duizenden of zelfs honderdduizenden jaren geleden het gebied bewoonden dat nu Nederland heet. Veel daarvan is eigenlijk afval, maar ook dat vertelt een verhaal over het leven van vroeger. Daarnaast zijn er spectaculaire schatten. Archeologen bestuderen onze geschiedenis aan de hand van die vondsten.

 

De Middeleeuwen
Deltas – Hywel Williams
De Middeleeuwen zijn waarschijnlijk het meest miskende hoofdstuk uit onze Europese geschiedenis. Vaak wordt dit tijdperk, dat begint na de val van het West-Romeinse Rijk en eindigt met de renaissance, ten onrechte samengevat als een periode van algemeen verval en grote armoede. Maar tijdens de middeleeuwen werden ook heel wat belangrijke funderingen gelegd voor onze huidige samenleving en cultuur.

 

Atlas van Middeleeuws Europa
Atrium – Angus Konstam
De Middeleeuwse wereld- de wereld van ridders en ridderlijkheid- heeft jong en oud lang gefascineerd.
Met dit boek ligt de vergeten wereld van de werkelijke Middeleeuwen open…

 

 

 

Nederland in de Middeleeuwen
Walburg Pers – Jan J.B. Kuipers
De canon van ons middeleeuws verleden.
Deze uitgave toont hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich tussen circa 500 en 1500 ontwikkelde tot een veelzijdig samenstel van graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen…

 

Gouden Middeleeuwen
Walburg Pers / Annemieke Willemsen 2013
Nederland in de Merovingische Wereld 400-700 na Chr.
Dr. Annemieke Willemsen brengt nieuwe archeologische en kunsthistorische informatie samen in een rijk geïllustreerd en toegankelijk boek.

 

Het Verhaal van Nederland
Nieuw Amsterdam – Florence Tonk, 2022
“Het verhaal van Nederland” vertelt het verhaal van het land waarin we wonen, vanaf het moment dat de eerste bewoners zich er vestigden. Waar komen we vandaan? Hoe zijn we geworden wie we zijn? Het verhaal van Nederland vertelt over bekende én onbekende episodes uit onze geschiedenis. Dat verhaal doorkruist alle provincies en alle gelederen van de samenleving. Van De Bello Gallico van Julius Caesar tot de Tachtigjarige Oorlog. Van de Friese koning Radbod tot de Patriottentijd. En van de slavenhandel in de zeventiende eeuw tot aan de strafkolonie in Veenhuizen. 272 pagina’s.

 

Geschiedenis van Holland
Boeken met deel 1 t/m 3b van uitgeverij Verloren onder redactie van Thimo de Nijs en Eelco Beukers.
De geschiedenis van Holland wordt beschreven tot het jaar 2000.

 

 

Geschiedenis van Brabant
Waanders Uitgevers – Jan van Oudheusden e.a.
Tweeduizend jaar geschiedenis van Brabant in een samenhangend overzicht.
Grote historische figuren passeren de revue.
Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals-Brabant, Antwerpen en het Nederlandse Noord-Brabant: vandaag beslaat het voormalige Brabantse territorium vijf verschillende provincies.  Dit boek brengt tweeduizend jaar Brabantse geschiedenis op fascinerende wijze in beeld…

 

 

Dispereert niet
Wever – A. en H. Algra (5 delen), 1983
Twintig eeuwen historie van de Nederlanden…

 

 

 

Geschiedenis van Nederland 
Elsevier -Beschreven door Gerlof Verwey
Levensverhaal van zijn bevolking, in drie delen:
1. Wording van een land.
2. Groei van een republiek.
3. Ontstaan van een dynastieke democratie.

 

 

De geschiedenis van Nederland in 100 kaarten
Lannoo – Marieke van Delft, Reinder Storm, e.a.
Dit boek vertelt de geschiedenis van Nederland aan de hand van honderd bijzondere historische kaarten. Van het oudste bekende Nederlandse kaartje uit 1307 over de bouw van een kerk in de Aardenburgse moer tot een van de eerste fietskaarten uit 1896 en een kaart van de stormvloed in 1953. De kaarten laten zien wat er in de loop der eeuwen is veranderd, maar tegelijk wat ongewijzigd is gebleven…

 

Erfgoed van Nederland
Reader’s Digest – A.F. Manning, P.W. Klein, e.a. (1979)
Wat ons bleef uit een roerig verleden, 428 pagina’s.

