Jaren rond 1550

De beginjaren van
Adriaen Adriaensz Oom

 

Overzicht van de jaren 1549, 1550 en 1551 en belangrijkste samenvattingen van 1552 t/m 1559.

1549
maart

 • 20 – Thomas Seymour geëxecuteerd. Hij was een Engels edelman, legeraanvoerder, diplomaat en politicus. Hij werd schuldig bevonden aan verraad.

april

juni
 • 12 – De Italiaanse filosoof en medicus Ulisse Aldrovandi wordt op beschuldiging van ketterij gearresteerd; de aanklacht is dat hij banden heeft met de wederdoper Camillo Renato.
juli
 • juli – De Spaanse inquisitie brengt in Barcelona de heksenjager Johannes Malet op de brandstapel wegens “valse beschuldigingen”. Door zijn toedoen waren 33 vrouwen in de omgeving van de stad gedood wegens hekserij.
augustus
 • 15 – De jezuïet Franciscus Xaverius stapt in Japan aan land om er te prediken.
 • 22 – In Binche, Henegouwen, beginnen feestelijkheden die tien dagen zullen duren ter gelegenheid van het bezoek van keizer Karel V en zijn zoon Filips. Gastvrouw is de landvoogd Maria van Hongarije, die hier een paleisje heeft laten bouwen.
september
oktober
 • 6 – De Engelse regent Edward Seymour brengt de kind-koning Edward VI voor zijn veiligheid naar Windsor Castle, maar dat wordt een week later omsingeld door de troepen van John Dudley. Seymour en zijn ambitieuze echtgenote worden vervolgens opgesloten in de Tower.
november
datum onbekend

 

1550
januari
februari
 • 2 – De Regent van Engeland, Edward Seymour, wordt ten val gebracht en opgevolgd door John Dudley, graaf van Warwick.
 • 7 – Giovanni Maria del Monte wordt tot paus gekozen. Hij kiest de naam Julius III.
 • 17 – Filips van Hohenlohe geboren. Nederlands legeraanvoerder (overleden 1606).
 • 22 – Karel van Arenberg geboren. Zuid-Nederlands staatsman, militair en diplomaat (overleden 1616).
juni
augustus
september

oktober

november

december

 • 31 – Hendrik I van Guise, hertog van Guise, graaf van Eu en heer van Joinville (overleden 1588)
zonder datum

datum onbekend

 

1551
mei

juni
juli
augustus
 • 10 tot 15 – Zesdaags bombardement op Tripoli met als resultaat de verovering ervan door de Osmaanse grootvizier Silan Khan.
september
zonder datum

datum onbekend

1552

1553

 • Verovering van Corsica. Franco-Ottomaanse troepen veroveren Corsica.
 • De stad Terwaan en het kasteel van Hesdin worden met de grond gelijk gemaakt.
 • Koning Eduard VI van Engeland sterft kinderloos.
 • De katholieke Maria I Tudor, ook bekend als Bloody Mary, dochter van Hendrik VIII, neemt de kroon.

1554

1555

1556

1557

1558

 • Beleg van Calais. De Engelsen spelen de stad kwijt.
 • De Ottomanen veroveren de Balearen.
 • Slag bij Grevelingen. De Fransen verliezen de slag tegen de Spanjaarden.
 • Keizer Karel V sterft, zijn broer Ferdinand wordt keizer van het Heilig Roomse Rijk.
 • De Staten-Generaal in Brussel besluiten aan Filips II de Negenjarige Hulp toe te kennen, een financieel plan waarbij zij de komende negen jaar gelden beheren, innen en aan de koning afstaan. De koning is bijzonder ontevreden over deze parlementaire inmenging, maar stemt toe. Dit is de laatste keer dat de Staten en de koning tot overeenstemming komen.

1559

 

Bronnen:
1549 – Wikiwand
1550 – Wikiwand
1551 – Wikiwand
1550-1559 – Wikiwand

 

Terug naar:
Adriaen Adriaensz Oom – JohnOoms.nl

facebook

© 9 maart 2024, laatst bijgewerkt op 25 maart 2024