Hoenkoop

Hoenkoop is een voormalig dorp en gemeente en thans een buurtschap in de Nederlandse provincie Utrecht en maakt sinds 1 september 1970 deel uit van de gemeente Oudewater en bevindt zich tussen HaastrechtOudewater en Polsbroek. Hoenkoop heeft de postcode van Oudewater.
De naam Hoenkoop is een samenstelling van de naam van de ontginner van dit gebied, ene Hone of Hon, en de verbastering van cope.
De naam Hoernkoop wordt al in 1122 genoemd. Van oorsprong is het gebied een heerlijkheid. De heren Van Vliet waren heren van Hoenkoop. Zij woonden in het Kasteel Te Vliet langs de Goudsestraatweg. Van 1812 tot en met 1818 lag Hoenkoop in de gemeente Polsbroek. Daarna was het een zelfstandige gemeente tot het in 1970 aan Oudewater werd toegevoegd.
In de omgeving van Hoenkoop waren veel hennepwerven waarop vezelhennep werd verbouwd voor de verwerking tot touw.
Het aantal inwoners van Hoenkoop bleef echter tot halverwege de vorige eeuw klein. Rond 1630 woonden er in Hoenkoop, Dijkveld en Rateles zo’n tweehonderd mensen en daarin kwam bijna twee eeuwen nauwelijks verandering. Rond 1820 was het aantal inwoners gestegen tot circa 335; rond 1900 waren er 460 Hoenkopers, rond 1950 waren er 680 en toen de gemeente in 1970 werd opgeheven telde die bijna duizend inwoners.

Het wapen van Hoenkoop werd op 5 september 1891 door de Hoge Raad van Adel aan de Utrechtse gemeente Hoenkoop verleend. Op 1 juli 1971 ging Hoenkoop op in de gemeente Oudewater. Het wapen van Hoenkoop is daardoor komen te vervallen als gemeentewapen.

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:
“Van goud, beladen met 2 dubbel getinneerde dwarsbalken van sabel, vergezeld in het schildhoofd van drie vogels (hoenders) van sabel. Het schild omgeven door het randschrift “Gemeentebestuur van Hoenkoop”.
De heraldische kleuren zijn goud (goud of geel) en sabel (zwart).
Het wapen is afgeleid van het wapen van de heerlijkheid Hoenkoop. Bij de aanvraag kwam de toenmalige gemeente met een ontwerp met alleen hoenders. De Hoge Raad van Adel accepteerde dit niet en kwam met een tegenvoorstel gebaseerd op het oude heerlijkheidswapen. Dat wapen werd als volgt omschreven: van goud, beladen met een dwarsbalk van zilver, verzeld van drie vogels van sabel, in het schildhoofd en de schildvoet een dubbel getinneerde dwarsbalk van sabel. In het wapen van Hoenkoop verdween dus de zwarten dwarsbalk en werden de hoenders bovenaan geplaatst. De gemeente ging hiermee akkoord.

Uit:
Hoenkoop – Wikiwand
Wapen van Hoenkoop – Wikiwand
Beknopte geschiedenis van Hoenkoop

 

Voorouders:

 • Cornelis Cors Honkoop
  Hij is geboren rond 1600, overleden op 1 februari 1670 in Hoenkoop. Zoon van  Cors Cornelis Honkoop en Elisabeth Lienaertsdr. Hij is getrouwd op 9 mei 1630 te Hoenkoop met Annetgen Pietersdr.
 • Willem Willems Hollander
  Geboren in 1629 te Hoenkoop. Zoon van Willem Jacobs en Marrigje Jacobs Hollander.
  Hij trouwde in 1658 te Oudewater met Willemtgen Pancken. Geboren rond 1640 te Willeskop, overleden 1717 te Waarder. Dochter van Pancras Everts van Dijck en Merrichen Aerts Dobbe.
 • Frederik Cornelis Honcoop
  Hij is geboren op 24 februari 1636 in Hoenkoop. Zoon van Cornelis Cors Honkoop en Annetgen Pietersdr.
  Schepen van Goudriaan van 1676-1680. Getrouwd op 4 januari 1665 te Goudriaan met Geertje Theunis Wouters Terlouw.
Bronvermeldingen:
Genealogieën – JohnOoms.nl
Genealogische Bronnen – JohnOoms.nl

Terug naar:

Dorpen en Steden

 

facebook

© 26 februari 2018, laatst bijgewerkt op  6 februari 2023