 

 

 

Der Vaderen Erf
N.V. Koek en Beschuitfabriek v/h G.Hille & Zoon – door J.J. Moerman, Aquarellen van J.W. Heijting (1952).
Plaatjesalbum over de Nederlandse geschiedenis.
Compleet met alle 108 getekende plaatjes met beschrijvingen. 64 Bladzijden.

 

 

 

Atlas van historische plaatsen in de Lage Landen
Het Spectrum – A.F. Manning en M. de Vroede (1981)
Op vele plaatsen in de Lage Landen is het rijke verleden van onze streken nog tastbaar aanwezig. Van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen kunnen de stille getuigen gezien, betast, gefotografeerd en gefilmd worden door eenieder die oog en gevoel heeft voor wat zich in de eeuwen voor de onze in België en Nederland heeft afgespeeld.
Dit boek biedt uit die historische plaatsen een representatieve keuze die zowel een leidraad kan zijn voor een actief ‘geschiedkundig toerisme” als een eerste aanzet tot verdere bestudering van ons boeiende verleden. 256 pagina’s.

 

Verdwenen Nederland
Noordhoff – Henk Donkers (2006)
Een reis door Nederland aan de hand van de oude schoolwandplaten van J.B. Wolters en P. Noordhoff.
Met de verhalen zoals de leraar die vroeger vertelde.
Bij iedere plaat een foto van de huidige situatie ter plekke.

 

Nederland rond 1900
Reader’s Digest (1993)
De overgang van de 19e maar de 20e eeuw wordt in de westerse samenleving nog steeds gezien als een uitzonderlijke periode. Ook in Nederland begonnen steeds meer mensen in een steeds grotere verscheidenheid deel te nemen aan het politieke, economische en culturele leven van ons land…

 

 

Verleden van Nederland
Uitgeverij Atlas – Geert Mak e.a. (2008)
Nederland verandert de laatste jaren in een steeds hoger tempo. Dat maakt het zinvol terug te kijken naar de weg die is afgelegd. Het geeft gevoel van richting enhelpt verder te gaan. Maar wat zien we eigenlijk als we terugblikken? Sommigen zien in het verleden van Nederland een kaarsrechte weg – vanaf de Batavieren, naar de Opstand en de Gouden Eeuw en naar alles waarin een klein land groot kan zijn…

 

P.C. Hooft’s Nederlandsche Historiën in het Kort
Elsevier – samengesteld door M. Nijhoff (1947)
Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) was een Nederlands toneelschrijver en dichter die ook bekend staat om zijn geschiedenis van de Nederlanden.

Nederland
Prometheus – Han van der Horst (2000)
De geschiedenis verbindt ons en maakt van Nederland hoe dan ook een lotsgemeenschap. Welke collectieve ervaringen hebben bij elkaar het Nederlandse volkskarakter gevormd, onze eigenzinnige manier om over de dijk te kijken naar hemel en aarde? Wat zijn de specifieke Nederlandse kleuren op het Europese palet? Wie zijn onze helden? En wie onze schurken? Historicus Han van der Horst (1949) schreef het monumentale Nederland voor wie vandaag om zich heen kijkt en nieuwsgierig is naar het verleden van dit land.

 

Chronologie van de Nederlandse Geschiedenis
ICOB B.V. – Jaap Verschoor (2006)
De geschiedenis van Nederland op een leporello van bijna vier meter! De belangrijkste gebeurtenissen worden chronologisch op een uitvouwbare tijdbalk weergegeven, ingedeeld per thema: politiek, economie, gebeurtenissen overzee, cultuur en wetenschap, sport én leuk om te weten.

 

 

 

Geschiedenis van de Lage Landen
Fibula van Dishoeck – Jaap ter Haar (1978
Deel 1: Prehistorie – Romeinse tijd – Middeleeuwen,
Deel 2: Bourgondische tijd – twaalfjarig bestand
Deel 3: Einde tachtigjarige oorlog – patriottentijd
Deel 4: Inval der Fransen – twintigste eeuw

Het Vaderlandse Geschiedenis Boek
Waanders/Nationaal Archief – M. Baertl, e.a. (2003)
1600, Slag bij Nieuwpoort. Elke Nederlander kent deze gebeurtenis. In ons geheugen zitten meer van deze feiten. Maar hebt u de hele vaderlandse geschiedenis nog op een rij? En kunt u zich de achtergronden en verhalen herinneren? In Het Vaderlandse Geschiedenis Boek kunt u uw geheugen opfrissen. Aan de hand van meer den 400 afbeeldingen leidt het Nationaal Archief u langs de hoogte- en dieptepunten in de vaderlandse geschiedenis.

 

Het jaren 40 boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood e.a. (2008)
De jaren ’40 zijn getekend door oorlogen en vormen daardoor een van de meest beschreven periodes uit onze geschiedenis. Juist vanwege die oorlogen is, tot nu toe, de aandacht voor het alledaagse in deze tijd wat tekort geschoten. Nu wordt deze zijde van het leven in de jaren ’40 voor een keer wél op waarde geschat. Het gewone leven hield immers niet op… 448 pagina’s.

 

Het 40-45 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood e.a. (2002)
Het 40-45 Boek toont een unieke selectie van ruim 500 zwart-wit foto’s uit de internationaal vermaarde collectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De beelden, zowel bekende als niet eerder gepubliceerde foto’s, geven een indringend beeld van de Tweede Wereldoorlog… 512 pagina’s.

 

 

Het jaren 50 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Charles de Mooij e.a. (2004)
Het Jaren 50 boek bevat een unieke selectie van 425 foto´s uit de periode 1950-1959. Voor sommigen een knusse tijd, waarin het leven nog overzichtelijk was; voor anderen een periode van verandering en modernisering. Het boek blikt onder meer terug op Drees, de Watersnoodramp, De Koude Oorlog, grootscheepse woningbouw, maar ook de opkomst van de televisie… 448 pagina’s.

 

Het jaren 60 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood  e.a.(2006)
De jaren zestig staan in ons geheugen gegrift als een periode waarin de jeugd in opstand kwam tegen de gevestigde orde, een plaats voor zichzelf opeiste en een eigen cultuur ontwikkelde. Natuurlijk is vooral de periode na 1964 onlosmakelijk verbonden met lange haren, dreunende beatmuziek, protestdemonstraties, spandoeken, drugs, seksblaadjes en de pil. Dit beeld is echter eenzijdig en sterk overtrokken… 448 pagina’s.

Het jaren 70 boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood e.a. (2007)
De jaren ‘70 zijn de jaren van de overgang: van optimisme naar realisme, van werken voor de vooruitgang naar de luxe van de welvaart. Luxegoederen als de auto, de televisie en vakanties in het buitenland zijn voor veel mensen bereikbaar geworden. De dromen uit de jaren ’60 worden werkelijkheid in de jaren ’70. Echter vaak wel op een iets andere manier dan men gehoopt en gedacht had… 447 pagina’s.

 

Het jaren 80 Boek
Waanders/Nationaal Archief – Paul Brood (2009)
De jaren ’80 zullen velen zich herinneren als de tijd van de bezuinigingen van de kabinetten-Lubbers en van veel protest: tegen de kroning van koningin Beatrix in 1980 (‘geen woning, geen kroning’), tegen kernraketten, tegen kernenergie (na de ramp in Tsjernobyl). Krakersrellen in de grote steden, actiegroepen als Bluf en Onkruit zorgden voor een geladen sfeer. Die spanning was er ook internationaal, maar deze ontlaadde zich in 1989 met de val van de Muur… 445 pagina’s.

 

Het Aanzien van Millennium
Het Spectrum – Samenstelling Willem Velema (1999)
Een greep uit de inhoud: Alva en de tiende penning, Witte Mars, muiterij breekt uit op de Zeven Provinciën, IJzerlinie, Kongo wordt onafhankelijk, gijzelingsacties van Zuid – Molukkers, patriotten aan de macht, slag bij Nieuwpoort, slag bij Waterloo, beeldenstorm raast door het land, spoorwegstaking van 1903, prins van Oranje landt in Scheveningen, gebroeders De Witt worden gelyncht, Spaanse furie en Pacificatie van Gent, de zoen van Delft, Rotterdam gebombardeerd, palingoproep in de Jordaan, Tiendaagse Veldtocht in België, slavernij in Suriname wordt afgeschaft, de nacht van Schmelzer. 310 pagina’s.

 

Het Boerderijen Boek
Waanders/Stichting Historisch-Boerderij onderzoek – Piet van Cruyningen (2003)
Het Boerderijenboek presenteert een uniek overzicht van ons agrarisch erfgoed door de eeuwen heen. Aan de hand van circa 450 bijzondere afbeeldingen en informatieve teksten verzorgd door de medewerkers van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek – komen de boerderij en het boerenleven in al hun facetten aan de orde… 448 pagina’s.

 

 

Het Oranje Boek 
Waanders – Ben Speet (2012)
De Oranjes zijn nog nooit zo populair geweest in Nederland. Beatrix, Willem-Alexander en Maxima vormen de troika aan het hoofd van de koninklijke familie. Het Oranje boek biedt een goed en gedegen overzicht over 500 jaar Oranjes – want zo lang zijn ze al onlosmakelijk met ons verbonden. Nu eens niet het bekende jubelverhaal, noch ongefundeerde roddel, maar een evenwichtig overzicht met de mooie kanten van de Oranjes, maar ook de meer duistere kanten… 352 pagina’s.

 

Heerlijkheden in Holland
Beschreven door Frans Willem Lantink & Japp Temminck, Hilversum 2017.
Tot aan het begin van de 19de eeuw werd het platteland meestal bestuurd op grond van een heerlijkheidsstatus. Deze bestuursvorm, waartoe ook rechtspraak behoorde, wortelde in de late middeleeuwen. Lange tijd was ons land ingedeeld in hoge, middelbare en lage heerlijkheden. Daarnaast waren er nog zogenaamde ambachtsheerlijkheden. Iedere heerlijkheidsvorm had eigen bevoegdheden, voorrechten en tradities…

 

Heerlijkheden in Nederland 
Uitgegeven door Verloren. Beschreven door C.E.G. ten Houte de Lange V.A.M. van der Burg, 2008.
In vroeger tijden werd het land niet alleen bestuurd door plaatselijke, regionale en landelijke overheden, maar werd een deel van de bestuurlijke, wetgevende en rechterlijke macht uitgeoefend door particulieren. De gebieden waarvoor dit gold, worden heerlijkheden genoemd. De wortels van dit systeem zijn gelegen in het middeleeuwse leenstelsel…

 

 

 

Een Graafschap achter de duinen
Het ontstaan en de vorming van het Graafschap Holland [850-1100]
Walburg Pers– E.H.P. Cordfunke (2018)
Het kustgebied van het huidige Holland – in de vroege middeleeuwen als West-Frisia aangeduid – heeft in de tweede helft van de 9e eeuw eveneens te lijden gehad van de plundertochten van de Noormannen. In 885 is het gelukt ze uit het kustgebied te verdrijven. Een belangrijke rol speelde daarbij de Friese graaf Gerulf, afstammeling van een hoogadellijk geslacht dat zijn wortels had in het Friese Westergo. Als beloning ontving hij van de keizer belangrijke goederen en werd hij belast met het bestuur over Kennemerland en het voor de handel zo belangrijke Rijnmondgebied. Graaf Gerulf kon bij zijn overlijden een omvangrijk gebied aan zijn beide zoons nalaten. Waldger, de oudste zoon, kreeg het centrale rivierengebied met de belangrijke handelsstad Tiel. De jongste zoon Dirk kreeg het kustgebied. Met Dirk I begon de opmars van een Gravengeslacht dat gedurende drie eeuwen het West-Friese Graafschap zou uitbouwen, wat het Graafschap Holland ging vormen…
1e druk, 144 pagina´s.

Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen – Holland in het jaar 1000
Uitgeverij Omniboek – Kees Nieuwenhuijsen (2023)
In ‘Holland in het jaar 1000’ de beschrijving van de turbulente geschiedenis van West-Frisia, het latere graafschap Holland, in de tiende en de elfde eeuw.
De Vikingaanvallen en de kruistochten zijn beide historische perioden die tot de verbeelding spreken. De geringe aandacht voor de tussenliggende tiende en elfde eeuw ligt niet aan het ontbreken van opwindende gebeurtenissen. De graven van Holland speelden mee in het telkens wisselende West-Europese krachtenveld. 304 pagina’s.

 

 

De Dageraad van Holland – De geschiedenis van het graafschap 1100 – 1300
Uitgeverij Omniboek –  Henk ’t Jong (2018)
Het  is een geschiedenisboek over de vroegste geschiedenis van het graafschap Holland, over de hoogtijdagen van het ridderschap. In de twaalfde en dertiende eeuw bestond het huidige Nederland uit onder andere vier grote vorstendommen: Brabant, Holland (met Zeeland), Gelre en het bisdom Utrecht.

 

 

 

Hoogtij van Holland – Het graafschap in de veertiende eeuw.
Uitgeverij Omniboek – Henk ’t Jong (2022)
Holland werd in de woelige veertiende eeuw, waarin Europa in crisis verkeerde, bestuurd door graven, aanvankelijk afkomstig uit het huis Henegouwen, later uit het Beierse huis. Henegouwer Willem III werd ‘de schoonvader van Europa’ genoemd vanwege de succesvolle huwelijksallianties van zijn huwbare dochters. Eén van hen, keizerin Margaretha, bestuurde het graafschap namens haar zoon Willem V van Beieren. Dat was niet naar de zin van diverse edelen en steden en zo begonnen wat later de Hoekse en Kabeljauwse twisten zouden worden genoemd. 416 pagina’s

 

Koningen in Kronieken
Uitgeverij Verloren, onder redactie van R.E.V. Stuip en C. Vellekoop, 1998.
Hoe wordt geschiedenis geschreven? In deze bundel wordt de blik vooral gericht op de figuur van de koning: hoe wordt die voorgesteld en waarom wordt hij op die bepaalde manier ten tonele gevoerd? Deze vragen worden behandeld aan de hand van teksten over de geschiedenis van Engeland en Schotland, Frankrijk en de Lage Landen.


Oorlog om Holland
UItgeverij Verloren – Ronald
de Graaf
“Oorlog is niets anders dan onenigheid of een conflict, dat ontstaan is omdat enkele dingen het ongenoegen van de menselijke wil hebben veroorzaakt, met als gevolg dat dit conflict tot een redelijke oplossing zal worden gebracht”, aldus Honoré Bouvet in zijn Arbre des Batailles uit 1387. Op religieuze taferelen na, is op middeleeuwse miniaturen geen enkel onderwerp zo vaak afgebeeld als oorlog. Ook in Holland kreeg men van hoog tot laag met oorlog te maken. Maar liefst acht van de ruim twintig graven en gravinnen die Holland tussen de tiende en de veertiende eeuw bestuurden, vonden hierdoor de dood. …

Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten
Walburg Pers, H.M. Brokken (1982).
In de tweede helft van de veertiende eeuw en de vijftiende eeuw woedde er in Nederland een ware burgeroorlog. Deze oorlog staat ook wel bekend onder de naam ‘Hoekse en Kabeljauwse twisten’.
Het conflict ontstond in 1345  na de dood van de kinderloze graaf van Holland Willem IV. Zijn zuster Margaretha van Beieren volgde hem op, maar moest door haar verblijf in Oostenrijk een deel van het bestuur overdragen aan haar zoon Willem V. Zij verschilden in hun opvattingen over het bestuur van het graafschap en de plaats daarin van de adel en de steden…

 

Annalen van Egmond
Verloren – De Annales Egmundenses, Annales Xantenses, het Egmondse Leven van Thomas Becket en het Chronicon Egmundanum
De Egmondse Annalen (ontstaan c. 1110-1205) vormen het oudste Hollandse geschiedwerk, en een hoofdbron voor de vroege graventijd. In deze editie wordt, aan de hand van het originele handschrift, de ontstaansgeschiedenis van de tekst geanalyseerd. Twee zelfstandige geschiedwerken (de ‘Annalen van Xanten’ en een biografie van Thomas Becket) zijn, overeenkomstig de bedoelingen van de annalisten, in de tekst opgenomen. Een vertaling in modern Nederlands en historische annotatie maken deze belangrijke Latijnse tekst toegankelijk voor iedereen die zich met de middeleeuwse geschiedenis bezighoudt. Rond 1270 zijn de Annalen (die alleen in Egmond lagen) ten behoeve van Floris V omgewerkt tot het Egmondse Chronicon, dat ruimer verspreid werd en tot in de achttiende eeuw een grote rol in de vaderlandse geschiedschrijving speelde. Ook deze tekst (deels identiek aan de Annalen, deels sterk afwijkend) is hier, parallel aan de Annalen, uitgegeven en voorzien van aantekeningen en een vertaling.

Moeders des Vaderlands
Atlas Contact – Samenstellers Femke Deen en Ineke Huysman (2024)
De Nederlanden werden niet alleen geleid en gevormd door mannen, maar ook door een reeks invloedrijke en machtige vrouwen.
Deze Moeders des Vaderlands krijgen nauwelijks erkenning voor de rol die zij speelden in de ontstaansgeschiedenis van Nederland en België.
En dat terwijl ze minstens even belangrijk waren voor het smeden van eenheid, het uitbouwen van netwerken, het beoefenen van diplomatie en het voeren van oorlogen.
Moeders des Vaderlands toont deze veelal vergeten vrouwen als de politieke spelers die zij waren. 320 pagina’s.

 

Ooggetuigen van de Vaderlandse Geschiedenis
Uitgeverij Bert Bakker – Geert Mak (2008)
Hoe was het om rond het begin van de jaartelling de lage landen te bereizen, om naast Kenau Simonsdr. Hasselaar op de muren van het belegerde Haarlem te staan, of om als kind de watersnoodramp van 1953 te beleven?
Geert Mak verzamelde voor Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis ruim honderd authentieke verslagen van belangrijke momenten uit de vaderlandse geschiedenis over een tijdvak van meer dan twintig eeuwen.

Canon van Zuid-Holland
Erfgoedhuis Zuid-Holland – Johan Knoester e.a.
Van de geschiedenis van ‘Holland’ en dus ook die van de provincie Zuid-Holland, wordt vaak gezegd dat die grotendeels met de nationale geschiedenis samenvalt. Dat beeld doet beide geschiedenissen geen recht. Het is belangrijk om te weten wat zich in deze provincie heeft afgespeeld.
In deze Canon van Zuid-Holland worden vijftig verhalen verteld die van wezenlijk belang voor de geschiedenis van deze provincie zijn.

Het vooroudergevoel
Uitgeverij Contact – Jan Blokker, Jan Blokker jr. en Bas Blokker (2005)
Aan de hand van de klassiek geworden schoolplaten van J.H. Isings vertellen de auteurs onze hele vaderlandse geschiedenis, van de prehistorie tot de eenentwintigste eeuw.

 

 

 

De Tielse Kroniek
Verloren – Jan Kuys, Leontien de Leeuw, Valentijn Paquay & Remi van Schaïk
1e druk (1983), 199 pagina’s.

“De Tielse chroniek” is een te Tiel berustende bundeling van drie teksten: een vijftiende-eeuwse wereldkroniek, een verzameling Tielse gebeurtenissen uit de periode 1552-1566, opgetekend door een priester ter plaatse en een vijftiende eeuwse beschrijving van het H. Land. Alleen het gedeelte van de wereldkroniek dat betrekking heeft op ons land en de aantekeningen uit de periode 1552-1566 worden hier uitgegeven. Vier studenten bij de vakgroep Middeleeuwen van de universiteit te Nijmegen hebben zich voor en na hun doctoraal examen bezig gehouden met een vertaling van het Latijn in het Nederlands.

 

Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog
W.J.Thieme & Cie – Dr. J. Brouwer (1980)
Een boek dat voor de historie van de Spaansche oorlogen en onzen tachtigjarigen oorlog in het bijzonder van groot belang kan geacht worden is.
442 pagina’s.

 

 

 

Opstand in de Nederlanden – De Tachtigjarige Oorlog 1568 – 1648
Uitgeverij Omniboek – Arnout van Cruyningen (2023)
In ‘Opstand in de Nederlanden’ vertelt Arnout van Cruyningen de volledige geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), ook vaak de Opstand genoemd. In 2023 is het 375 jaar geleden dat de strijd tussen de Lage Landen en het Spaanse koninkrijk ten einde kwam. In ‘Opstand in de Nederlanden’ komen alle hoofdrolspelers aan bod: de edelen Egmont, Horne en Oranje als oppositie tegen de landvoogdes, de koning en zijn dienaren Alva, Parma en Granvelle. Het gaat in op de religieuze hervormingen in het noorden en zuiden, de rol van de steden en de staten, de Republiek met zijn stadhouders en het zuiden onder de aartshertogen, de familie Nassau en de vrede van Münster.
Het boek bevat illustraties, een tijdlijn en register. 320 pagina’s.

De Vrede van Münster – Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648
Omniboek – Arnout van Cruyningen (2022)
Een uitgebreid overzicht van de Vrede van Münster.
Het vredesverdrag tussen Spanje en de Nederlanden werd 375 jaar geleden op 30 januari 1648 in Münster bevestigd. Op 15 mei werd de vrede getekend en door Nederlandse en Spaanse gezanten met een eed bekrachtigd. In dit overzichtswerk wordt niet alleen aandacht besteed aan de onderhandelingen en het einde van de Tachtigjarige Oorlog, maar ook aan de weerstand van de Oranjes, de geschillen tussen de provincies, de deling tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden en de andere vredesverdragen in Westfalen. 192 pagina’s.

 

De vaderlandse geschiedenis in jaartallen
Uitgeverij Balans – Bas Blokker, Gijsbert van Es en Hendrik Spiering (2007)
Nederlandse geschiedenis wordt behandeld in een beknopte chronologie van jaartallen – met oog voor de grote lijn én het veelbetekenende detail: een beeldend geschreven naslagwerk, voorzien van illustraties. 361 pagina’s.

 

 

Klein Cultureel Woordenboek van de Nederlandse Geschiedenis
Anthos – Jan A.F. de Jongste e.a. (2005)
Dit boekje geeft extra diepgang aan kennis over de Nederlandse geschiedenis.
192 pagina’s.

 

 

 

Nijhoffs Geschiedenis Lexicon
Martinus Nijhoff – H.W.J. Volmuller, i.s.m. redactie Grote Oosthoek (1981)
Het is een encyclopedie die tal van onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland en België kort behandelt. Op de omslag prijkt de Leo Belgicus. 655 pagina’s.

 

 

Het leven van onze voorouders
Van Holkema & Warendorf – Gualtherus Jacob Dozy, Nicolaas de Roever (1890-1906)
Boeken over onze voorouders in 6 delen.

 

 

 

Ons Voorgeslacht
Boekdrukkerij P.W.M.Trap – W.J. Hofdijk (1873-1875)
In zyn dagelyksch leven. 6 delen.

 

 

Oranje-Nassau
Becht – Reinildis van Ditzhuyzen
Een biografisch woordenboek (3de uitgebreide druk 2004) Dit boek bevat 272 korte biografieën van (Oranje-)Nassaus, hun echtgenoten en hun afstammelingen. Ieder lemma bevat de volgende gegevens: volledige naam van de betrokkene; de namen van zijn/haar ouders; geboorte- en /of sterfdata en -plaatsen; huwelijkspartners met geboorte- en sterfjaar; levensbeschrijving;

 

De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver
Boekwerk van de hand van de Amsterdamse schrijver Lieve van Ollefen (1749-1816), uitgegeven in samenwerking met R. Bakker (vanaf deel 5) door H.A. Banse te Amsterdam.
Het plan was om de gehele Republiek te behandelen, maar de verschenen acht delen betreffen alleen Noord- en Zuid-Holland, en zelfs die zijn niet in hun geheel beschreven: West-Friesland en het Noorderkwartier ontbreken.

 

 

Gemeente atlas van de provincie Zuid-Holland 1869
Hugo Suringar – Jacob Kuyper
Onderdeel van Gemeente atlas van Nederland, naar officiele bronnen bewerkt.
Herdruk 1986 bij B.V. Foresta Groningen

 

 

Grote Historische Schoolatlas
Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink – J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel & H. Hettema Jr. (1941)
Grote Historische Schoolatlas, ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse en algemene geschiedenis.
 

 

 

 

Elseviers Historische Schoolatlas
Elsevier – Door Drs. S. de Vries, met medewerking van Prof. Dr. Th. Luykx (1963)
Deze schoolatlas wijkt in meer dan één opzicht af van het tot dusver gebruikelijke type historische atlas, ten eerste omdat in deze uitgave voor het eerst een gecombineerde platen-kaarten-atlas wordt geboden.
In het platen­gedeelte hebben naast de politieke ook de culturele en de maatschappelijke geschie­denis hun deel gekregen, waarbij ernaar is gestreefd het platengedeelte zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het kaartendeel.

 

Geïllustreerde Bosatlas van de wereldgeschiedenis
Noordhof Uitgevers – C.C. Bakels, e.a. (1984)

Deze geïllustreerde atlas is een compleet mogelijk beeldboek over de wereldgeschiedenis.

 

 

 

Historische Streekatlas NL
W Books – Martin Berendse  en Paul Brood (2020)
Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt laat zien dat onze binding met streken en regio’s een lange geschiedenis heeft en…..nog springlevend is. Nieuwe fusiegemeenten (Zuidplas, Noordenveld, Westerwolde, Vijfheerenlanden) en Haagse pleidooien voor regionale samenwerkingen tonen aan dat net onder de oppervlakte van ons land een onverwoestbaar raster van eeuwenoude landstreken ligt: de ware schaal van Nederland.

 

Monumenten in Nederland – Zuid-Holland
Rijksdienst voor de Monumentenzorg – Waanders Uitgevers (2004)
Monumenten in Nederland is een naslagwerk over de meest waardevolle objecten en structuren in de verschillende provincies, in dit geval de provincie Zuid-Holland. Het is géén reisgids en bevat dan ook geen routebeschrijvingen of wandelingen. De stadsplattegronden in het boek zijn bedoeld om de onderlinge situering van objecten visueel te verduidelijken. Het boek geeft in een compact, samenhangend overzicht een breed beeld van bestaande, cultuurhistorisch interessante objecten en structuren, waarbij op beknopte wijze relevante feitelijke informatie wordt vermeld. 591 pagina´s.

Handelaren en ambachtslieden
Uitgeverij Omniboek – Luit van der Tuuk (2021)
Dit is de geschiedenis hoe de bewoners van onze streken zich in de vroege middeleeuwen ontwikkelden van jagers, landarbeiders en vissers tot handelaren, schippers en ambachtslieden. Omdat goede oogsten door betere omstandigheden meer overschotten opleverden, breidde de handel zich uit van lokale markten naar internationale handelsnetwerken. De economie in heel Noord-Europa groeide op ongekende wijze en men kon nu ook rijk worden door werk.

 

 

De eeuw van de Volkskrant
W Books – Hans Wassink (2021)
Het officiële jubileumboek bij 100 jaar de Volkskrant 1921-2021.
De eeuw van de Volkskrant gaat over de wereld van toen door de ogen van toen. Hoe heeft de krant de gebeurtenissen van de afgelopen honderd jaar beschreven op het moment dat ze zich voordeden? Dit boek geeft antwoord op die vraag door de krant zelf aan het woord te laten. Aan de hand van ruim 60 originele artikelen ervaart de lezer het voltooide verleden als de dag van gisteren.

 

 

Deze boeken zijn NIET te koop.

 

 

 

Terug naar:

Huisbibliotheek
van John Ooms


Historische Boeken 1 (Wereldgeschiedenis en Vaderlandse geschiedenis)
Historische Boeken 2 
(Keizers, Koningen, Hertogen, Graven, Ridders en Edelen)
Historische Boeken 3 
(Kastelen, Vestingsteden en Heerlijkheden)
Historische Boeken 4 
(Lokale en Regionale Geschiedenis)
Historische Boeken 5
 (Genealogie & Heraldiek)

Lees meer… 

 

 

 

 

Er wordt met heel veel zorg, tijd en met veel passie besteed aan de genealogische pagina’s op deze website.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij bereiken via het contactformulier.

     facebook    

© 28 november 2021, laatst bijgewerkt op  24 december  2023